מכרז החברה הכלכלית להקמת פארק ציבורי במתחם מגדלים בשדרה

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 6/2019
תאריך אחרון להגשה 15/09/2019 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​מכרז פומבי לביצוע עבודות פיתוח להקמת פארק ציבורי בשטח של כ-30 דונם במתחם מגדלים בשדרה בחולון

פרטים נוספים

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום ג', 13.​8.19, בשעה 10:30 במשרדי החברה הכלכלית, רחוב המרכבה 47 , חולון

לפרטים נא לפנות ל-

​​טלפון 03-5018574 או מייל shiri@calcalit-holon.co.il

קובץ מצורף
הערות

​את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה הכלכלית לפיתוח חולון ברחוב המרכבה 47, חולון​

קבצים מצורפים

מכרז החברה הכלכלית להקמת פארק ציבורי במתחם מגדלים בשדרה

מספר מכרז:6/2019
תאריך אחרון להגשה:15/09/2019 12:00

תיאור

​מכרז פומבי לביצוע עבודות פיתוח להקמת פארק ציבורי בשטח של כ-30 דונם במתחם מגדלים בשדרה בחולון

קובץ מצורף

הערות

​את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה הכלכלית לפיתוח חולון ברחוב המרכבה 47, חולון​

פרטים נוספים

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום ג', 13.​8.19, בשעה 10:30 במשרדי החברה הכלכלית, רחוב המרכבה 47 , חולון

לפרטים נא לפנות ל-

​​טלפון 03-5018574 או מייל shiri@calcalit-holon.co.il