קול קורא- עמותת "דלת פתוחה-לקידום מיניות בריאה" כספק יחיד להפעלת מרכז יעוץ מיני לבני נוער כחלק מרשת של מרכזי יעוץ מיני ומתן שירותים בתחום החינוך למיניות בריאה.

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 11/2019
תאריך אחרון להגשה 30/06/2019 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

הודעה על כוונת עיריית חולון להתקשר עם עמותת "דלת פתוחה-לקידום מיניות בריאה" כספק יחיד להפעלת מרכז יעוץ מיני לבני נוער כחלק מרשת של מרכזי יעוץ מיני ומתן שירותים בתחום החינוך למיניות בריאה.

 • בהתאם לתקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח-1987 מבקשת עיריית חולון להתקשר עם עמותת  "דלת פתוחה-לקידום מיניות בריאה" כספק יחיד להפעלת מרכז יעוץ מיני לבני נוער, כחלק מרשת של מרכזי יעוץ מיני ומתן שירותים בתחום החינוך למיניות בריאה במסגרות השונות בעיר.
 • רשאים לפנות לעיריית חולון גופים נוספים בעלי יכולת וניסיון אשר עונים על כל הפרמטרים הבאים:
 1. פועל ברמה הקהילתית בהסברה בהעלאת המודעות בנושא מיניות בריאה ובמניעת מצבי סיכון בקרב בני נוער וצעירים. בנוסף מעניק מענה וליווי לאנשי מקצוע ואף להורים.
 2. מפעיל מוקד ייעוץ דיגיטלי, טלפוני ופרונטלי לבני נוער וצעירים (12-25) המופעל על ידי צוות יועצים ומתנדבים ועוסק במתן מידע בסיסי ואמין בנוגע לחינוך ולמיניות בריאה, זוגיות, דימוי גוף, מוכנות לקיום יחסי מין, שימוש באמצעי מניעה, ליווי בתהליכים של חשש להריון לא מתוכנן והפסקות הריון.
 3. נדרש, כי המוקד יעניק הן מענה טלפוני ובמסגרת זו תתאפשר פניה אנונימית והן שיחות ייעוץ פרונטליות.
 4. מפעיל אתר אינטרנט ובו פורום שאלות ותשובות, אשר יאפשר לגולשים לשאול שאלות באופן אנונימי.
 5. כמו כן, מפעיל סדנאות בנושא מיניות בריאה בבתי ספר ובחינוך הבלתי פורמלי וכן מסגרות טיפוליות במסגרת הרווחה.
 6. בעלי ניסיון של לפחות 5 שנים בהפעלת מוקדים כאמור לעיל.
 7. בעלי ניסיון במתן מענה לכ-20,000 פניות בשנה לפחות.
 • הפניות יעשו בכתב בלבד באמצעות אימייל לגב' נעמי ולדמן כיירא naomiw@holon.muni.il.
 • לכל פניה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה לרבות שם מלא, כתובת וטלפון וכן אסמכתאות בדבר יכולת וניסיון להפעלת תכנית מהסוג האמור לעיל.
 • מועד אחרון להגשת פניות יום 30.6.2019 עד השעה 12:00.


פרטים נוספים
 
לפרטים נא לפנות ל-

​נעמי ולדמן כיירא naomiw@holon.muni.il.

קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

קול קורא- עמותת "דלת פתוחה-לקידום מיניות בריאה" כספק יחיד להפעלת מרכז יעוץ מיני לבני נוער כחלק מרשת של מרכזי יעוץ מיני ומתן שירותים בתחום החינוך למיניות בריאה.

מספר מכרז:11/2019
תאריך אחרון להגשה:30/06/2019 12:00

תיאור

הודעה על כוונת עיריית חולון להתקשר עם עמותת "דלת פתוחה-לקידום מיניות בריאה" כספק יחיד להפעלת מרכז יעוץ מיני לבני נוער כחלק מרשת של מרכזי יעוץ מיני ומתן שירותים בתחום החינוך למיניות בריאה.

 • בהתאם לתקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח-1987 מבקשת עיריית חולון להתקשר עם עמותת  "דלת פתוחה-לקידום מיניות בריאה" כספק יחיד להפעלת מרכז יעוץ מיני לבני נוער, כחלק מרשת של מרכזי יעוץ מיני ומתן שירותים בתחום החינוך למיניות בריאה במסגרות השונות בעיר.
 • רשאים לפנות לעיריית חולון גופים נוספים בעלי יכולת וניסיון אשר עונים על כל הפרמטרים הבאים:
 1. פועל ברמה הקהילתית בהסברה בהעלאת המודעות בנושא מיניות בריאה ובמניעת מצבי סיכון בקרב בני נוער וצעירים. בנוסף מעניק מענה וליווי לאנשי מקצוע ואף להורים.
 2. מפעיל מוקד ייעוץ דיגיטלי, טלפוני ופרונטלי לבני נוער וצעירים (12-25) המופעל על ידי צוות יועצים ומתנדבים ועוסק במתן מידע בסיסי ואמין בנוגע לחינוך ולמיניות בריאה, זוגיות, דימוי גוף, מוכנות לקיום יחסי מין, שימוש באמצעי מניעה, ליווי בתהליכים של חשש להריון לא מתוכנן והפסקות הריון.
 3. נדרש, כי המוקד יעניק הן מענה טלפוני ובמסגרת זו תתאפשר פניה אנונימית והן שיחות ייעוץ פרונטליות.
 4. מפעיל אתר אינטרנט ובו פורום שאלות ותשובות, אשר יאפשר לגולשים לשאול שאלות באופן אנונימי.
 5. כמו כן, מפעיל סדנאות בנושא מיניות בריאה בבתי ספר ובחינוך הבלתי פורמלי וכן מסגרות טיפוליות במסגרת הרווחה.
 6. בעלי ניסיון של לפחות 5 שנים בהפעלת מוקדים כאמור לעיל.
 7. בעלי ניסיון במתן מענה לכ-20,000 פניות בשנה לפחות.
 • הפניות יעשו בכתב בלבד באמצעות אימייל לגב' נעמי ולדמן כיירא naomiw@holon.muni.il.
 • לכל פניה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה לרבות שם מלא, כתובת וטלפון וכן אסמכתאות בדבר יכולת וניסיון להפעלת תכנית מהסוג האמור לעיל.
 • מועד אחרון להגשת פניות יום 30.6.2019 עד השעה 12:00.


לפרטים נא לפנות ל-

​נעמי ולדמן כיירא naomiw@holon.muni.il.