מנהל/ת מחלקת תכנון תנועה וניהול מידע

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 200/2018
תאריך אחרון להגשה 10/12/2018 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור תפקיד:

 • ריכוז העבודה מול רשות תמרור מקומית ומרכזית וועדת תחבורה.
 • טיפול במוקדי תאונות דרכים.
 • ריכוז חוות הדעת להיתרי בניה, רישוי עסקים, תכניות מפורטות ועבודה מול הממ"ש.
 • ניהול מעקב ובקרה אחר ניצול תקציבים, ייזום וקידום תכניות עבודה.
 • איסוף, ריכוז ועיבוד נתונים ומידע רלוונטי לעבודת האגף.
 • פיקוח ובקרה על עדכון שוטף של מערכות המידע התנועתי ופיתוחן.
 • הנחיה והפעלה של צוות העובדים הכפופים לו ויועצים מקצועיים חיצוניים.
 • ניהול עובדים והפעלת יועצים מקצועיים חיצוניים.
 • טיפול בפניות ציבור בתחומים שתחת אחריותו.
 • תכנון מקדמי בנושא זיהום אויר מכלי רכב. 
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • תואר אקדמי מוכר בהנדסה אזרחית/ הנדסאי/ת אזרחי/ת/ טכנאי/ת רשום/ת בתחום הרלוונטי ע"פ הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2014 לעניין הנדסאי/ טכנאי מוסמך בקישור זה​
 •  יתרון להתמחות בנושאי תנועה
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים/ ההנדסאים. 
 • ניסיון מוכח של ארבע שנים לפחות בתכנון או בקרת תכנון בתחום הנדסת תנועה ותחבורה.
 • ניסיון בניהול עובדים ויועצים – יתרון
 • יכולת פיקוח, הנחיה והדרכה של עובדים וגורמי חוץ.
 • שליטה בתוכנות: אוטוקאד, GIS ויישומי Office
 • בעל/ת רישיון נהיגה ורכב אישי  (נא לצרף מסמכים).
 • ידיעת השפה העברית על בוריה, אנגלית-ברמת קריאת ספרות מקצועית. 

היקף משרה: 100% 
כפיפות: למנהל/ת אגף תנועה.
דירוג: מהנדסים , טווח דרגות: 40-42 או חוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים).פרטים נוספים
 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; תמונת פספורט; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.את ההצעות יש לשלוח במעטפה סגורה בציון מספר המכרז, באמצעות הדואר ו/או במסירה אישית למשרדי העירייה, מנהל משאבי אנוש ותרבות (עבור רפרנטית מכרזי כ"א, טלפון: 03-5027211), רחוב וייצמן 58 חולון, מיקוד 5837309. טפסי שאלון למועמד/ת למשרה ניתן להוריד בקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 •  בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד​


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

מנהל/ת מחלקת תכנון תנועה וניהול מידע

מספר מכרז:200/2018
תאריך אחרון להגשה:10/12/2018 15:00

תיאור

​תיאור תפקיד:

 • ריכוז העבודה מול רשות תמרור מקומית ומרכזית וועדת תחבורה.
 • טיפול במוקדי תאונות דרכים.
 • ריכוז חוות הדעת להיתרי בניה, רישוי עסקים, תכניות מפורטות ועבודה מול הממ"ש.
 • ניהול מעקב ובקרה אחר ניצול תקציבים, ייזום וקידום תכניות עבודה.
 • איסוף, ריכוז ועיבוד נתונים ומידע רלוונטי לעבודת האגף.
 • פיקוח ובקרה על עדכון שוטף של מערכות המידע התנועתי ופיתוחן.
 • הנחיה והפעלה של צוות העובדים הכפופים לו ויועצים מקצועיים חיצוניים.
 • ניהול עובדים והפעלת יועצים מקצועיים חיצוניים.
 • טיפול בפניות ציבור בתחומים שתחת אחריותו.
 • תכנון מקדמי בנושא זיהום אויר מכלי רכב. 
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • תואר אקדמי מוכר בהנדסה אזרחית/ הנדסאי/ת אזרחי/ת/ טכנאי/ת רשום/ת בתחום הרלוונטי ע"פ הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2014 לעניין הנדסאי/ טכנאי מוסמך בקישור זה​
 •  יתרון להתמחות בנושאי תנועה
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים/ ההנדסאים. 
 • ניסיון מוכח של ארבע שנים לפחות בתכנון או בקרת תכנון בתחום הנדסת תנועה ותחבורה.
 • ניסיון בניהול עובדים ויועצים – יתרון
 • יכולת פיקוח, הנחיה והדרכה של עובדים וגורמי חוץ.
 • שליטה בתוכנות: אוטוקאד, GIS ויישומי Office
 • בעל/ת רישיון נהיגה ורכב אישי  (נא לצרף מסמכים).
 • ידיעת השפה העברית על בוריה, אנגלית-ברמת קריאת ספרות מקצועית. 

היקף משרה: 100% 
כפיפות: למנהל/ת אגף תנועה.
דירוג: מהנדסים , טווח דרגות: 40-42 או חוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים).פרטים נוספים

 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; תמונת פספורט; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.את ההצעות יש לשלוח במעטפה סגורה בציון מספר המכרז, באמצעות הדואר ו/או במסירה אישית למשרדי העירייה, מנהל משאבי אנוש ותרבות (עבור רפרנטית מכרזי כ"א, טלפון: 03-5027211), רחוב וייצמן 58 חולון, מיקוד 5837309. טפסי שאלון למועמד/ת למשרה ניתן להוריד בקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 •  בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד​להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​