הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

 איכות הסביבה ותברואה 

חדשות והודעות בנושא איכות הסביבה ותברואה 
עיריית חולון הכריזה על עצמה כעיר בריאה ומקיימת, עדכנה את החזון העירוני בהתאם ומובילה תכניות שונות לקידום איכות החיים והבריאות בקרב תושביה.
על פי חוק חופש המידע מעמידה עיריית חולון לעיון הציבור מידע אודות איכות הסביבה: חומר, ריח, רעש או קרינה שנמדדו או נפלטו לסביבה והם מהסוג העלול לגרום למפגעים סביבתיים.
אחת הבעיות הסביבתיות הקשות בישראל הנה סוגיית הטיפול בפסולת.
מידי יום מייצר תושב בישראל כ- 2 ק"ג אשפה בממוצע.
מידי שנה מצטברת בישראל פסולת בכמות של יותר מחמישה מיליוני טונות!
בעלי הכלבים נקראים לגלות אחריות והתחשבות, לאסוף את הגללים, להשליכם למתקן האיסוף, ובכך להבטיח עיר נקייה יותר ונעימה לכל תושביה.
 
טפסים ומסמכים 
להתקנת Adobe Reader לחצו כאן