הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

איכות אויר

הפגיעה באיכות האוויר הוא נחלתן של המדינות המפותחות בעולם.
גורמים ייחודיים לישראל כמו: צפיפות אוכלוסיה, עליה מתמדת ברמת החיים ותנאים מטאורולוגיים מחמירים את הבעיה עוד יותר.
עיריית חולון מופקדת על מניעת זיהום אוויר שנוצרת מפעילות האדם הכוללת: זיהום מתחבורה, מתעשייה וכן שותפה לפעילות של מנ"א (מערך ניטור אוויר ארצי) שבמסגרתה הקימה תחנה קבועה לניטור אוויר בעיר.
עיריית חולון אינה בודקת מטרדי ריח. לכן אין מידע אודות מטרדי ריח.
 
 במסגרת תקנות חופש המידע ניתן למצוא כאן: