רכז/ת למרחב קידום תעסוקתי לצעירים - יתד

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 86/2019
תאריך אחרון להגשה 08/07/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​​תיאור התפקיד:

התכנית עוסקת בליווי תעסוקתי של צעירים/ות במצבי סיכון. במסגרת התהליך:
 • אימון תעסוקתי אישי.
 • סיוע בהשתלבות בלימודים/ הכשרה מקצועית.
 • השמה בעבודה. 
 • פיתוח מענים קבוצתיים תומכי תעסוקה במידת הצורך.
 • תיווך למענים קיימים.
 • פיתוח קשרי מעסיקים. 
 • כמו כן, יהווה מקדם התעסוקה כתובת מקצועית להתייעצות בנושא תעסוקה עבור גורמים אחרים ביישוב המלווים צעירים/ות במצבי סיכון. 
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: מדעי ההתנהגות/ חינוך/ מדעי החברה. 
 • ניסיון בעבודה עם בני נוער/ צעירים/ות במצבי סיכון – יתרון
 • ניסיון בהפעלת תוכניות תעסוקתיות – יתרון 
 • רקע בעבודה מול מעסיקים – יתרון   

היקף משרה: 50% משרה
כפיפות: לראש צוות נוצ"ץ
דרוג: מח"ר/ חינוך, נוער, חברה וקהילה , טווח דרגות: 38-40/ לפי השכלה
תפקיד פרויקטלי בכפוף למימון משרד הרווחה. 


פרטים נוספים
 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

רכז/ת למרחב קידום תעסוקתי לצעירים - יתד

מספר מכרז:86/2019
תאריך אחרון להגשה:08/07/2019 15:00

תיאור

​​תיאור התפקיד:

התכנית עוסקת בליווי תעסוקתי של צעירים/ות במצבי סיכון. במסגרת התהליך:
 • אימון תעסוקתי אישי.
 • סיוע בהשתלבות בלימודים/ הכשרה מקצועית.
 • השמה בעבודה. 
 • פיתוח מענים קבוצתיים תומכי תעסוקה במידת הצורך.
 • תיווך למענים קיימים.
 • פיתוח קשרי מעסיקים. 
 • כמו כן, יהווה מקדם התעסוקה כתובת מקצועית להתייעצות בנושא תעסוקה עבור גורמים אחרים ביישוב המלווים צעירים/ות במצבי סיכון. 
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: מדעי ההתנהגות/ חינוך/ מדעי החברה. 
 • ניסיון בעבודה עם בני נוער/ צעירים/ות במצבי סיכון – יתרון
 • ניסיון בהפעלת תוכניות תעסוקתיות – יתרון 
 • רקע בעבודה מול מעסיקים – יתרון   

היקף משרה: 50% משרה
כפיפות: לראש צוות נוצ"ץ
דרוג: מח"ר/ חינוך, נוער, חברה וקהילה , טווח דרגות: 38-40/ לפי השכלה
תפקיד פרויקטלי בכפוף למימון משרד הרווחה. 


פרטים נוספים

 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​