מתכנן/ת במערך תכנון כוללני

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 43/2023
תאריך אחרון להגשה 02/02/2023 12:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

תיאור התפקיד:

 • ליווי תחום התכנון הכוללני באגף תכנון ופיתוח מואץ, קרי: תכניות מתאר ארציות, תכניות לתשתיות לאומיות, תכניות מתאר עירוניות, תכניות אב ומסמכי מדיניות.
 • ליווי של נושאי הרוחב התכנוניים בממשק עם האגף לתכנון אסטרטגי, קרי: פרוגרמות עירוניות, כושר נשיאה של תשתיות ציבוריות, כלכלה עירונית ושיתוף הציבור בתהליכי תכנון.
 • ניהול וליווי פרויקטים עירוניים מורכבים.
 • גיבוש חוות דעת והמלצות תכנוניות לתכניות המוגשות לוועדה המקומית והמחוזית כולל בקרה וטיפול בכל שלבי קידום התוכנית.
 • יצירת אינטגרציה בין הדיסציפלינות התכנוניות השונות.
 • קבלת קהל מקצועי ומתן מענה לפניות בנושאים הרלוונטיים.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש ע"י הממונה.

   

דרישות התפקיד:

 • תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל באדריכלות או בתכנון ערים או תואר אחר בתכנון עירוני.
 • בקיאות וידע בחוק התכנון והבנייה.
 • ידע בתוכנות אופיס ותכנון.
 • ניסיון בניהול תב"עות ובתכנון אדריכלי - יתרון.
 • ידע במבא"ת - יתרון
 • ניסיון בעבודה מול גורמים חוץ עירוניים (משרדי ממשלה, גופים ציבוריים וכו') - יתרון.
 • הכרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה - יתרון
 • יכולת ביטוי וכתיבה בעברית ברמת שפת אם ובאנגלית ברמה טובה.
 • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות ויצירת אינטגרציה ותאום בין גורמים שונים.


 

היקף המשרה: 100%

כפיפות: מנהלת אגף תכנון ופיתוח מואץ

דירוג: מהנדסים, טווח דרגות: 38-41 (דרגה הסכמית: 42) או חוזה אישי (בכפוף להחלטת הרשות).

 

**לתפקיד זה יוכל להמנות כניסיון מקצועי המתאים לביצוע תקופת התמחות אדריכלית והכל בכפוף לאמור בתקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי, התשס"ח-2007)


פרטים נוספים

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, החלטת הוועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • למועמד עם מוגבלות שנדרשות עבורו התאמות בהליכי קבלה לעבודה, יש לצרף מסמכים או חוות דעת מתאימה בעניין זה.
 • בהתאם תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), תש"ם-1979, בקרב העובדים בעירייה, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיהאי לכך, תינתן עדיפות בקבלה לעבודה באמצעות מכרז למועמדים מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם, כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • ככל שאתה אדם עם מוגבלות, כמשמעותו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, הנך זכאי לבקש התאמה סבירה הנדרשת מחמת מוגבלותך, על מנת לאפשר לך לקיים את מבדקי הקבלה לעבודה לפי העניין.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה.
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה.
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.​
 

מועד אחרון להגשת מועמדות: יום חמישי, 02.02.2023 עד השעה 12:00.

מועמדים/ת שלא ייפנו בהתאם לנ"ל - לא ייענו.​​​​​​


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

מתכנן/ת במערך תכנון כוללני

מספר מכרז:43/2023
תאריך אחרון להגשה:02/02/2023 12:00

תיאור

תיאור התפקיד:

 • ליווי תחום התכנון הכוללני באגף תכנון ופיתוח מואץ, קרי: תכניות מתאר ארציות, תכניות לתשתיות לאומיות, תכניות מתאר עירוניות, תכניות אב ומסמכי מדיניות.
 • ליווי של נושאי הרוחב התכנוניים בממשק עם האגף לתכנון אסטרטגי, קרי: פרוגרמות עירוניות, כושר נשיאה של תשתיות ציבוריות, כלכלה עירונית ושיתוף הציבור בתהליכי תכנון.
 • ניהול וליווי פרויקטים עירוניים מורכבים.
 • גיבוש חוות דעת והמלצות תכנוניות לתכניות המוגשות לוועדה המקומית והמחוזית כולל בקרה וטיפול בכל שלבי קידום התוכנית.
 • יצירת אינטגרציה בין הדיסציפלינות התכנוניות השונות.
 • קבלת קהל מקצועי ומתן מענה לפניות בנושאים הרלוונטיים.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש ע"י הממונה.

   

דרישות התפקיד:

 • תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל באדריכלות או בתכנון ערים או תואר אחר בתכנון עירוני.
 • בקיאות וידע בחוק התכנון והבנייה.
 • ידע בתוכנות אופיס ותכנון.
 • ניסיון בניהול תב"עות ובתכנון אדריכלי - יתרון.
 • ידע במבא"ת - יתרון
 • ניסיון בעבודה מול גורמים חוץ עירוניים (משרדי ממשלה, גופים ציבוריים וכו') - יתרון.
 • הכרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה - יתרון
 • יכולת ביטוי וכתיבה בעברית ברמת שפת אם ובאנגלית ברמה טובה.
 • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות ויצירת אינטגרציה ותאום בין גורמים שונים.


 

היקף המשרה: 100%

כפיפות: מנהלת אגף תכנון ופיתוח מואץ

דירוג: מהנדסים, טווח דרגות: 38-41 (דרגה הסכמית: 42) או חוזה אישי (בכפוף להחלטת הרשות).

 

**לתפקיד זה יוכל להמנות כניסיון מקצועי המתאים לביצוע תקופת התמחות אדריכלית והכל בכפוף לאמור בתקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי, התשס"ח-2007)


פרטים נוספים

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, החלטת הוועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • למועמד עם מוגבלות שנדרשות עבורו התאמות בהליכי קבלה לעבודה, יש לצרף מסמכים או חוות דעת מתאימה בעניין זה.
 • בהתאם תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), תש"ם-1979, בקרב העובדים בעירייה, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיהאי לכך, תינתן עדיפות בקבלה לעבודה באמצעות מכרז למועמדים מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם, כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • ככל שאתה אדם עם מוגבלות, כמשמעותו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, הנך זכאי לבקש התאמה סבירה הנדרשת מחמת מוגבלותך, על מנת לאפשר לך לקיים את מבדקי הקבלה לעבודה לפי העניין.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה.
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה.
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.​
 

מועד אחרון להגשת מועמדות: יום חמישי, 02.02.2023 עד השעה 12:00.

מועמדים/ת שלא ייפנו בהתאם לנ"ל - לא ייענו.​​​​​​להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​