מנהל/ת מחלקת תכנון אזורי

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 371/2022
תאריך אחרון להגשה 10/11/2022 12:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

תיאור התפקיד:

 • ניהול מחלקת תכנון אזורי ותכנון מפורט במערך תכנון עיר.
 • תאום וקידום תכניות מול מוסדות התכנון.
 • קידום תכניות בניין עיר בהתאם לראייה כוללנית.
 • אחריות על הכנת סדרי היום לוועדה המקומית, באמצעות מערכת ניהול ועדה ומערכת מבא"ת.
 • יצירת אינטגרציה בין הדיסיפלינות התכנוניות השונות.
 • קבלת קהל מקצועי ומתן מענה לפניות בנושאים רלוונטיים.
 • ביצוע מטלות נוספות עפ"י דרישות הממונה.

   

  דרישות התפקיד:
 • בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים.

  או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 33 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 באותם תחומים.

   

  ניסיון מקצועי:
 • עבור בעל/ת תואר אקדמי כאמור לעיל: 4 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

  עבור הנדסאי רשום: 5 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

  עבור טכנאי רשום: 6 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • ניסיון של 4 שנים לפחות בניהול תב"עות ובתכנון אדריכלי.
 • ניסיון בעבודה מול גורמים חוץ עירוניים (משרדי ממשלה, גופים ציבוריים וכו').
 • ניסיון בעבודה בתחום המוניציפאלי - יתרון.
 • ניסיון בתחום רישוי הבנייה.
 • בקיאות וידע בחוק התכנון והבנייה.
 • יכולת ביטוי וכתיבה בעברית ברמת שפת אם.
 • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות.
 • ידע במחשב ובתוכנות אופיס ואוטוקד (כולל הכנת מצגות).

היקף המשרה: 100%

כפיפות: למנהל/ת מערך תכנון עיר

דירוג: מנהלי/ מח"ר/ מהנדסים/ הנדסאים טווח דרגות: 10-12/ 40-42 או חוזה אישי (בכפוף להחלטת הרשות).

רמת התפקיד: מנהל מחלקה

פרטים נוספים

**תפקיד זה יוכל להימנות כניסיון מקצועי מתאים לביצוע תקופת התמחות אדריכלית והכל בכפוף לאמור בתקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי, התשס"ח-2007)

**התפקיד כולל מענק חתימה בסך 18,000₪ בהתאם למודל גיוס ושימור עובדים מקצועיים בוועדות לתכנון ובניה לשנת 2022 ובכפוף לתנאי תשלום המענק.

 

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות ולאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה.
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 

  בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד

   
  מועד אחרון להגשת מועמדות: יום חמישי, 10.11.2022 עד השעה 12:00

  מועמדים/ת שלא ייפנו בהתאם לנ"ל - לא ייענו.

   
   

 

לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

מנהל/ת מחלקת תכנון אזורי

מספר מכרז:371/2022
תאריך אחרון להגשה:10/11/2022 12:00

תיאור

תיאור התפקיד:

 • ניהול מחלקת תכנון אזורי ותכנון מפורט במערך תכנון עיר.
 • תאום וקידום תכניות מול מוסדות התכנון.
 • קידום תכניות בניין עיר בהתאם לראייה כוללנית.
 • אחריות על הכנת סדרי היום לוועדה המקומית, באמצעות מערכת ניהול ועדה ומערכת מבא"ת.
 • יצירת אינטגרציה בין הדיסיפלינות התכנוניות השונות.
 • קבלת קהל מקצועי ומתן מענה לפניות בנושאים רלוונטיים.
 • ביצוע מטלות נוספות עפ"י דרישות הממונה.

   

  דרישות התפקיד:
 • בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים.

  או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 33 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 באותם תחומים.

   

  ניסיון מקצועי:
 • עבור בעל/ת תואר אקדמי כאמור לעיל: 4 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

  עבור הנדסאי רשום: 5 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

  עבור טכנאי רשום: 6 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • ניסיון של 4 שנים לפחות בניהול תב"עות ובתכנון אדריכלי.
 • ניסיון בעבודה מול גורמים חוץ עירוניים (משרדי ממשלה, גופים ציבוריים וכו').
 • ניסיון בעבודה בתחום המוניציפאלי - יתרון.
 • ניסיון בתחום רישוי הבנייה.
 • בקיאות וידע בחוק התכנון והבנייה.
 • יכולת ביטוי וכתיבה בעברית ברמת שפת אם.
 • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות.
 • ידע במחשב ובתוכנות אופיס ואוטוקד (כולל הכנת מצגות).

היקף המשרה: 100%

כפיפות: למנהל/ת מערך תכנון עיר

דירוג: מנהלי/ מח"ר/ מהנדסים/ הנדסאים טווח דרגות: 10-12/ 40-42 או חוזה אישי (בכפוף להחלטת הרשות).

רמת התפקיד: מנהל מחלקה

פרטים נוספים

**תפקיד זה יוכל להימנות כניסיון מקצועי מתאים לביצוע תקופת התמחות אדריכלית והכל בכפוף לאמור בתקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי, התשס"ח-2007)

**התפקיד כולל מענק חתימה בסך 18,000₪ בהתאם למודל גיוס ושימור עובדים מקצועיים בוועדות לתכנון ובניה לשנת 2022 ובכפוף לתנאי תשלום המענק.

 

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות ולאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה.
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 

  בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד

   
  מועד אחרון להגשת מועמדות: יום חמישי, 10.11.2022 עד השעה 12:00

  מועמדים/ת שלא ייפנו בהתאם לנ"ל - לא ייענו.

   
   

 


להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​