מכרז החברה הכלכלית לאספקה והתקנה של מתקני גילוי אש במוסדות חינוך

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 3/2019
תאריך אחרון להגשה 10/09/2019 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

מכרז פומבי לאספקה והתקנה של מתקני גילוי אש וכיבוי בגז וכן ביצוע התאמות נדרשות לצורך חיבורם אל מערכת כריזה קיימת במוסדות חינוך בחולון

פרטים נוספים

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום ד', 14.18.19, בשעה 15:00 במשרדי החברה הכלכלית, רחוב המרכבה 47 , חולון​

לפרטים נא לפנות ל-

​​טלפון 03-5018574 או מייל shiri@calcalit-holon.co.il ​

קובץ מצורף
הערות

​את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה הכלכלית לפיתוח חולון ברחוב המרכבה 47, חולון

קבצים מצורפים

מכרז החברה הכלכלית לאספקה והתקנה של מתקני גילוי אש במוסדות חינוך

מספר מכרז:3/2019
תאריך אחרון להגשה:10/09/2019 12:00

תיאור

מכרז פומבי לאספקה והתקנה של מתקני גילוי אש וכיבוי בגז וכן ביצוע התאמות נדרשות לצורך חיבורם אל מערכת כריזה קיימת במוסדות חינוך בחולון

קובץ מצורף

הערות

​את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה הכלכלית לפיתוח חולון ברחוב המרכבה 47, חולון

פרטים נוספים

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום ד', 14.18.19, בשעה 15:00 במשרדי החברה הכלכלית, רחוב המרכבה 47 , חולון​

לפרטים נא לפנות ל-

​​טלפון 03-5018574 או מייל shiri@calcalit-holon.co.il ​