מנהל/ת בית ספר על יסודי שש שנתי "איילון" – מילוי מקום לשנה אחת

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 83/2019
תאריך אחרון להגשה 01/07/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • ניהול פדגוגי ואדמיניסטרטיבי של בי"ס על-יסודי, שש-שנתי .
 • אחריות וסמכות לייזום , פיתוח ביצוע וניהול כלל הפעולות החינוכיות והמנהליות של בה"ס .
 • אחריות להפעלת תכניות הלימודים המאושרות ע"י משרד החינוך ומנהל החינוך בעיריית חולון .
 • אחריות לניהול הצוות וקידום התפתחותו המקצועית והעצמתם .
 • הובלה וקידום תרבות הערכה בית ספרית בדגש על הערכה מבוססת נתונים  .
 • אחריות לניהול הקשרים בין ביה"ס להורי התלמידים   והקהילה.
 • אחריות לניהול תקציבי ואדמיניסטרטיבי של ביה"ס שש-שנתי.
 • כתיבת תכנית העבודה הבית ספרית ובקרה על ביצועה.
 • הובלת תרבות ארגונית שירותית בית ספרית .
 • מנהיגות פדגוגית והובלה של חדשנות פדגוגית בית ספרית.

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. 
 • השכלה פדגוגית: רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל יסודי, בהתאם לתקנות חוזר מנכ"ל החינוך בקישור זה, נספח 1. 
 • ניסיון בהוראה בפועל של 5 שנים לפחות בארץ, בביה"ס יסודיים ו/או על יסודיים. 
 • ניסיון בניהול בית ספר – יתרון .
 • הכרת מערכת החינוך העל- יסודי על כל מרכיביה.
 • הכשרה לניהול בית ספר-כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בקישור זה, נספח 1. 
 • תודעת שירות ויחסי אנוש מעולים .
 • היכרות מעמיקה עם מודלים פדגוגים חדשניים ומגוונים.
 • הובלת יוזמות פדגוגיות מערכתיות – יתרון .
היקף המשרה: 100%.
כפיפות: לראש מנהל החינוך. 
דירוג: עובדי הוראה, טווח דרגות: לפי השכלה.
המשרה במילוי מקום לשנה אחת בלבד. 
 ​


פרטים נוספים
 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד​


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

מנהל/ת בית ספר על יסודי שש שנתי "איילון" – מילוי מקום לשנה אחת

מספר מכרז:83/2019
תאריך אחרון להגשה:01/07/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • ניהול פדגוגי ואדמיניסטרטיבי של בי"ס על-יסודי, שש-שנתי .
 • אחריות וסמכות לייזום , פיתוח ביצוע וניהול כלל הפעולות החינוכיות והמנהליות של בה"ס .
 • אחריות להפעלת תכניות הלימודים המאושרות ע"י משרד החינוך ומנהל החינוך בעיריית חולון .
 • אחריות לניהול הצוות וקידום התפתחותו המקצועית והעצמתם .
 • הובלה וקידום תרבות הערכה בית ספרית בדגש על הערכה מבוססת נתונים  .
 • אחריות לניהול הקשרים בין ביה"ס להורי התלמידים   והקהילה.
 • אחריות לניהול תקציבי ואדמיניסטרטיבי של ביה"ס שש-שנתי.
 • כתיבת תכנית העבודה הבית ספרית ובקרה על ביצועה.
 • הובלת תרבות ארגונית שירותית בית ספרית .
 • מנהיגות פדגוגית והובלה של חדשנות פדגוגית בית ספרית.

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. 
 • השכלה פדגוגית: רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל יסודי, בהתאם לתקנות חוזר מנכ"ל החינוך בקישור זה, נספח 1. 
 • ניסיון בהוראה בפועל של 5 שנים לפחות בארץ, בביה"ס יסודיים ו/או על יסודיים. 
 • ניסיון בניהול בית ספר – יתרון .
 • הכרת מערכת החינוך העל- יסודי על כל מרכיביה.
 • הכשרה לניהול בית ספר-כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בקישור זה, נספח 1. 
 • תודעת שירות ויחסי אנוש מעולים .
 • היכרות מעמיקה עם מודלים פדגוגים חדשניים ומגוונים.
 • הובלת יוזמות פדגוגיות מערכתיות – יתרון .
היקף המשרה: 100%.
כפיפות: לראש מנהל החינוך. 
דירוג: עובדי הוראה, טווח דרגות: לפי השכלה.
המשרה במילוי מקום לשנה אחת בלבד. 
 ​


פרטים נוספים

 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד​להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​