מנהל/ת מערך תכנון כוללני

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 266/2022
תאריך אחרון להגשה 04/08/2022 12:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

תיאור התפקיד:

המערך מהווה חלק משמעותי באגף תכנון ופיתוח מואץ המקדם את התכנון הכוללני בעיר ותכניות בעלות אינטרס עירוני גבוה, תפקיד המערך לקדם וללוות את התכנון הכוללני תוך הסתכלות עשרות שנים קדימה הן באספקטים תכנוניים והן במתן מענה פרוגרמתי לפיתוח העיר.

 • ריכוז וניהול תחום התכנון הכוללני באגף תכנון ופיתוח מואץ. תכניות מתאר ארציות, תכניות לתשתיות לאומיות (בדגש על מערכות הסעת המונים) תכניות מתאר עירוניות, תכניות אב ומסמכי מדיניות.
 • ריכוז וניהול של נושאי הרוחב התכנוניים בממשק עם האגף לתכנון אסטרטגי. פרוגרמות עירוניות, כושר נשיאה של תשתיות ציבוריות, כלכלה עירונית ושיתוף הציבור בתהליכי תכנון.
 • ליווי וקידום הפרוגרמה העירונית בהתאם לתכנית המתאר הכוללנית כולל  הקצאות ומעקב ובקרה
 • ניהול וליווי המודל הדינמי של העיר כחלק מתכנית המתאר הכוללנית ח/2040.
 • ניהול וקידום של מסמכי מדיניות של העיר ע"פ הוראות ח/2040.
 • ניהול וליווי פרויקטים עירוניים מורכבים.
 • יצירת אינטגרציה בין הדיסציפלינות התכנוניות השונות.
 • אחריות על הכנת סדרי היום לועדה המקומית, באמצעות מערכת ניהול ועדה ומערכת מבא"ת.
 • יצירת אינטגרציה בין הדיסציפלינות התכנוניות השונות.
 • קבלת קהל מקצועי ומתן מענה לפניות בנושאים הרלוונטיים.
 • בניית תכנית עבודה שנתית, מעקב בקרה וניהול אחר מטרות ויעדים, בהתאם לתכנית העבודה האגפית.
 • ניהול תקציבי המערך וגיוס מקצועי נדרש.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש ע"י הממונה .

דרישות התפקיד:

 • תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה,אדריכלות או תכנון ערים. או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012 באותם תחומים.
 • 4 שנות ניסיון בניהול תב"עות ו/או בתכנון אדריכלי (עבור הנדסאי רשום: 5 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. עבור טכנאי רשום : 6 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי).
 • שנתיים ניסיון בניהול עובדים בכפיפות ישירה או בניהול צוותי תכנון .
 • ניסיון בעבודה מול גורמים חוץ עירוניים (משרדי ממשלה, גופים ציבוריים וכו')- יתרון
 • כושר ניהול משא ומתן מול מוסדות ויחידים ויצירת אינטגרציה ותאום בין גורמים שונים.
 • בקיאות וידע בחוק התכנון והבניה.
 • הכרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה – יתרון
 • יכולת ביטוי וכתיבה בעברית ברמת שפת אם ובאנגלית ברמה טובה.
 • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות ויצירת אינטגרציה ותאום בין גורמים שונים.
 • ידע במחשב ובתוכנות אופיס ואוטוקד (כולל הכנת מצגות).
 • ידע במבא"ת- יתרון

היקף המשרה: 100%

כפיפות: מנהלת אגף תכנון ופיתוח מואץ

דירוג: מח"ר, טווח דרגות: 41-43/ חוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים).

רמת התפקיד: סגן מנהל אגף

פרטים נוספים
 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות ולאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה.
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 

  בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד

   מועד אחרון להגשת מועמדות: יום חמישי, 04.08.2022 עד השעה 12:00            

  מועמדים/ת שלא ייפנו בהתאם לנ"ל - לא ייענו.

לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

מנהל/ת מערך תכנון כוללני

מספר מכרז:266/2022
תאריך אחרון להגשה:04/08/2022 12:00

תיאור

תיאור התפקיד:

המערך מהווה חלק משמעותי באגף תכנון ופיתוח מואץ המקדם את התכנון הכוללני בעיר ותכניות בעלות אינטרס עירוני גבוה, תפקיד המערך לקדם וללוות את התכנון הכוללני תוך הסתכלות עשרות שנים קדימה הן באספקטים תכנוניים והן במתן מענה פרוגרמתי לפיתוח העיר.

 • ריכוז וניהול תחום התכנון הכוללני באגף תכנון ופיתוח מואץ. תכניות מתאר ארציות, תכניות לתשתיות לאומיות (בדגש על מערכות הסעת המונים) תכניות מתאר עירוניות, תכניות אב ומסמכי מדיניות.
 • ריכוז וניהול של נושאי הרוחב התכנוניים בממשק עם האגף לתכנון אסטרטגי. פרוגרמות עירוניות, כושר נשיאה של תשתיות ציבוריות, כלכלה עירונית ושיתוף הציבור בתהליכי תכנון.
 • ליווי וקידום הפרוגרמה העירונית בהתאם לתכנית המתאר הכוללנית כולל  הקצאות ומעקב ובקרה
 • ניהול וליווי המודל הדינמי של העיר כחלק מתכנית המתאר הכוללנית ח/2040.
 • ניהול וקידום של מסמכי מדיניות של העיר ע"פ הוראות ח/2040.
 • ניהול וליווי פרויקטים עירוניים מורכבים.
 • יצירת אינטגרציה בין הדיסציפלינות התכנוניות השונות.
 • אחריות על הכנת סדרי היום לועדה המקומית, באמצעות מערכת ניהול ועדה ומערכת מבא"ת.
 • יצירת אינטגרציה בין הדיסציפלינות התכנוניות השונות.
 • קבלת קהל מקצועי ומתן מענה לפניות בנושאים הרלוונטיים.
 • בניית תכנית עבודה שנתית, מעקב בקרה וניהול אחר מטרות ויעדים, בהתאם לתכנית העבודה האגפית.
 • ניהול תקציבי המערך וגיוס מקצועי נדרש.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש ע"י הממונה .

דרישות התפקיד:

 • תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה,אדריכלות או תכנון ערים. או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012 באותם תחומים.
 • 4 שנות ניסיון בניהול תב"עות ו/או בתכנון אדריכלי (עבור הנדסאי רשום: 5 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. עבור טכנאי רשום : 6 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי).
 • שנתיים ניסיון בניהול עובדים בכפיפות ישירה או בניהול צוותי תכנון .
 • ניסיון בעבודה מול גורמים חוץ עירוניים (משרדי ממשלה, גופים ציבוריים וכו')- יתרון
 • כושר ניהול משא ומתן מול מוסדות ויחידים ויצירת אינטגרציה ותאום בין גורמים שונים.
 • בקיאות וידע בחוק התכנון והבניה.
 • הכרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה – יתרון
 • יכולת ביטוי וכתיבה בעברית ברמת שפת אם ובאנגלית ברמה טובה.
 • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות ויצירת אינטגרציה ותאום בין גורמים שונים.
 • ידע במחשב ובתוכנות אופיס ואוטוקד (כולל הכנת מצגות).
 • ידע במבא"ת- יתרון

היקף המשרה: 100%

כפיפות: מנהלת אגף תכנון ופיתוח מואץ

דירוג: מח"ר, טווח דרגות: 41-43/ חוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים).

רמת התפקיד: סגן מנהל אגף

פרטים נוספים

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות ולאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה.
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 

  בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד

   מועד אחרון להגשת מועמדות: יום חמישי, 04.08.2022 עד השעה 12:00            

  מועמדים/ת שלא ייפנו בהתאם לנ"ל - לא ייענו.


להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​