אב בית לבית העולה

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 75/2019
תאריך אחרון להגשה 17/06/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד: 

 • אחריות על אחזקת המבנה, על הניקיון ברחבי המרכז והפעלת הציוד הטכני הקיים במרכז. 
 • שמירה על תחזוקה נאותה של המתקן כולל ביצוע עבודות אחזקה בפועל.
 • בניית נוהלי עבודה לצורך אחזקת המבנה
 • תפעול טכני של המתקן בשוטף ובאירועים. 
 • איתור וטיפול בתקלות והזמנת אנשי מקצוע.
 • הפעלת ציוד טכני (הגברה, תאורה, מחשבים, הקרנה). 
 • אספקה, תחזוקה והתקנת ציוד למתקן ולפעולותיו. 
 • ארגון וסדור המתקן לאירועים המתקיימים במתקן ובפעילות שוטפת.
 • זיהוי ליקויי בטיחות במתקן.
 • בקרה על איכות הניקיון במתקן ובסביבתו.
 • אחריות על תחום הרכש והאינוונטר ועבודה רציפה עם ספקים.
 • מתן מענה לפניות הציבור, תושבים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעי הפנייה אפשריים, בכל שעות הפעילות ומחוצה להם, לאורך כל השנה.
 • ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת העירייה, ע"פ הנחיות הממונה הישיר והנהלת העירייה.
 • ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה ובהתאם לצורך. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: 12 שנות לימוד לפחות. 
 • ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות בביצוע עבודות תחזוקה. 
 • ידע וניסיון בהפעלת ציוד טכני הגברה ותאורה.
 • יכולת עבודה פיזית.
 • ידע וניסיון בהפעלת מחשב ובתוכנות OFFICE.
 • יחסי אנוש מעולים, אדיבות ושירותיות.
 • נכונות לעבודה בשעות משתנות/גמישות.
 • עברית ברמה גבוהה.
 • היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים​

היקף משרה: 100% משרה 
כפיפות: למנהל/ת בית העולה. 
דירוג: מנהלי , טווח דרגות: 6-8​פרטים נוספים
 • ​בחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

אב בית לבית העולה

מספר מכרז:75/2019
תאריך אחרון להגשה:17/06/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד: 

 • אחריות על אחזקת המבנה, על הניקיון ברחבי המרכז והפעלת הציוד הטכני הקיים במרכז. 
 • שמירה על תחזוקה נאותה של המתקן כולל ביצוע עבודות אחזקה בפועל.
 • בניית נוהלי עבודה לצורך אחזקת המבנה
 • תפעול טכני של המתקן בשוטף ובאירועים. 
 • איתור וטיפול בתקלות והזמנת אנשי מקצוע.
 • הפעלת ציוד טכני (הגברה, תאורה, מחשבים, הקרנה). 
 • אספקה, תחזוקה והתקנת ציוד למתקן ולפעולותיו. 
 • ארגון וסדור המתקן לאירועים המתקיימים במתקן ובפעילות שוטפת.
 • זיהוי ליקויי בטיחות במתקן.
 • בקרה על איכות הניקיון במתקן ובסביבתו.
 • אחריות על תחום הרכש והאינוונטר ועבודה רציפה עם ספקים.
 • מתן מענה לפניות הציבור, תושבים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעי הפנייה אפשריים, בכל שעות הפעילות ומחוצה להם, לאורך כל השנה.
 • ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת העירייה, ע"פ הנחיות הממונה הישיר והנהלת העירייה.
 • ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה ובהתאם לצורך. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: 12 שנות לימוד לפחות. 
 • ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות בביצוע עבודות תחזוקה. 
 • ידע וניסיון בהפעלת ציוד טכני הגברה ותאורה.
 • יכולת עבודה פיזית.
 • ידע וניסיון בהפעלת מחשב ובתוכנות OFFICE.
 • יחסי אנוש מעולים, אדיבות ושירותיות.
 • נכונות לעבודה בשעות משתנות/גמישות.
 • עברית ברמה גבוהה.
 • היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים​

היקף משרה: 100% משרה 
כפיפות: למנהל/ת בית העולה. 
דירוג: מנהלי , טווח דרגות: 6-8​פרטים נוספים

 • ​בחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​