הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

שפכים מתעשייה ומעסקי מזון

לשפכי התעשייה פוטנציאל הרס סביבתי גדול, שפכי תעשייה עלולים להכיל מזהמים שונים שטווח השפעותיהם רחב ביותר, כמו פגיעה במערכות הולכה וטיפול של שפכים עירוניים ופגיעה באיכות הקולחים העירוניים, באופן שעלול לפסול אותם לשימוש להשקיה בשטחים חקלאיים או לאפשר הזרמתם לנחלים ולים.
 
השפכים שיטופלו באיכות גבוהה, יכולים לשמש להשקיה חקלאית ללא חשש לזיהום קרקע ומי תהום. השפכים שאינם מטופלים או מטופלים באיכות נמוכה, מזהמים את מי התהום.
  
הדרישות הסביבתיות משפכי תעשייה בעולם נגזרות הן מן הצורך להגן על מערכות הובלה וטיפול בשפכים, והן מן הצורך להגן על גופי מים גדולים שאליהם מוזרמים הקולחים המטופלים.
 
הסדרת השפכים מהתעשייה לביוב העירונית נעשית באמצעות הכנסת תנאים לרישיונות העסק או צווים אישיים למפעלים.

הבדיקות שמתבצעות באופן שוטף הן בדיקות תקופתיות שנערכות במפעלים השונים, על ידי מעבדות מוסמכות לדיגום אותם מזהמים וזאת על מנת לבדוק את עמידתם של המפעלים בתנאי הפליטה שניתנו להם ע"י עיריית חולון והמשרד להגנת הסביבה ברישיון העסק.
  

להלן דוגמאות מהענפים השונים הממחישות את פוטנציאל הפגיעה בסביבה משפכי תעשייה:


 • מפעלים לציפוי מתכות: שפכים לא מטופלים עלולים להכיל מתכות כבדות עם פוטנציאל זיהום מי שתייה, בכמות המספיקה לתצרוכת שנתית של עיר קטנה בישראל, ובנוסף לגרום לזיהום קרקע.
  לדיווח בנושא מפעלים לציפוי מתכות לחצו כאן.
 • מוסכים, תחנות דלק ותחנות רחיצת כלי רכב: בישראל משווקים לשוק הרכבים כ- 80,000 טון שמנים בשנה. אחוז משמעותי מכמות זו מגיע לסביבה ומזהם קרקע ומי תהום. חור בגודל ראש סיכה יכול לשחרר 1.5 מ"ק דלק במשך שנה. כמות זו יכולה לזהם כמיליון וחצי מ"ק מי שתייה, בתנאי מיהול מלא.
  בטיפול תקופתי של רכב מנועי (טיפול 10,000) מחליפים את מסנן שמן המנוע. בכל מסנן שכזה נותר כחצי ליטר שמן משומש ובו חלקיקי מתכת ופיח. על פי אומדן מוחלפים מדי שנה בשנה במדינת ישראל בין שמונה לעשרה מיליוני מסננים ובהם ארבעה-חמישה מיליוני ליטרים שמן משומש. המשרד לאיכות הסביבה פועל לפינוי מסודר של המסננים ולמחזור השמן המשומש שנותר בהם.
  לדיווח בנושא מוסכים לחץ כאן
  לדיווחבנושא תחנות דלק לחץ כאן
  לדיווח בנושא תחנות רחיצת כלי רכב לחצו כאן (עדכון עד לשנת 2014)
  מפעלי טקסטיל: השפכים עלולים להביא לעלייה בשיעור של כ- 20% בריכוז הכלורידים והנתרן בשפכים של עיר בינונית בישראל.
  לדיווח בנושא מכבסות תעשייתיות לחצו כאן
 • שונות: עסקים אחרים אשר לא משתייכים באופן ישיר לאחד מהענפים הנ"ל אך מזרימים שפכים מסוג דומה לאלה אשר מזרימים בענפים האחרים לרשת הביוב העירונית.
  לדיווח בנושא תחנת מעבר לפסולת לחצו כאן (עודכן עד לשנת 2013) 
  לדיווחבנושא מפעלים כימיים לחצו כאן
  ענפי התעשייה בתחומים: ייצור כימיקלים, ייצור חומרי בניין ומפעלי בטון אשר גם בהם נבדק נושא הטיפול בשפכים פועלים עם מערכות סגורות ללא פליטות לביוב העירוני. אי לכך אין פרוט של מדידות בעמוד זה.
   

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידה לאיכות הסביבה