פסיכולוגים/יות מומחים ומדריכים לשירות הפסיכולוגי החינוכי

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 79/2019
תאריך אחרון להגשה 17/06/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • מתן שירותים פסיכולוגים חינוכיים לילדים במוסדות חינוך, למשפחות, לתלמידים ולגורמים הרלוונטיים.
 • תכנון התערבות פסיכולוגית חינוכית בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית. 
 • העבודה הינה מערכתית ופרטנית.
 • נדרשת עמידה בכללי האתיקה החלים על פסיכולוגים.

דרישות התפקיד:

 • תואר מומחה מדריך/ מומחה בפסיכולוגיה.
 • רישום בפנקס הפסיכולוגים כפסיכולוג בתחומים חינוכי/קליני/התפתחותי/שיקומי
היקף משרות:  משרה אחת בהיקף 50% ומשרה נוספת בהיקף 33%
כפיפות: למנהלת השירות הפסיכולוגי
דרוג: פסיכולוגים
טווח דרגות: מומחים: 38-40, מדריכים: 39-42פרטים נוספים
 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

פסיכולוגים/יות מומחים ומדריכים לשירות הפסיכולוגי החינוכי

מספר מכרז:79/2019
תאריך אחרון להגשה:17/06/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • מתן שירותים פסיכולוגים חינוכיים לילדים במוסדות חינוך, למשפחות, לתלמידים ולגורמים הרלוונטיים.
 • תכנון התערבות פסיכולוגית חינוכית בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית. 
 • העבודה הינה מערכתית ופרטנית.
 • נדרשת עמידה בכללי האתיקה החלים על פסיכולוגים.

דרישות התפקיד:

 • תואר מומחה מדריך/ מומחה בפסיכולוגיה.
 • רישום בפנקס הפסיכולוגים כפסיכולוג בתחומים חינוכי/קליני/התפתחותי/שיקומי
היקף משרות:  משרה אחת בהיקף 50% ומשרה נוספת בהיקף 33%
כפיפות: למנהלת השירות הפסיכולוגי
דרוג: פסיכולוגים
טווח דרגות: מומחים: 38-40, מדריכים: 39-42פרטים נוספים

 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​