מנהל/ת פרויקט במערך פרויקטים משולבים

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 372/2022
תאריך אחרון להגשה 10/11/2022 12:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

תיאור התפקיד:

המערך מהווה חלק משמעותי באגף תכנון ופיתוח מואץ המקדם תכניות בעלות אינטרס עירוני גבוה, תפקיד המערך לקדם פרויקטים בעלי חשיבות רבה לעיר החל משלב תכנון התב"ע ועד לשלב ליווי הרישוי ולעיתים הביצוע תוך מתן דגש על כלכלה נבונה לעיר, דיור מכליל איכותי, תעסוקה מניבה ושטחים ציבוריים נדרשים.

 

 • ניהול וליווי תכנון פרויקטים עירוניים מורכבים משלב תכנון התב"ע ועד לשלב ליווי הרישוי ולעיתים הביצוע.
 • ליווי ותכלול מגוון נושאים לרבות היבטי תכנון ואדריכלות, תנועה, פיתוח, פרוגרמה, עיצוב, רישוי וכיוצ"ב מול אגפים מקצועיים בעירייה.
 • תאום וקידום תכניות מול מוסדות התכנון וכלל הגופים הרלוונטיים.
 • ניהול ההליך התכנוני בכללותו לרבות הטמעת מדיניות בתכנון וגיבוש כלים תכנוניים כמענה לאתגרים מורכבים.
 • גיבוש חוות דעת והמלצות תכנוניות לתכניות המוגשות לועדה המקומית והמחוזית כולל בקרה וטיפול בכל שלבי קידום התוכנית ולוחות הזמנים.
 • אחריות על הכנת סדרי היום לוועדה המקומית, באמצעות מערכת ניהול ועדה ומערכת מבא"ת.
 • יצירת אינטגרציה בין הדיסציפלינות התכנוניות השונות.
 • קבלת קהל מקצועי ומתן מענה לפניות בנושאים הרלוונטיים.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש ע"י הממונה.

דרישות התפקיד:

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים.

  או הנדסאי או טכנאי בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012 באותם תחומים.
 • עבור בעל תואר אקדמי 4 שנות ניסיון בניהול וליווי תב"עות עבור הנדסאי רשום: 5 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. עבור טכנאי רשום: 6 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • ניסיון בליווי או קידום היתרים - יתרון.
 • ניסיון בתכנון או ליווי של תכניות התחדשות עירונית - יתרון.
 • ניסיון בתכנון או ליווי של תכניות תשתית - יתרון.
 • ניסיון בעבודה מול גורמים חוץ עירוניים (משרדי ממשלה, גופים ציבוריים וכו') - יתרון.
 • כושר ניהול משא ומתן מול מוסדות ויחידים ויצירת אינטגרציה ותאום בין גורמים שונים.
 • בקיאות וידע בחוק התכנון והבנייה.
 • הכרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה - יתרון.
 • נסיון בניהול תקציבים - יתרון.
 • יכולת ביטוי וכתיבה בעברית ברמת שפת אם ובאנגלית ברמה טובה.
 • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות ויצירת אינטגרציה ותאום בין גורמים שונים.
 • ידע במחשב ובתוכנות אופיס ואוטוקד (כולל הכנת מצגות).
 • ידע במבא"ת - יתרון.

היקף משרה:100%

כפיפות: מנהלת אגף לתכנון ופיתוח מואץ

דירוג: מנהלי/ מח"ר/ מהנדסים טווח דרגות: 40-42, או חוזה אישי (בכפוף להחלטת הרשות).

רמה התפקיד: מנהל מחלקה

פרטים נוספים

**תפקיד זה יוכל להימנות כניסיון מקצועי מתאים לביצוע תקופת התמחות אדריכלית והכל בכפוף לאמור בתקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי, התשס"ח-2007)

**התפקיד כולל מענק חתימה בסך 18,000₪ בהתאם למודל גיוס ושימור עובדים מקצועיים בוועדות לתכנון ובנייה לשנת 2022 ובכפוף לתנאי תשלום המענק

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, החלטת הוועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבצע סינון מוקדם בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים.
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה.
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 

  בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.


   מועד אחרון להגשת מועמדות: יום חמישי, 10.11.2022 עד השעה 12:00            

  מועמדים/ת שלא ייפנו בהתאם לנ"ל - לא ייענו.


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

מנהל/ת פרויקט במערך פרויקטים משולבים

מספר מכרז:372/2022
תאריך אחרון להגשה:10/11/2022 12:00

תיאור

תיאור התפקיד:

המערך מהווה חלק משמעותי באגף תכנון ופיתוח מואץ המקדם תכניות בעלות אינטרס עירוני גבוה, תפקיד המערך לקדם פרויקטים בעלי חשיבות רבה לעיר החל משלב תכנון התב"ע ועד לשלב ליווי הרישוי ולעיתים הביצוע תוך מתן דגש על כלכלה נבונה לעיר, דיור מכליל איכותי, תעסוקה מניבה ושטחים ציבוריים נדרשים.

 

 • ניהול וליווי תכנון פרויקטים עירוניים מורכבים משלב תכנון התב"ע ועד לשלב ליווי הרישוי ולעיתים הביצוע.
 • ליווי ותכלול מגוון נושאים לרבות היבטי תכנון ואדריכלות, תנועה, פיתוח, פרוגרמה, עיצוב, רישוי וכיוצ"ב מול אגפים מקצועיים בעירייה.
 • תאום וקידום תכניות מול מוסדות התכנון וכלל הגופים הרלוונטיים.
 • ניהול ההליך התכנוני בכללותו לרבות הטמעת מדיניות בתכנון וגיבוש כלים תכנוניים כמענה לאתגרים מורכבים.
 • גיבוש חוות דעת והמלצות תכנוניות לתכניות המוגשות לועדה המקומית והמחוזית כולל בקרה וטיפול בכל שלבי קידום התוכנית ולוחות הזמנים.
 • אחריות על הכנת סדרי היום לוועדה המקומית, באמצעות מערכת ניהול ועדה ומערכת מבא"ת.
 • יצירת אינטגרציה בין הדיסציפלינות התכנוניות השונות.
 • קבלת קהל מקצועי ומתן מענה לפניות בנושאים הרלוונטיים.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש ע"י הממונה.

דרישות התפקיד:

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים.

  או הנדסאי או טכנאי בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012 באותם תחומים.
 • עבור בעל תואר אקדמי 4 שנות ניסיון בניהול וליווי תב"עות עבור הנדסאי רשום: 5 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. עבור טכנאי רשום: 6 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • ניסיון בליווי או קידום היתרים - יתרון.
 • ניסיון בתכנון או ליווי של תכניות התחדשות עירונית - יתרון.
 • ניסיון בתכנון או ליווי של תכניות תשתית - יתרון.
 • ניסיון בעבודה מול גורמים חוץ עירוניים (משרדי ממשלה, גופים ציבוריים וכו') - יתרון.
 • כושר ניהול משא ומתן מול מוסדות ויחידים ויצירת אינטגרציה ותאום בין גורמים שונים.
 • בקיאות וידע בחוק התכנון והבנייה.
 • הכרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה - יתרון.
 • נסיון בניהול תקציבים - יתרון.
 • יכולת ביטוי וכתיבה בעברית ברמת שפת אם ובאנגלית ברמה טובה.
 • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות ויצירת אינטגרציה ותאום בין גורמים שונים.
 • ידע במחשב ובתוכנות אופיס ואוטוקד (כולל הכנת מצגות).
 • ידע במבא"ת - יתרון.

היקף משרה:100%

כפיפות: מנהלת אגף לתכנון ופיתוח מואץ

דירוג: מנהלי/ מח"ר/ מהנדסים טווח דרגות: 40-42, או חוזה אישי (בכפוף להחלטת הרשות).

רמה התפקיד: מנהל מחלקה

פרטים נוספים

**תפקיד זה יוכל להימנות כניסיון מקצועי מתאים לביצוע תקופת התמחות אדריכלית והכל בכפוף לאמור בתקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי, התשס"ח-2007)

**התפקיד כולל מענק חתימה בסך 18,000₪ בהתאם למודל גיוס ושימור עובדים מקצועיים בוועדות לתכנון ובנייה לשנת 2022 ובכפוף לתנאי תשלום המענק

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, החלטת הוועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבצע סינון מוקדם בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים.
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה.
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 

  בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.


   מועד אחרון להגשת מועמדות: יום חמישי, 10.11.2022 עד השעה 12:00            

  מועמדים/ת שלא ייפנו בהתאם לנ"ל - לא ייענו.להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​