מנהל/ת מחלקת תכנון תנועה

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 201/2018
תאריך אחרון להגשה 10/12/2018 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור תפקיד:

 • תכנון תכניות הסדרי תנועה וחניה קבועים בעיר בהתאם להוראות הממונה ועפ"י הנחיות משרד התחבורה.
 • ביצוע שינויים בתכנון הסדרי תנועה קיימים או הכנה תכנון חדש במידת הצורך בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים.
 • בדיקת התכניות שבוצעו ע"י מתכננים חיצוניים להסדרי תנועה, תכנון גיאומטרי, סימון, תמרור ושילוט.
 • ניהול מעקב ובקרה אחר ניצול תקציבים, ייזום וקידום תכניות עבודה.
 • טיפול בפניות גורמים פנים וחוץ עירוניים שונים (כגון: תושבים, המוקד העירוני, אגפי העיריה שונים וכו') בכל הקשור לתכנון גיאומטרי, הסדרי תנועה והסדרי בטיחות.
 • טיפול בנושא פניות תושבים ומוקד בתחומי אחריות האגף ומתן מענה בכתב או בעפ"י על הטיפול שבוצע, בתיאום עם הממונה.
 • מתן חוות דעת להיתרי בניה ועבודה מול הממ"ש.
 • סיוע בריכוז רשת תמרור.
 • סיוע בתיעוד וארגון בסיס הנתונים של האגף.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 
דרישות התפקיד:
 • תואר אקדמי מוכר בהנדסה אזרחית/ הנדסאי/ת אזרחי/ת/ טכנאי/ת רשום/ת בתחום הרלוונטי ע"פ הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2014 לעניין הנדסאי/ טכנאי מוסמך בקישור זה​  
 • יתרון להתמחות בנושאי תנועה.
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים/ ההנדסאים. 
 • ניסיון מוכח של ארבע שנים לפחות בתחום הנדסת תנועה. 
 • שליטה בתוכנות: אוטוקאד, EXCEL , WORD 
 • בעל/ת  רישיון נהיגה ורכב אישי .
 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת התנסחות גבוהה בכתב ובע"פ.
היקף משרה:100% 
כפיפות: למנהל/ת אגף תנועה.
דירוג: מהנדסים , טווח דרגות: 40-42 או חוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים).
רמת התפקיד: מנהל/ת מחלקה​


פרטים נוספים

​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; תמונת פספורט; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
את ההצעות יש לשלוח במעטפה סגורה בציון מספר המכרז, באמצעות הדואר ו/או במסירה אישית למשרדי העירייה, מנהל משאבי אנוש ותרבות (עבור רפרנטית מכרזי כ"א, טלפון: 03-5027211), רחוב וייצמן 58 חולון, מיקוד 5837309. טפסי שאלון למועמד/ת למשרה ניתן להוריד בקישור מטה. 
העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד​


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

מנהל/ת מחלקת תכנון תנועה

מספר מכרז:201/2018
תאריך אחרון להגשה:10/12/2018 15:00

תיאור

​תיאור תפקיד:

 • תכנון תכניות הסדרי תנועה וחניה קבועים בעיר בהתאם להוראות הממונה ועפ"י הנחיות משרד התחבורה.
 • ביצוע שינויים בתכנון הסדרי תנועה קיימים או הכנה תכנון חדש במידת הצורך בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים.
 • בדיקת התכניות שבוצעו ע"י מתכננים חיצוניים להסדרי תנועה, תכנון גיאומטרי, סימון, תמרור ושילוט.
 • ניהול מעקב ובקרה אחר ניצול תקציבים, ייזום וקידום תכניות עבודה.
 • טיפול בפניות גורמים פנים וחוץ עירוניים שונים (כגון: תושבים, המוקד העירוני, אגפי העיריה שונים וכו') בכל הקשור לתכנון גיאומטרי, הסדרי תנועה והסדרי בטיחות.
 • טיפול בנושא פניות תושבים ומוקד בתחומי אחריות האגף ומתן מענה בכתב או בעפ"י על הטיפול שבוצע, בתיאום עם הממונה.
 • מתן חוות דעת להיתרי בניה ועבודה מול הממ"ש.
 • סיוע בריכוז רשת תמרור.
 • סיוע בתיעוד וארגון בסיס הנתונים של האגף.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 
דרישות התפקיד:
 • תואר אקדמי מוכר בהנדסה אזרחית/ הנדסאי/ת אזרחי/ת/ טכנאי/ת רשום/ת בתחום הרלוונטי ע"פ הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2014 לעניין הנדסאי/ טכנאי מוסמך בקישור זה​  
 • יתרון להתמחות בנושאי תנועה.
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים/ ההנדסאים. 
 • ניסיון מוכח של ארבע שנים לפחות בתחום הנדסת תנועה. 
 • שליטה בתוכנות: אוטוקאד, EXCEL , WORD 
 • בעל/ת  רישיון נהיגה ורכב אישי .
 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת התנסחות גבוהה בכתב ובע"פ.
היקף משרה:100% 
כפיפות: למנהל/ת אגף תנועה.
דירוג: מהנדסים , טווח דרגות: 40-42 או חוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים).
רמת התפקיד: מנהל/ת מחלקה​


פרטים נוספים

​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; תמונת פספורט; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
את ההצעות יש לשלוח במעטפה סגורה בציון מספר המכרז, באמצעות הדואר ו/או במסירה אישית למשרדי העירייה, מנהל משאבי אנוש ותרבות (עבור רפרנטית מכרזי כ"א, טלפון: 03-5027211), רחוב וייצמן 58 חולון, מיקוד 5837309. טפסי שאלון למועמד/ת למשרה ניתן להוריד בקישור מטה. 
העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד​להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​