עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול באלימות במשפחה

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 94/2019
תאריך אחרון להגשה 15/07/2019 00:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • טיפול פרטני/קבוצתי בילדים נפגעים/חשופים לאלימות במשפחה והדרכת הורים.
 • שותף בבניית התוכנית הטיפולית לילדים ולהורים.
 • ייעוץ וליווי בנושא ילדים נפגעים וחשופים לאלימות במשפחה לצוות המרכז ולעו"ס המשפחה.
 • אחראי על כל שלבי הטיפול תיעוד ודיווח.
 • קיום קשרים ושיתופי פעולה עם שירותים משיקים בקהילה לקידום הטיפול באוכלוסיית היעד בראיה מערכתית (נתיבים להורות, מרכז הורים וילדים ועוד).
 • ייזום פעולות איתור והעלאת מודעות בתחום הטיפול בילדים נפגעים/חשופים לאלימות במשפחה.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה.

דרישות התפקיד:

 • תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות כעובד סוציאלי.
 • ניסיון טיפולי מוכח בתחום טיפול בילדים.
 • נכונות לעבודה פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ והערב.
 • השתתפות בהכשרות ייעודיות כהסמכה לתפקיד.
 • יכולת עבודה צוות, יוזמה אישית  וחשיבה יצירתית

 
היקף משרה: 2 משרות של 50% כל אחת
כפיפות: למנהלת המרכז למשפחה 
דירוג: עו"ס, טווח דרגות: יא'-ט'


פרטים נוספים
 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה.
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד

לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול באלימות במשפחה

מספר מכרז:94/2019
תאריך אחרון להגשה:15/07/2019 00:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • טיפול פרטני/קבוצתי בילדים נפגעים/חשופים לאלימות במשפחה והדרכת הורים.
 • שותף בבניית התוכנית הטיפולית לילדים ולהורים.
 • ייעוץ וליווי בנושא ילדים נפגעים וחשופים לאלימות במשפחה לצוות המרכז ולעו"ס המשפחה.
 • אחראי על כל שלבי הטיפול תיעוד ודיווח.
 • קיום קשרים ושיתופי פעולה עם שירותים משיקים בקהילה לקידום הטיפול באוכלוסיית היעד בראיה מערכתית (נתיבים להורות, מרכז הורים וילדים ועוד).
 • ייזום פעולות איתור והעלאת מודעות בתחום הטיפול בילדים נפגעים/חשופים לאלימות במשפחה.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה.

דרישות התפקיד:

 • תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות כעובד סוציאלי.
 • ניסיון טיפולי מוכח בתחום טיפול בילדים.
 • נכונות לעבודה פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ והערב.
 • השתתפות בהכשרות ייעודיות כהסמכה לתפקיד.
 • יכולת עבודה צוות, יוזמה אישית  וחשיבה יצירתית

 
היקף משרה: 2 משרות של 50% כל אחת
כפיפות: למנהלת המרכז למשפחה 
דירוג: עו"ס, טווח דרגות: יא'-ט'


פרטים נוספים

 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה.
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​