מנהל/ת מחלקת תכנון ארוך טווח באגף אדריכלות ותכנון עיר

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 98/2019
תאריך אחרון להגשה 22/07/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז
פרטים נוספים

​תיאור התפקיד:

 • ריכוז וניהול תחום התכנון ארוך הטווח באגף אדריכלות ותכנון עיר, כגון: תכניות מתאר ארציות, תכניות לתשתיות לאומיות (בדגש על מערכות הסעת המונים) תכניות מתאר עירוניות, תכניות אב ומסמכי מדיניות.
 • ריכוז וניהול של נושאי הרוחב התכנוניים בממשק עם האגף לתכנון אסטרטגי, כגון: פרוגרמות עירוניות לצרכי ציבור, כושר נשיאה של תשתיות ציבוריות, כלכלה עירונית ושיתוף הציבור בתהליכי תכנון.
 • ליווי וניהול תכנית המתאר העירונית.
 • מעקב ובקרה אחר תקציב התכנון האגפי ותכנית העבודה האגפית
 • יצירת אינטגרציה בין הדיסציפלינות התכנוניות השונות.
 • ייזום תכניות ופרויקטים במרחב הציבורי.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים. או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים המצורף בקישור זה באתר האינטרנט העירוני .
 • תואר באדריכלות או בתכנון ערים – יתרון 
 • ניסיון מקצועי: עבור תואר אקדמאי: ארבע שנות ניסיון בתחום הרלוונטי, עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום הרלוונטי, עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום הרלוונטי. 
 • ניסיון בעבודה מול גורמים חוץ עירוניים (משרדי ממשלה, גופים ציבוריים וכו').
 • ניסיון בניהול ישיר של עובדים – יתרון.
 • ניסיון בעבודה בתחום המוניציפאלי – יתרון.
 • בקיאות וידע בחוק התכנון והבניה.
 • כושר ניהול משא ומתן מול מוסדות ויחידים.
 • יכולת ביטוי וכתיבה בעברית ובאנגלית.
 • ידע בעבודה במחשב ובתוכנות אופיס.
 • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות.

היקף המשרה:  100% 
כפיפות:  לאדריכל העיר.
דירוג: מהנדסים/הנדסאים טווח דרגות: 40-42  או בחוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים).
רמת התפקיד: מנהל מחלקהלפרטים נא לפנות ל-
 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; תמונת פספורט; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה.
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

מנהל/ת מחלקת תכנון ארוך טווח באגף אדריכלות ותכנון עיר

מספר מכרז:98/2019
תאריך אחרון להגשה:22/07/2019 15:00

פרטים נוספים

​תיאור התפקיד:

 • ריכוז וניהול תחום התכנון ארוך הטווח באגף אדריכלות ותכנון עיר, כגון: תכניות מתאר ארציות, תכניות לתשתיות לאומיות (בדגש על מערכות הסעת המונים) תכניות מתאר עירוניות, תכניות אב ומסמכי מדיניות.
 • ריכוז וניהול של נושאי הרוחב התכנוניים בממשק עם האגף לתכנון אסטרטגי, כגון: פרוגרמות עירוניות לצרכי ציבור, כושר נשיאה של תשתיות ציבוריות, כלכלה עירונית ושיתוף הציבור בתהליכי תכנון.
 • ליווי וניהול תכנית המתאר העירונית.
 • מעקב ובקרה אחר תקציב התכנון האגפי ותכנית העבודה האגפית
 • יצירת אינטגרציה בין הדיסציפלינות התכנוניות השונות.
 • ייזום תכניות ופרויקטים במרחב הציבורי.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים. או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים המצורף בקישור זה באתר האינטרנט העירוני .
 • תואר באדריכלות או בתכנון ערים – יתרון 
 • ניסיון מקצועי: עבור תואר אקדמאי: ארבע שנות ניסיון בתחום הרלוונטי, עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום הרלוונטי, עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום הרלוונטי. 
 • ניסיון בעבודה מול גורמים חוץ עירוניים (משרדי ממשלה, גופים ציבוריים וכו').
 • ניסיון בניהול ישיר של עובדים – יתרון.
 • ניסיון בעבודה בתחום המוניציפאלי – יתרון.
 • בקיאות וידע בחוק התכנון והבניה.
 • כושר ניהול משא ומתן מול מוסדות ויחידים.
 • יכולת ביטוי וכתיבה בעברית ובאנגלית.
 • ידע בעבודה במחשב ובתוכנות אופיס.
 • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות.

היקף המשרה:  100% 
כפיפות:  לאדריכל העיר.
דירוג: מהנדסים/הנדסאים טווח דרגות: 40-42  או בחוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים).
רמת התפקיד: מנהל מחלקהלפרטים נא לפנות ל-

 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; תמונת פספורט; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה.
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​