מנהל/ת פרוייקטים במחלקת פרוייקטים והתקשרויות

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 89/2019
תאריך אחרון להגשה 15/07/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:  

 • ריכוז תכניות עבודה ברמת המנהל.
 • שליטה וניהול של מאגרי מידע מקצועיים.
 • משמש/ת כממונה אנרגיה עירוני.
 • מתן שירות פרונטאלי/טלפוני/בכתב לגורמי פנים/חוץ עירייה.
 • התנהלות מול ועדות עירוניות בתחומי רכש והתקשרות עם גורמי חוץ.
 • תפעול שוטף של פרויקטים בתחומי העיסוק של המחלקה.
 • גיבוש התקשרויות ע"י ספקים/ קבלני חוץ בתחומי התפעול של העירייה.
 • סיוע בגיבוש מפרטים מקצועיים למכרזים עירוניים.
 • תיאום, פיקוח ובקרה על נותני שירותים, ספקים, קבלני חוץ, יועצים ומשימותיהם השוטפות.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה.

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר ראשון לפחות. יתרון לתואר בתחומי מנהל עסקים/ניהול/מדעי החברה.
 • תואר שני- יתרון.
 • ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים, במגוון תחומים.
 • ניסיון בתכנון וגיבוש תכניות עבודה לטווחי זמן משתנים.
 • ניסיון בביצוע בקרה על גופים תפעוליים.
 • יכולת לעבוד במספר פרויקטים במקביל.
 • יכולות במתן שירות ורמת תקשורת בינאישית גבוהה.
 • יכולת ניהול מו"מ.
 • כושר ביטוי בכתב ובע"פ.
 •  אקסל ברמה טובה.

 
היקף המשרה: 100% משרה. 
כפיפות: למנהלת מחלקת פרויקטים והתקשרויות.    
דרוג : מח"ר, טווח דרגות: 39-41
רמת התפקיד: סגן מנהל מחלקה
פרטים נוספים
 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה.
 •  בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד 

לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

מנהל/ת פרוייקטים במחלקת פרוייקטים והתקשרויות

מספר מכרז:89/2019
תאריך אחרון להגשה:15/07/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:  

 • ריכוז תכניות עבודה ברמת המנהל.
 • שליטה וניהול של מאגרי מידע מקצועיים.
 • משמש/ת כממונה אנרגיה עירוני.
 • מתן שירות פרונטאלי/טלפוני/בכתב לגורמי פנים/חוץ עירייה.
 • התנהלות מול ועדות עירוניות בתחומי רכש והתקשרות עם גורמי חוץ.
 • תפעול שוטף של פרויקטים בתחומי העיסוק של המחלקה.
 • גיבוש התקשרויות ע"י ספקים/ קבלני חוץ בתחומי התפעול של העירייה.
 • סיוע בגיבוש מפרטים מקצועיים למכרזים עירוניים.
 • תיאום, פיקוח ובקרה על נותני שירותים, ספקים, קבלני חוץ, יועצים ומשימותיהם השוטפות.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה.

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר ראשון לפחות. יתרון לתואר בתחומי מנהל עסקים/ניהול/מדעי החברה.
 • תואר שני- יתרון.
 • ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים, במגוון תחומים.
 • ניסיון בתכנון וגיבוש תכניות עבודה לטווחי זמן משתנים.
 • ניסיון בביצוע בקרה על גופים תפעוליים.
 • יכולת לעבוד במספר פרויקטים במקביל.
 • יכולות במתן שירות ורמת תקשורת בינאישית גבוהה.
 • יכולת ניהול מו"מ.
 • כושר ביטוי בכתב ובע"פ.
 •  אקסל ברמה טובה.

 
היקף המשרה: 100% משרה. 
כפיפות: למנהלת מחלקת פרויקטים והתקשרויות.    
דרוג : מח"ר, טווח דרגות: 39-41
רמת התפקיד: סגן מנהל מחלקה
פרטים נוספים

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה.
 •  בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד 


להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​