עובד/ת סוציאלי/ת לסדרי דין

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 121/2019
תאריך אחרון להגשה 16/09/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​​תיאור התפקיד:

 • עריכת תסקירים לערכאות משפטיות לגבי קטינים וחסויים.
 • ליווי ופיקוח על זמני שהות בין ילדים להוריהם עפ"י צווי בימ"ש.
 • קשר עם גורמים שונים המטפלים בילדים ומשפחותיהם ובחסויים ומשפחותיהם.
 • הופעות בבימ"ש לענייני משפחה ובבתי דין רבניים.
 • השתתפות בוועדות.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
 • תואר שני-יתרון.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • עדיפות לבעל/ת כתב מינוי לעו"ס לסדרי דין- ( במידה ואין מינוי, התחייבות לצאת לקורס לעו"ס לסדרי דין)
 • ניסיון של שלוש שנים בעבודה סוציאלית (רצוי בתחום עבודה עם משפחות)
 • חמישה ימי עבודה בשבוע, יום אחד אחה"צ
היקף משרה: 100%
כפיפות: לראש הצוות
דירוג: עו"ס, טווח דרגות: יא'-ט'
במידה וקיים מינוי, טווח דרגות: ט-זפרטים נוספים
 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד​


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

עובד/ת סוציאלי/ת לסדרי דין

מספר מכרז:121/2019
תאריך אחרון להגשה:16/09/2019 15:00

תיאור

​​תיאור התפקיד:

 • עריכת תסקירים לערכאות משפטיות לגבי קטינים וחסויים.
 • ליווי ופיקוח על זמני שהות בין ילדים להוריהם עפ"י צווי בימ"ש.
 • קשר עם גורמים שונים המטפלים בילדים ומשפחותיהם ובחסויים ומשפחותיהם.
 • הופעות בבימ"ש לענייני משפחה ובבתי דין רבניים.
 • השתתפות בוועדות.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
 • תואר שני-יתרון.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • עדיפות לבעל/ת כתב מינוי לעו"ס לסדרי דין- ( במידה ואין מינוי, התחייבות לצאת לקורס לעו"ס לסדרי דין)
 • ניסיון של שלוש שנים בעבודה סוציאלית (רצוי בתחום עבודה עם משפחות)
 • חמישה ימי עבודה בשבוע, יום אחד אחה"צ
היקף משרה: 100%
כפיפות: לראש הצוות
דירוג: עו"ס, טווח דרגות: יא'-ט'
במידה וקיים מינוי, טווח דרגות: ט-זפרטים נוספים

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד​להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​