הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

קרינה

בתחום הקרינה, ניתן למצאו בעמוד זה, מידע אודות הקרינה המייננת והקרינה הבלתי מייננת.
  
קרינה מייננת
 
בתחום הקרינה המייננת אנו כוללים קרינה מחומרים רדיואקטיביים ממכשירי רנטגן וממאיצים הנמצאים בשימוש מוסדות רפואיים, בתעשייה ובמכוני המחקר.
כמו כן מדובר על גז הראדון הטבעי וחומרים רדיואקטיביים בחומרי בניין. ניתן לבדוק ריכוזם של אלה ע"י מעבדות מוסמכות לכך. 

> מדידות ריכוז גז ראדון
 
 קרינה בלתי מייננת
 
קרינה בלתי מייננת היא קרינה אלקטרומגנטית שאינה מייננת את האטומים שהיא עוברת דרכם. בהתחשב ביכולת הישירה לייצור שינויים בתאים החיים, קרינה בלתי מייננת מסוכנת פחות מקרינה מייננת, אך גם לה עלולה להיות השלכה שלילית על הבריאות והיא עלולה לפגוע באופן עקיף בתאים חיים.
 
בחיי היום-יום אנחנו חשופים לקרינה בלתי מייננת בכל מקום ממקורות שונים:

  • קרינה בתחום התדרים הנמוכים מאוד (ELF) שמקורה במתקני החשמל
  • קרינה בתחום תדרי הרדיו (RF), שמקורה במתקני התקשורת האלחוטית: טלפוניה ניידת, רשתות סלולאריות, מתקני שידור לטלוויזיה ולרדיו
  • קרינה של האור הנראה
  • קרינה של אינפרא-אדום
  • חלק מתחום האולטרא-סגול
  • לייזרים

מדיניות המשרד להגנת הסביבה בתחום הקרינה הבלתי מייננת מבוססת על עיקרון הזהירות המונעת במטרה למזער, ככל האפשר, בטכנולוגיות הקיימות ובעלות סבירה את חשיפת הציבור לקרינה. מטרה נוספת היא לצמצם את השטחים בהם חלה מגבלת בנייה בגלל סכנת קרינה. 
 
החוק למניעת הקרינה הבלתי מייננת ה'תשס"ו-2006 התקבל בכנסת בראשית שנת 2006 . מטרת החוק להגן על הציבור מפני הקרינה הבלתי מייננת ולהסדיר את העיסוק בהקמתם והפעלתם של מקורות קרינה בלתי מייננת, כמו גם את נהלי מדידת הקרינה.
 
בשנת 2009 אושרו התקנות המלוות את החוק: תקנות הקרינה הבלתי מייננת השס"ט-2009.  התקנות מסדירות את רישוי העיסוק במקורות קרינה בלתי מייננת ואת הרמה המקצועית הנדרשת מן העוסקים בנושא הזה. התקנות מחייבות למדוד
 
את רמות הקרינה הבלתי מייננת. התקנות מחייבות גם לפרסם את כל המידע הזה ברבים.
 
במסגרת תקנות  חופש המידע, ניתן למצוא כאן מידע אודות: 

> מוקדי שידור של אנטנות סלולריות

> מדידות שדה מגנטי ממתקני חשמל
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידה לאיכות הסביבה