עובד/ת סוציאלי/ת לפרויקט משפחה מיטיבה

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 114/2019
תאריך אחרון להגשה 26/08/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד: 

 • דרושה עובדת סוציאלית לתכנית ייחודית וחדשנית לעבודה סוציאלית טיפולית עם משפחות וילדים במצבי סיכון. 
 • התכנית פועלת במחלקות לשירותים חברתיים ומטרתה למנוע הוצאה חוץ ביתית של ילדים מבתיהם. התכנית מבוססת על עבודה סוציאלית מודעת-עוני המשלבת בין עבודה סוציאלית פרטנית לבין עקרונות של צדק חברתי. העובד בתכנית מלווה מספר קטן מאוד של משפחות ומקבל את התנאים ליצירת תהליכים טיפוליים מתמשכים עם כל בני המשפחה – הכשרה מקצועית ייחודית לעבודה עם משפחות וילדים, הדרכה קלינית אינטנסיבית ותקציב מלווה לכל התערבות. 
 • התוכנית כוללת: 
 • איתור, זיהוי והערכה של הצרכים שעולים מהמשפחה
 • ניהול שותפויות מורכבות של הגורמים השונים המעורבים במינהל ובקהילה לקידום מצבן של המשפחות.
 • ליווי והדרכת המשפחה.
 • במקרים בהם שוהה הילד במסגרת אומנה – ניהול קשר שוטף עם מנחת האומנה עם משפחת האומנה.
 • קשר שוטף עם הפיקוח של משרד הרווחה.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • ניסיון בעבודה עם משפחות - יתרון
​היקף משרה: 75% משרה 
כפיפות: לראש הצוות.  
דירוג: עו"ס, טווח דרגות: יא'-ט'


פרטים נוספים
 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

עובד/ת סוציאלי/ת לפרויקט משפחה מיטיבה

מספר מכרז:114/2019
תאריך אחרון להגשה:26/08/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד: 

 • דרושה עובדת סוציאלית לתכנית ייחודית וחדשנית לעבודה סוציאלית טיפולית עם משפחות וילדים במצבי סיכון. 
 • התכנית פועלת במחלקות לשירותים חברתיים ומטרתה למנוע הוצאה חוץ ביתית של ילדים מבתיהם. התכנית מבוססת על עבודה סוציאלית מודעת-עוני המשלבת בין עבודה סוציאלית פרטנית לבין עקרונות של צדק חברתי. העובד בתכנית מלווה מספר קטן מאוד של משפחות ומקבל את התנאים ליצירת תהליכים טיפוליים מתמשכים עם כל בני המשפחה – הכשרה מקצועית ייחודית לעבודה עם משפחות וילדים, הדרכה קלינית אינטנסיבית ותקציב מלווה לכל התערבות. 
 • התוכנית כוללת: 
 • איתור, זיהוי והערכה של הצרכים שעולים מהמשפחה
 • ניהול שותפויות מורכבות של הגורמים השונים המעורבים במינהל ובקהילה לקידום מצבן של המשפחות.
 • ליווי והדרכת המשפחה.
 • במקרים בהם שוהה הילד במסגרת אומנה – ניהול קשר שוטף עם מנחת האומנה עם משפחת האומנה.
 • קשר שוטף עם הפיקוח של משרד הרווחה.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • ניסיון בעבודה עם משפחות - יתרון
​היקף משרה: 75% משרה 
כפיפות: לראש הצוות.  
דירוג: עו"ס, טווח דרגות: יא'-ט'


פרטים נוספים

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​