עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול זוגי ומשפחתי

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 116/2019
תאריך אחרון להגשה 26/08/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • טיפול בזוגות ובמשפחות במשברי חיים שונים. 
 • הדרכה הורית בהתאם לצורך. 
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • תואר שני בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • ניסיון של שלוש שנים לפחות בעבודה סוציאלית עם משפחות. 
 • הסמכה בטיפול זוגי ומשפחתי או בשלבים מתקדמים לקראת הסמכה מטעם האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי . 
 • נדרשת עבודה עד 21:00 בערב באחד מימות השבוע. 
היקף משרה: 40% כל משרה.
כפיפות: למנהלת המרכז למשפחה.
דרוג: עו"ס, טווח דרגות: י'א-ט'


פרטים נוספים
 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול זוגי ומשפחתי

מספר מכרז:116/2019
תאריך אחרון להגשה:26/08/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • טיפול בזוגות ובמשפחות במשברי חיים שונים. 
 • הדרכה הורית בהתאם לצורך. 
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • תואר שני בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • ניסיון של שלוש שנים לפחות בעבודה סוציאלית עם משפחות. 
 • הסמכה בטיפול זוגי ומשפחתי או בשלבים מתקדמים לקראת הסמכה מטעם האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי . 
 • נדרשת עבודה עד 21:00 בערב באחד מימות השבוע. 
היקף משרה: 40% כל משרה.
כפיפות: למנהלת המרכז למשפחה.
דרוג: עו"ס, טווח דרגות: י'א-ט'


פרטים נוספים

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​