הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

 רווחה 

חדשות והודעות בנושא רווחה 
מינהל הרווחה פועל להשגת תפנית חיובית בחיי הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה, ומסייע לאלה מביניהם המתקשים לתפקד באופן סדיר ולהתמודד עם מצוקות ומשברים. כל זאת על פי מדיניות משרד הרווחה, ובתאום עם הנהלת העירייה ומדיניותה.
צוותי פרט ומשפחה עוסקים בסיוע למשפחות מכל השכבות החברתיות. הסיוע שניתן הינו טיפולי, תמיכתי ותיווכי כמו גם סיוע חומרי ומתן שירותים. תוכניות רבות מופעלות לרווחתן של המשפחות תוך שימת דגש על הקניית מיומנויות חברתיות ומתן כלים לפתרון בעיותיהן בכוחות עצמן.
במסגרת השרות לילד ונוער, במינהל הרווחה, ניתן מענה טיפולי לילדים המאופיינים בבעיות וקשיי תפקוד - כל זאת במטרה להבטיח את התפתחותם וגדילתם התקינה. מרבית המאמץ נעשה בכיוון הישארותם של הילדים במסגרת ביתם, משפחתם וסביבתם הטבעית.
היחידה מטפלת בנערות מתבגרות וצעירות עד גיל 25 המתקשות במילוי התפקידים המקובלים והמבוצעים ע"י בנות גילן. העבודה עם הנערות מכוונת לשינוי אורח חייהן, חיזוק דפוסי התנהגות נורמטיביים ושינוי הדימוי העצמי השלילי. במקביל נעשית עבודה במישור הקהילתי ומפותחות מסגרות המיועדות לנערות.
השירות לקשיש כולל את הרחבת מעגל התמיכה בקשיש, חיזוקו, חשיפה שלו ושל משפחתו לשירותים הקיימים בקהילה, הפעלת חוקים להגנה על זקנים כנגד ניצול ובמצבי סיכון, מתן שירותים אישיים לפי מצבו החברתי, התפקודי והבריאותי במטרה לסייע לקשיש להמשיך ולהתגורר בסביבתו הטבעית.
היחידה עוסקת בטיפול ובשיקומם של אנשים להם בעיית התמכרות: אלכוהול ו/או סמים ו/או הימורים, בסיוע ושיקום אסירים משוחררים ומשפחות אסירים בפועל, ובטיפול בבני נוער המשתמשים בסמים. לאחר הגמילה הפיזית, אליה מופנה האדם המכור, הוא משתלב ביחידה ועובר תהליך שיקומי שהינו השלב הקשה והמשמעותי.
המדור לשיקום עוסק בטיפול באנשים בעלי נכויות התפתחותיות, נכויות פיזיות ונכויות נפשיות.
המדור פועל לסייע לאנשים אלו בשיקומם התעסוקתי, המשפחתי והחברתי כל זאת בהתייחס למוגבלות ולמגבלותיו של הפרט המטופל ולעקרון שילובם עם ובתוך הקהילה.
חוזקה של חברה נמדד בחוזקן של החוליות החלשות שבה.העבודה הסוציאלית הקהילתית הינה זרוע נוספת חיונית המסייעת בפיתוח הקהילה, מחזקת את תודעת השותפות וההשתייכות של התושבים לקהילה, פועלת לקידום הקהילה ואוכלוסייתה, יוזמת תכנון של שירותים ומתאמת בין שירותים קיימים.
 
 
 
להתקנת Adobe Reader לחצו כאן