מנהל/ת אגף רישוי הבנייה

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 128/2019
תאריך אחרון להגשה 16/09/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • אחריות לניהול אגף רישוי הבנייה וקידום פעילותו בהתאם לחוקים, תקנות, נהלים ומדיניות הנהלת העירייה.
 • אחריות להוצאת היתרי בנייה ברחבי העיר חולון
 • אחריות ליישום תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה
 • אחריות לניהול מודל המצויינות בהסכם רפורמת הבנייה
 • ניהול מסלול הרישוי על כל מחלקותיו, משלב הבקשה כולל ניהול והפעלת מזכירות הוועדה המקומית, מוקדי שירות, קבלת קהל ושירות טלפוני.
 • הנחייה ובקרה מקצועית בתחומי רישוי בנייה.
 • הכנת תכניות עבודה שנתיות ופיקוח על ביצוען.
 • אחריות למתן שירות מקצועי
 • אחריות לעמידה בלוחות זמנים ורמות השירות במחלקות האגף ובתהליך הרישוי בכללותו.
 • ייצוג האגף והשתתפות בפורומים פנים וחוץ עירוניים שונים הקשורים לפעילות האגף.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה. 

​דרישות התפקיד: 

 • השכלה: תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג מהנדס או אדריכל רשוי .
 • רישום בפנקס המהנדסים- חובה
 • תואר שני - יתרון
 • ניסיון מקצועי: עבור בעל תואר אקדמי כאמור לעיל: חמש שנות ניסיון בתחומי העיסוק הרלוונטיים. (מעבר לזה – יתרון)
 • שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה (מעבר לזה – יתרון)
 • ניסיון בעבודה מול ועדות תכנון (וועדת תכנון ארצית, מחוזית, מקומית וכו')
 • ייצוג הוועדה המקומית בוועדות ערר ובדיונים משפטיים.
 • ידיעת חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965, תיקוניו ותקנותיו, חוקי עזר עירוניים וכל חקיקה הקשורה לתחומי הרישוי.
 • עבודה ברשות מקומית - יתרון
 • ניסיון בתחום עירוני כולל תכנון תב"עות - יתרון
 • כושר תכנון, תאום, ארגון, ניהול ופיקוח
 • ייצוג נאות עם קהל מקצועי, ועדות ציבוריות וגורמי ממשל
 • עמידה בלחצים והתמודדות עם מצבים מורכבים
 • ידע וניסיון בהפעלת מערכות ממוחשבות (מערכות ניהול ועדה, רישוי זמין, תוכנות כלליות)
 • תודעת שירות גבוהה, כושר ניהול מו"מ ומיומנויות תקשורת עם מוסדות ויחידים
 • כושר הבעה בכתב ובע"פ
 • ידיעת השפה העברית על בוריה, ידיעת שפות נוספות – יתרון
 • נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות
 • יחסי אנוש טובים, יסודיות ואמינות. 

היקף המשרה:  100%
כפיפות: מהנדסת העיר
דירוג: מהנדסים/הנדסאים, טווח דרגות: 42-44, או חוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים).
רמת התפקיד: מנהל אגף.פרטים נוספים
 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

מנהל/ת אגף רישוי הבנייה

מספר מכרז:128/2019
תאריך אחרון להגשה:16/09/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • אחריות לניהול אגף רישוי הבנייה וקידום פעילותו בהתאם לחוקים, תקנות, נהלים ומדיניות הנהלת העירייה.
 • אחריות להוצאת היתרי בנייה ברחבי העיר חולון
 • אחריות ליישום תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה
 • אחריות לניהול מודל המצויינות בהסכם רפורמת הבנייה
 • ניהול מסלול הרישוי על כל מחלקותיו, משלב הבקשה כולל ניהול והפעלת מזכירות הוועדה המקומית, מוקדי שירות, קבלת קהל ושירות טלפוני.
 • הנחייה ובקרה מקצועית בתחומי רישוי בנייה.
 • הכנת תכניות עבודה שנתיות ופיקוח על ביצוען.
 • אחריות למתן שירות מקצועי
 • אחריות לעמידה בלוחות זמנים ורמות השירות במחלקות האגף ובתהליך הרישוי בכללותו.
 • ייצוג האגף והשתתפות בפורומים פנים וחוץ עירוניים שונים הקשורים לפעילות האגף.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה. 

​דרישות התפקיד: 

 • השכלה: תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג מהנדס או אדריכל רשוי .
 • רישום בפנקס המהנדסים- חובה
 • תואר שני - יתרון
 • ניסיון מקצועי: עבור בעל תואר אקדמי כאמור לעיל: חמש שנות ניסיון בתחומי העיסוק הרלוונטיים. (מעבר לזה – יתרון)
 • שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה (מעבר לזה – יתרון)
 • ניסיון בעבודה מול ועדות תכנון (וועדת תכנון ארצית, מחוזית, מקומית וכו')
 • ייצוג הוועדה המקומית בוועדות ערר ובדיונים משפטיים.
 • ידיעת חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965, תיקוניו ותקנותיו, חוקי עזר עירוניים וכל חקיקה הקשורה לתחומי הרישוי.
 • עבודה ברשות מקומית - יתרון
 • ניסיון בתחום עירוני כולל תכנון תב"עות - יתרון
 • כושר תכנון, תאום, ארגון, ניהול ופיקוח
 • ייצוג נאות עם קהל מקצועי, ועדות ציבוריות וגורמי ממשל
 • עמידה בלחצים והתמודדות עם מצבים מורכבים
 • ידע וניסיון בהפעלת מערכות ממוחשבות (מערכות ניהול ועדה, רישוי זמין, תוכנות כלליות)
 • תודעת שירות גבוהה, כושר ניהול מו"מ ומיומנויות תקשורת עם מוסדות ויחידים
 • כושר הבעה בכתב ובע"פ
 • ידיעת השפה העברית על בוריה, ידיעת שפות נוספות – יתרון
 • נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות
 • יחסי אנוש טובים, יסודיות ואמינות. 

היקף המשרה:  100%
כפיפות: מהנדסת העיר
דירוג: מהנדסים/הנדסאים, טווח דרגות: 42-44, או חוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים).
רמת התפקיד: מנהל אגף.פרטים נוספים

 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​