מתכנן/ת סביבתי/ת ביחידה לאיכות הסביבה

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 46/2019
תאריך אחרון להגשה 15/04/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • תכנון סביבתי בהיבטים תעשייתיים, מסחריים ומבני ציבור. 
 • נוכחות בוועדות לתכנון ולבנייה ומעקב אחר יישום ההחלטות.
 • בדיקת תכניות הנדסיות ודו"חות סביבתיים ובדיקת והכנת תסקירי השפעה על הסביבה. 
 • מעקב אחר יישום החלטות של מוסדות התכנון במסגרת תכניות למתן היתרי בנייה, הליכי ופעולות בנייה.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • תואר ראשון בגיאוגרפיה/ מדעי הסביבה/ אדריכלות/ הנדסאי/ת איכות סביבה/ מדעי החברה.  
 • תואר שני בתכנון עירוני ואזורי – יתרון.
 • ניסיון של שנתיים לפחות בתחום התכנון ובבדיקת תכניות.
 • התמצאות טובה בתחום תכנון עירוני ואזורי.
 • שליטה במחשב ובתוכנות  OFFICE , אוטוקאד וארגון מסד נתונים.
 • בעל/ת רכב ורישיון נהיגה ישראלי בתוקף (נא לצרף מסמכים).
היקף משרה:100%  
כפיפות: מנהלת המחלקה לאיכות הסביבה חולון-אזור.
דירוג: מח"ר/ הנדסאים, טווח דרגות: 39-41
רמת התפקיד: סגן מנהל מחלקה


פרטים נוספים
 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • מועמדות למשרה יש להגיש באמצעות הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד​


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

מתכנן/ת סביבתי/ת ביחידה לאיכות הסביבה

מספר מכרז:46/2019
תאריך אחרון להגשה:15/04/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • תכנון סביבתי בהיבטים תעשייתיים, מסחריים ומבני ציבור. 
 • נוכחות בוועדות לתכנון ולבנייה ומעקב אחר יישום ההחלטות.
 • בדיקת תכניות הנדסיות ודו"חות סביבתיים ובדיקת והכנת תסקירי השפעה על הסביבה. 
 • מעקב אחר יישום החלטות של מוסדות התכנון במסגרת תכניות למתן היתרי בנייה, הליכי ופעולות בנייה.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • תואר ראשון בגיאוגרפיה/ מדעי הסביבה/ אדריכלות/ הנדסאי/ת איכות סביבה/ מדעי החברה.  
 • תואר שני בתכנון עירוני ואזורי – יתרון.
 • ניסיון של שנתיים לפחות בתחום התכנון ובבדיקת תכניות.
 • התמצאות טובה בתחום תכנון עירוני ואזורי.
 • שליטה במחשב ובתוכנות  OFFICE , אוטוקאד וארגון מסד נתונים.
 • בעל/ת רכב ורישיון נהיגה ישראלי בתוקף (נא לצרף מסמכים).
היקף משרה:100%  
כפיפות: מנהלת המחלקה לאיכות הסביבה חולון-אזור.
דירוג: מח"ר/ הנדסאים, טווח דרגות: 39-41
רמת התפקיד: סגן מנהל מחלקה


פרטים נוספים

 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • מועמדות למשרה יש להגיש באמצעות הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד​להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​