מנהל/ת אגף רישוי עסקים

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 96/2019
תאריך אחרון להגשה 22/07/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • אחריות על פעילות אגף רישוי עסקים  בנושא: קידום רישוי עסקים חדשים, בקרה על רישוי עסקים קיימים.
 • הפעלת חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 ברשות בהתאם לתנאים, לתקנות ולחוקי עזר עירוניים. עיקרי התפקיד: 
 • ניהול היחידה לרישוי עסקים
 • ניהול הליך קבלת רישיון עסק
 • פיקוח על פעילות העסקים בהתאם להוראות הדין הקיים ולחוקי העזר העירוניים
 • הטמעת הצעדים לרפורמה ברישוי עסקים 
 • ניהול עובדים: תהליכי בקרה, פיקוח והכנת תוכניות עבודה, קשר עם גורמים עירוניים וחוץ עירוניים
 • פעילות לצמצום מס' העסקים הפועלים ללא רישיון  עסק, תוך נקיטת הליכי אכיפה ומעקב אחריהם.
 • שיפור תהליכי העבודה בתוך אגף רישוי עסקים ובינם לבין גורמי הרישוי השונים. 
 • קליטה והנחיות עסקים חדשים בדבר חוקים ותקנות עפ"י הנחיות הממשלה
 • מתן רישוי עסק לאירועים בעיר עפ"י חוק
 • הגשת דו"ח פעילות שנתי על פעילות האגף לממונה בהתאם להסדר ברשות המקומית.
 • ייצוגיות, שירותיות, שימוש בסמכותיות ובאסרטיביות מול בעלי עסקים
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג (לרבות ע"פ הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך בקישור זה וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית בקישור זה)
 • ניסיון מקצועי: בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית: ניסיון מקצועי של 5 שנים באחד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח, תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תעסוקה, פיתוח עסקי או פיתוח כלכלי. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם  תחום השלטון המקומי. עבור הנדסאי רשום: ניסיון מקצועי של 6 שנים באחד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח, תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תעסוקה, פיתוח עסקי או פיתוח כלכלי. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם  תחום השלטון המקומי. עבור טכנאי מוסמך: ניסיון מקצועי של 7 שנים באחד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח, תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תעסוקה, פיתוח עסקי או פיתוח כלכלי. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם  תחום השלטון המקומי.
 • 3 שנות נסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה
 • תקשורת טובה עם סביבת העבודה הפנים ארגונית והחיצונית, אמינות
 • נכונות לעבודה מעבר לשעות העבודה המקובלות.
 • הכרות עם מחשב ותוכנות office
 • המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס מנהלי רישוי עסקים, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכר מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שמועסק בחוזה אישי.


היקף המשרה: 100% משרה 
כפיפות: סמנכ"לית מסחר ותעשייה.  
רמת התפקיד: דרוג מח"ר 42-44 או חוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים) 


פרטים נוספים
 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 •  בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף​לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

מנהל/ת אגף רישוי עסקים

מספר מכרז:96/2019
תאריך אחרון להגשה:22/07/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • אחריות על פעילות אגף רישוי עסקים  בנושא: קידום רישוי עסקים חדשים, בקרה על רישוי עסקים קיימים.
 • הפעלת חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 ברשות בהתאם לתנאים, לתקנות ולחוקי עזר עירוניים. עיקרי התפקיד: 
 • ניהול היחידה לרישוי עסקים
 • ניהול הליך קבלת רישיון עסק
 • פיקוח על פעילות העסקים בהתאם להוראות הדין הקיים ולחוקי העזר העירוניים
 • הטמעת הצעדים לרפורמה ברישוי עסקים 
 • ניהול עובדים: תהליכי בקרה, פיקוח והכנת תוכניות עבודה, קשר עם גורמים עירוניים וחוץ עירוניים
 • פעילות לצמצום מס' העסקים הפועלים ללא רישיון  עסק, תוך נקיטת הליכי אכיפה ומעקב אחריהם.
 • שיפור תהליכי העבודה בתוך אגף רישוי עסקים ובינם לבין גורמי הרישוי השונים. 
 • קליטה והנחיות עסקים חדשים בדבר חוקים ותקנות עפ"י הנחיות הממשלה
 • מתן רישוי עסק לאירועים בעיר עפ"י חוק
 • הגשת דו"ח פעילות שנתי על פעילות האגף לממונה בהתאם להסדר ברשות המקומית.
 • ייצוגיות, שירותיות, שימוש בסמכותיות ובאסרטיביות מול בעלי עסקים
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג (לרבות ע"פ הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך בקישור זה וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית בקישור זה)
 • ניסיון מקצועי: בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית: ניסיון מקצועי של 5 שנים באחד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח, תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תעסוקה, פיתוח עסקי או פיתוח כלכלי. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם  תחום השלטון המקומי. עבור הנדסאי רשום: ניסיון מקצועי של 6 שנים באחד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח, תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תעסוקה, פיתוח עסקי או פיתוח כלכלי. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם  תחום השלטון המקומי. עבור טכנאי מוסמך: ניסיון מקצועי של 7 שנים באחד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח, תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תעסוקה, פיתוח עסקי או פיתוח כלכלי. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם  תחום השלטון המקומי.
 • 3 שנות נסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה
 • תקשורת טובה עם סביבת העבודה הפנים ארגונית והחיצונית, אמינות
 • נכונות לעבודה מעבר לשעות העבודה המקובלות.
 • הכרות עם מחשב ותוכנות office
 • המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס מנהלי רישוי עסקים, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכר מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שמועסק בחוזה אישי.


היקף המשרה: 100% משרה 
כפיפות: סמנכ"לית מסחר ותעשייה.  
רמת התפקיד: דרוג מח"ר 42-44 או חוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים) 


פרטים נוספים

 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 •  בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף​
להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​