עובד/ת סוציאלי/ת לאוכלוסיית הלהט"ב

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 120/2019
תאריך אחרון להגשה 16/09/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד: 

 • איתור ויישוג אחרי אוכלוסיית הלהט"ב ברשות.
 • ליווי וטיפול פסיכו סוציאלי אישי ומשפחתי.
 • ליווי וטיפול פסיכו סוציאלי קבוצתי.
 • יצירת ממשקים רוחביים ועבודה למול עמותות רלוונטיות ברשות.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

​דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • ניסיון קודם מוכח בטיפול באוכלוסיית הלהט"ב. 
 • עמדות אישיות ומקצועיות של קבלה, זיקה והזדהות עם קהילת הלהט"ב. 
 • הכרות משמעותית עם נושא מין, מגדר ומיניות.
 • העבודה מתבצעת במשך יומיים בשבוע, אחד מהם לפחות בשעות הערב

היקף משרה: 25% משרה 
כפיפות: לראש צוות נוצ"ץ. 
דירוג: עו"ס, טווח דרגות: יא'-ט'


פרטים נוספים
 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

עובד/ת סוציאלי/ת לאוכלוסיית הלהט"ב

מספר מכרז:120/2019
תאריך אחרון להגשה:16/09/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד: 

 • איתור ויישוג אחרי אוכלוסיית הלהט"ב ברשות.
 • ליווי וטיפול פסיכו סוציאלי אישי ומשפחתי.
 • ליווי וטיפול פסיכו סוציאלי קבוצתי.
 • יצירת ממשקים רוחביים ועבודה למול עמותות רלוונטיות ברשות.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

​דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • ניסיון קודם מוכח בטיפול באוכלוסיית הלהט"ב. 
 • עמדות אישיות ומקצועיות של קבלה, זיקה והזדהות עם קהילת הלהט"ב. 
 • הכרות משמעותית עם נושא מין, מגדר ומיניות.
 • העבודה מתבצעת במשך יומיים בשבוע, אחד מהם לפחות בשעות הערב

היקף משרה: 25% משרה 
כפיפות: לראש צוות נוצ"ץ. 
דירוג: עו"ס, טווח דרגות: יא'-ט'


פרטים נוספים

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​