מתכנן/ת במערך תכנון כוללני

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 402/2022
תאריך אחרון להגשה 23/11/2022 12:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז


תיאור התפקיד:

 • ליווי תחום התכנון הכוללני באגף תכנון ופיתוח מואץ, קרי: תכניות מתאר ארציות, תכניות לתשתיות לאומיות, תכניות מתאר עירוניות, תכניות אב ומסמכי מדיניות.
 • ליווי של נושאי הרוחב התכנוניים בממשק עם האגף לתכנון אסטרטגי, קרי: פרוגרמות עירוניות, כושר נשיאה של תשתיות ציבוריות, כלכלה עירונית ושיתוף הציבור בתהליכי תכנון.
 • ניהול וליווי פרויקטים עירוניים מורכבים.
 • גיבוש חוות דעת והמלצות תכנוניות לתכניות המוגשות לוועדה המקומית והמחוזית כולל בקרה וטיפול בכל שלבי קידום התוכנית.
 • יצירת אינטגרציה בין הדיסציפלינות התכנוניות השונות.
 • קבלת קהל מקצועי ומתן מענה לפניות בנושאים הרלוונטיים.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש ע"י הממונה.

   

דרישות התפקיד:

 • תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל באדריכלות או בתכנון ערים או תואר אחר בתכנון עירוני.
 • בקיאות וידע בחוק התכנון והבנייה.
 • ידע בתוכנות אופיס ותכנון.
 • ניסיון בניהול תב"עות ובתכנון אדריכלי - יתרון.
 • ידע במבא"ת - יתרון
 • ניסיון בעבודה מול גורמים חוץ עירוניים (משרדי ממשלה, גופים ציבוריים וכו') - יתרון.
 • הכרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה - יתרון
 • יכולת ביטוי וכתיבה בעברית ברמת שפת אם ובאנגלית ברמה טובה.
 • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות ויצירת אינטגרציה ותאום בין גורמים שונים.


 
היקף המשרה: 100%

כפיפות: מנהלת אגף תכנון ופיתוח מואץ

דירוג: מהנדסים, טווח דרגות: 38-41 (דרגה הסכמית: 42) או חוזה אישי (בכפוף להחלטת הרשות).​פרטים נוספים

**לתפקיד זה יוכל להמנות כניסיון מקצועי המתאים לביצוע תקופת התמחות אדריכלית והכל בכפוף לאמור בתקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי, התשס"ח-2007).

** התפקיד כולל מענק חתימה בסך 18,000₪ בהתאם למודל גיוס ושימור עובדים מקצועיים בוועדות לתכנון ובניה לשנת 2022 ובכפוף לתנאי תשלום המענק​.

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, החלטת הוועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבצע סינון מוקדם בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים.
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה.
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה.
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.

 

מועד אחרון להגשת מועמדות: יום רביעי, 23.11.2022 עד השעה 12:00

מועמדים/ת שלא ייפנו בהתאם לנ"ל - לא ייענו.​​​​


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

מתכנן/ת במערך תכנון כוללני

מספר מכרז:402/2022
תאריך אחרון להגשה:23/11/2022 12:00

תיאור


תיאור התפקיד:

 • ליווי תחום התכנון הכוללני באגף תכנון ופיתוח מואץ, קרי: תכניות מתאר ארציות, תכניות לתשתיות לאומיות, תכניות מתאר עירוניות, תכניות אב ומסמכי מדיניות.
 • ליווי של נושאי הרוחב התכנוניים בממשק עם האגף לתכנון אסטרטגי, קרי: פרוגרמות עירוניות, כושר נשיאה של תשתיות ציבוריות, כלכלה עירונית ושיתוף הציבור בתהליכי תכנון.
 • ניהול וליווי פרויקטים עירוניים מורכבים.
 • גיבוש חוות דעת והמלצות תכנוניות לתכניות המוגשות לוועדה המקומית והמחוזית כולל בקרה וטיפול בכל שלבי קידום התוכנית.
 • יצירת אינטגרציה בין הדיסציפלינות התכנוניות השונות.
 • קבלת קהל מקצועי ומתן מענה לפניות בנושאים הרלוונטיים.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש ע"י הממונה.

   

דרישות התפקיד:

 • תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל באדריכלות או בתכנון ערים או תואר אחר בתכנון עירוני.
 • בקיאות וידע בחוק התכנון והבנייה.
 • ידע בתוכנות אופיס ותכנון.
 • ניסיון בניהול תב"עות ובתכנון אדריכלי - יתרון.
 • ידע במבא"ת - יתרון
 • ניסיון בעבודה מול גורמים חוץ עירוניים (משרדי ממשלה, גופים ציבוריים וכו') - יתרון.
 • הכרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה - יתרון
 • יכולת ביטוי וכתיבה בעברית ברמת שפת אם ובאנגלית ברמה טובה.
 • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות ויצירת אינטגרציה ותאום בין גורמים שונים.


 
היקף המשרה: 100%

כפיפות: מנהלת אגף תכנון ופיתוח מואץ

דירוג: מהנדסים, טווח דרגות: 38-41 (דרגה הסכמית: 42) או חוזה אישי (בכפוף להחלטת הרשות).​פרטים נוספים

**לתפקיד זה יוכל להמנות כניסיון מקצועי המתאים לביצוע תקופת התמחות אדריכלית והכל בכפוף לאמור בתקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי, התשס"ח-2007).

** התפקיד כולל מענק חתימה בסך 18,000₪ בהתאם למודל גיוס ושימור עובדים מקצועיים בוועדות לתכנון ובניה לשנת 2022 ובכפוף לתנאי תשלום המענק​.

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, החלטת הוועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבצע סינון מוקדם בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים.
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה.
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה.
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.

 

מועד אחרון להגשת מועמדות: יום רביעי, 23.11.2022 עד השעה 12:00

מועמדים/ת שלא ייפנו בהתאם לנ"ל - לא ייענו.​​​​להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​