מנהל/ת אגף השירות והמוקד עירוני

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 112/2019
תאריך אחרון להגשה 19/08/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​​תיאור התפקיד:

 • המוקד העירוני הינו תשתית ארגונית, כאשר מטרתו היא שירות התושב, בעלי העסקים עד לרמת  שירות כלקוח. מטרת המוקד ליצור תשתית מקצועית, איכות ובקרה על השירות לשביעות רצון התושבים, תוך למידה והפקת לקחים, במסגרתן תהיה הובלה, בנייה, ניהול, ותהליכי פיתוח ארגוניים של כל המערכת, ובראשה, שיפור השירות.
 • ניהול המוקד העירוני, האמון על הנגשת המידע הרשותי לציבור, ככלי ניהולי בידי הרשות. 
 • ניהול מדיניות מתן השירות בתחום טיפול במפגעים ופנייתו תושבים ככלי ניהול בידי הרשות. 
 • ניהול המוקד בשגרה - מוקד אחוד, מוקד שירות לתושבים ומוקד רואה באמצעות מצלמות. 
 • ניהול המוקד בשעת חירום ובאירועי חירום. 
 • ניתוח נתונים ומידע ככלי להצגת תמונת מצב להנהלה לקבלת החלטות
 • בקרה ומשוב על תהליכי הטיפול בפניות במוקד וביחידות הרשות באמצעות מדדי שירות. 
 • ניהול צוות עובדים הכולל :  מנהלי משמרת, עובדי שטח, נאמני רובעים ונציגי השירות. 
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישת הממונה.

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג (לרבות ע"פ הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך בקישור זה וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית בקישור זה​)
 • תואר שני-יתרון. 
 • מנהל אגף השירות ומוקד עירוני יחויב לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי מוקד עירוני ברשויות המקומיות, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור. 
 • ניסיון מקצועי: 3 שנים לפחות בשירות לקוחות. 
 • ניסיון ניהולי: ניסיון בניהול 5 עובדים לפחות במשך 3 שנים. 
 • ידיעת השפות: אנגלית, רוסית, אמהרית- יתרון. 
 • ידע במחשב והיכרות עם תוכנות אופיס. 
 • היכרות עם רשתות חברתיות וניהול ידע דיגיטלי. 
 • נכונות לעבודה בשעות שאינן שגרתיות. 
היקף משרה:100%
כפיפות: למנכ"ל העירייה.   
דירוג: מח"ר, טווח דרגות: 42-44 , או בחוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים).​


פרטים נוספים
 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה.  
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד​


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

מנהל/ת אגף השירות והמוקד עירוני

מספר מכרז:112/2019
תאריך אחרון להגשה:19/08/2019 15:00

תיאור

​​תיאור התפקיד:

 • המוקד העירוני הינו תשתית ארגונית, כאשר מטרתו היא שירות התושב, בעלי העסקים עד לרמת  שירות כלקוח. מטרת המוקד ליצור תשתית מקצועית, איכות ובקרה על השירות לשביעות רצון התושבים, תוך למידה והפקת לקחים, במסגרתן תהיה הובלה, בנייה, ניהול, ותהליכי פיתוח ארגוניים של כל המערכת, ובראשה, שיפור השירות.
 • ניהול המוקד העירוני, האמון על הנגשת המידע הרשותי לציבור, ככלי ניהולי בידי הרשות. 
 • ניהול מדיניות מתן השירות בתחום טיפול במפגעים ופנייתו תושבים ככלי ניהול בידי הרשות. 
 • ניהול המוקד בשגרה - מוקד אחוד, מוקד שירות לתושבים ומוקד רואה באמצעות מצלמות. 
 • ניהול המוקד בשעת חירום ובאירועי חירום. 
 • ניתוח נתונים ומידע ככלי להצגת תמונת מצב להנהלה לקבלת החלטות
 • בקרה ומשוב על תהליכי הטיפול בפניות במוקד וביחידות הרשות באמצעות מדדי שירות. 
 • ניהול צוות עובדים הכולל :  מנהלי משמרת, עובדי שטח, נאמני רובעים ונציגי השירות. 
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישת הממונה.

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג (לרבות ע"פ הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך בקישור זה וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית בקישור זה​)
 • תואר שני-יתרון. 
 • מנהל אגף השירות ומוקד עירוני יחויב לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי מוקד עירוני ברשויות המקומיות, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור. 
 • ניסיון מקצועי: 3 שנים לפחות בשירות לקוחות. 
 • ניסיון ניהולי: ניסיון בניהול 5 עובדים לפחות במשך 3 שנים. 
 • ידיעת השפות: אנגלית, רוסית, אמהרית- יתרון. 
 • ידע במחשב והיכרות עם תוכנות אופיס. 
 • היכרות עם רשתות חברתיות וניהול ידע דיגיטלי. 
 • נכונות לעבודה בשעות שאינן שגרתיות. 
היקף משרה:100%
כפיפות: למנכ"ל העירייה.   
דירוג: מח"ר, טווח דרגות: 42-44 , או בחוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים).​


פרטים נוספים

 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה.  
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד​להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​