מנהל/ת אגף תשתיות

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 127/20/19
תאריך אחרון להגשה 16/09/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​​​​​תיאור התפקיד:

 • ניהול מחלקות אגף תשתיות, בהיבט כ"א, בתחומים הבאים: דרכים, תיעול, מאור רחובות, תיאום הנדסי ואחזקת הכבישים והתשתיות.
 • ניהול, ליווי, ביצוע ופיקוח על פרויקטים המבוצעים על ידי המחלקות השונות, משלב התכנון, הביצוע והעברה לאחזקה.
 • ניהול מנהלי פרויקטים, מתכננים וקבלנים.
 • הכנת ת"ע שנתית ובקרה ומעקב אחר מימושה.
 • אחריות על ניהול תקציבי פיתוח וביצוע בקרה תקציבית וחשבונאית של כלל הפרויקטים ההנדסיים.
 • ניהול אחזקת כבישים ותשתיות ברחבי העיר (מאור, תנועה, סככות אוטובוס וכו').
 • ביצוע פרויקטי בטיחות, מתוקף החלטות וועדות תנועה.
 • מתן שירות מקצועי בתחומי התיעול, הדרכים והמאור לכל יחידות העירייה, וכן לגורמי חוץ.
 • אחריות לריכוז תשתיות עירוניות ותיאום כלל העבודות בעיר בדגש על גורמי חוץ- נת"ע, "מהיר לעיר" וכו').
 • הכנת תוכניות אב וליווי תכנון תב"ע.
 • הכנת מכרזי פיתוח ואחזקה ייעודיים והסכמי מסגרת ומעקב ובקרה אחר רציפותם.
 • פניות לוועדות רכש, וועדות למסירת עבודות, וועדות מכרזים ועוד.
 • ייצוג העירייה בדיונים במוסדות ובגופים שונים בנושאי תשתיות.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד: 

 • השכלה: תואר בהנדסה אזרחית ממוסד אקדמי מוכר, באחת או יותר מההתמחויות הבאות: ניהול הבניה, קרקע וביסוס, קונסטרוקציה, תחבורה.
 • רישום בפנקס המהנדסים- חובה
 • תואר שני - יתרון
 • ניסיון מקצועי: עבור בעל תואר אקדמי כאמור לעיל: חמש שנות ניסיון בשניים לפחות מתחומי העיסוק הרלוונטיים. עבור הנדסאי רשום: שש שנות ניסיון בשניים מתחומי העיסוק הרלוונטיים.עבור טכנאי רשום: שבע שנות ניסיון בשניים מתחומי העיסוק הרלוונטיים.
 • שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בתיאום תכנון וביצוע פרויקטים בבניה/תשתיות: ניהול יועצים ומתכננים- יתרון.
 • ניסיון בהוצאת היתרי עבודה, ותיאום הנדסי -  יתרון.
 • ידע בתחזוקת כבישים ומאור רחובות- יתרון.
 • יחסי אנוש טובים, יסודיות ואמינות. 

היקף המשרה:  100%
כפיפות: סמנכ"ל תשתיות
דירוג: מהנדסים/הנדסאים, טווח דרגות: 42-44, או חוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים).
רמת התפקיד: מנהל אגף.


פרטים נוספים
 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד
      


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

מנהל/ת אגף תשתיות

מספר מכרז:127/20/19
תאריך אחרון להגשה:16/09/2019 15:00

תיאור

​​​​​תיאור התפקיד:

 • ניהול מחלקות אגף תשתיות, בהיבט כ"א, בתחומים הבאים: דרכים, תיעול, מאור רחובות, תיאום הנדסי ואחזקת הכבישים והתשתיות.
 • ניהול, ליווי, ביצוע ופיקוח על פרויקטים המבוצעים על ידי המחלקות השונות, משלב התכנון, הביצוע והעברה לאחזקה.
 • ניהול מנהלי פרויקטים, מתכננים וקבלנים.
 • הכנת ת"ע שנתית ובקרה ומעקב אחר מימושה.
 • אחריות על ניהול תקציבי פיתוח וביצוע בקרה תקציבית וחשבונאית של כלל הפרויקטים ההנדסיים.
 • ניהול אחזקת כבישים ותשתיות ברחבי העיר (מאור, תנועה, סככות אוטובוס וכו').
 • ביצוע פרויקטי בטיחות, מתוקף החלטות וועדות תנועה.
 • מתן שירות מקצועי בתחומי התיעול, הדרכים והמאור לכל יחידות העירייה, וכן לגורמי חוץ.
 • אחריות לריכוז תשתיות עירוניות ותיאום כלל העבודות בעיר בדגש על גורמי חוץ- נת"ע, "מהיר לעיר" וכו').
 • הכנת תוכניות אב וליווי תכנון תב"ע.
 • הכנת מכרזי פיתוח ואחזקה ייעודיים והסכמי מסגרת ומעקב ובקרה אחר רציפותם.
 • פניות לוועדות רכש, וועדות למסירת עבודות, וועדות מכרזים ועוד.
 • ייצוג העירייה בדיונים במוסדות ובגופים שונים בנושאי תשתיות.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד: 

 • השכלה: תואר בהנדסה אזרחית ממוסד אקדמי מוכר, באחת או יותר מההתמחויות הבאות: ניהול הבניה, קרקע וביסוס, קונסטרוקציה, תחבורה.
 • רישום בפנקס המהנדסים- חובה
 • תואר שני - יתרון
 • ניסיון מקצועי: עבור בעל תואר אקדמי כאמור לעיל: חמש שנות ניסיון בשניים לפחות מתחומי העיסוק הרלוונטיים. עבור הנדסאי רשום: שש שנות ניסיון בשניים מתחומי העיסוק הרלוונטיים.עבור טכנאי רשום: שבע שנות ניסיון בשניים מתחומי העיסוק הרלוונטיים.
 • שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בתיאום תכנון וביצוע פרויקטים בבניה/תשתיות: ניהול יועצים ומתכננים- יתרון.
 • ניסיון בהוצאת היתרי עבודה, ותיאום הנדסי -  יתרון.
 • ידע בתחזוקת כבישים ומאור רחובות- יתרון.
 • יחסי אנוש טובים, יסודיות ואמינות. 

היקף המשרה:  100%
כפיפות: סמנכ"ל תשתיות
דירוג: מהנדסים/הנדסאים, טווח דרגות: 42-44, או חוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים).
רמת התפקיד: מנהל אגף.


פרטים נוספים

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד
      להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​