מנהל/ת מחלקת מיחזור

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 113/2018
תאריך אחרון להגשה 09/07/2018 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • ניהול כלל מערך התשתית התפעולית של תחום המיחזור (מתקני אצירה - הצבה, פינוי, פיקוח, תחזוקה וכד')
 • ניהול תחום החינוך הסביבתי בתחום המיחזור במוסדות הרשות השונים. 
 • הכנת מכרזים, כתיבה ויישום תכניות עבודה ותקציב בנושאי תפעול וחינוך סביבתי בתחום המיחזור והפרדת פסולת.
 • טיפול בפניות תושבים בנושאי מיחזור והפרדת פסולת.
 • קידום פרויקטים בנושא מיחזור.
 • הגשת "קולות קוראים"  רלוונטיים למשרדים הממשלתיים ויישומם.
 • עבודה שוטפת מול תאגידי המיחזור, כולל בניית תכניות עבודה תפעוליות והסברתיות וניהול תקציב וחשבונות.
 • ניהול ומעקב אחרי נתוני המיחזור והעברת דווחים תקופתיים למשרד להגנת הסביבה.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה.

דרישות התפקיד:

 • השכלה: בעל/ת תואר ראשון בלימודי סביבה / גאוגרפיה / תכנון ערים / חינוך סביבתי.
 • ניסיון בעבודה של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים בתחום איכות הסביבה.
 • ניסיון בעבודה עם או ברשויות מוניציפאליות- יתרון. 
 • שליטה במחשב ובתוכנות OFFICE
 • בעל/ת רישיון נהיגה + רכב. 

 
היקף המשרה: 100%
כפיפות: למנהל מערך תברואה
דירוג: מח"ר 
טווח דרגות: 40-42, או בחוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים). 
רמת התפקיד: מנהל מחלקה
פרטים נוספים
 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות ל​​​​כלול: שאלון למועמד/ת למשרה; תמונת פספורט; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש לשלוח במעטפה סגורה בציון מספר המכרז, באמצעות הדואר ו/או במסירה אישית למשרדי העירייה, אגף משאבי אנוש (עבור רפרנטית מכרזי כ"א, טלפון: 03-5027211), רחוב וייצמן 58 ח​ולון, מיקוד 5837309.
 • טפסי שאלון למועמד/ת למשרה ניתן להוריד בקישור זה.​​​
 • עירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד​.
לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

מנהל/ת מחלקת מיחזור

מספר מכרז:113/2018
תאריך אחרון להגשה:09/07/2018 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • ניהול כלל מערך התשתית התפעולית של תחום המיחזור (מתקני אצירה - הצבה, פינוי, פיקוח, תחזוקה וכד')
 • ניהול תחום החינוך הסביבתי בתחום המיחזור במוסדות הרשות השונים. 
 • הכנת מכרזים, כתיבה ויישום תכניות עבודה ותקציב בנושאי תפעול וחינוך סביבתי בתחום המיחזור והפרדת פסולת.
 • טיפול בפניות תושבים בנושאי מיחזור והפרדת פסולת.
 • קידום פרויקטים בנושא מיחזור.
 • הגשת "קולות קוראים"  רלוונטיים למשרדים הממשלתיים ויישומם.
 • עבודה שוטפת מול תאגידי המיחזור, כולל בניית תכניות עבודה תפעוליות והסברתיות וניהול תקציב וחשבונות.
 • ניהול ומעקב אחרי נתוני המיחזור והעברת דווחים תקופתיים למשרד להגנת הסביבה.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה.

דרישות התפקיד:

 • השכלה: בעל/ת תואר ראשון בלימודי סביבה / גאוגרפיה / תכנון ערים / חינוך סביבתי.
 • ניסיון בעבודה של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים בתחום איכות הסביבה.
 • ניסיון בעבודה עם או ברשויות מוניציפאליות- יתרון. 
 • שליטה במחשב ובתוכנות OFFICE
 • בעל/ת רישיון נהיגה + רכב. 

 
היקף המשרה: 100%
כפיפות: למנהל מערך תברואה
דירוג: מח"ר 
טווח דרגות: 40-42, או בחוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים). 
רמת התפקיד: מנהל מחלקה

פרטים נוספים

 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות ל​​​​כלול: שאלון למועמד/ת למשרה; תמונת פספורט; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש לשלוח במעטפה סגורה בציון מספר המכרז, באמצעות הדואר ו/או במסירה אישית למשרדי העירייה, אגף משאבי אנוש (עבור רפרנטית מכרזי כ"א, טלפון: 03-5027211), רחוב וייצמן 58 ח​ולון, מיקוד 5837309.
 • טפסי שאלון למועמד/ת למשרה ניתן להוריד בקישור זה.​​​
 • עירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד​.

להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​