רכז/ת מועדון למרכז מית"ר (מסגרת לבני נוער במצבי ניתוק וסיכון)

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 129/2019
תאריך אחרון להגשה 16/09/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

תיאור התפקיד:

 • רכז/ת המית"ר הינו חלק מהצוות המוביל במרכז מית"ר. במסגרת תפקידו: 
 • אחריות להפעלת מרחב המועדון
 • אחריות לקבלת חניכים חדשים בימים הראשונים  ולאוריינטציה למית"ר.
 • איתור ושילוב נערים למית"ר.
 • אחריות לסייע לצוות במרחבים השונים ,בהתנהלות השוטפת של המית"ר ובשיבוץ החניכים למרחבים ע"פ תכנית מובנית.
 • אחריות לבניית מערך ההכשרות והתעסוקה במית"ר (במידה ולא קיים רכז תעסוקה במרכז)
 • אחריות לכל מערך ההתנדבות במית"ר: גיוס השמת חניכים כמתנדבים בקהילה.
 • אחריות לקיום שיחות עם הצוות ועם הנערים על פי הצורך.
 • אחריות לנושא הביקור הסדיר במית"ר כולל ביקורי בית.
 • השתתפות בפעילויות וישיבות במית"ר ומחוצה לו.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד: 

 • השכלה: תעודת בגרות או לחילופין תעודת סיום קורס מנהל שלטון מקומי.
 • תואר ראשון בתחום מדעי החברה/חינוך/ קידום נוער- יתרון. 
 • ניסיון מקצועי מוכח בעבודה עם נוער למשך שנתיים לפחות.
 • יכולת הפעלת מרחב מקצועי .
 • התחייבות למינימום יומיים עבודה אחה"צ וערב.
היקף משרה: 100% 
כפיפות: למנהלת מרכז מית"ר.
דירוג: מח"ר/ חינוך, חברה, קהילה ונוער, טווח דרגות: 38-40/ לפי השכלה


פרטים נוספים
 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

רכז/ת מועדון למרכז מית"ר (מסגרת לבני נוער במצבי ניתוק וסיכון)

מספר מכרז:129/2019
תאריך אחרון להגשה:16/09/2019 15:00

תיאור

תיאור התפקיד:

 • רכז/ת המית"ר הינו חלק מהצוות המוביל במרכז מית"ר. במסגרת תפקידו: 
 • אחריות להפעלת מרחב המועדון
 • אחריות לקבלת חניכים חדשים בימים הראשונים  ולאוריינטציה למית"ר.
 • איתור ושילוב נערים למית"ר.
 • אחריות לסייע לצוות במרחבים השונים ,בהתנהלות השוטפת של המית"ר ובשיבוץ החניכים למרחבים ע"פ תכנית מובנית.
 • אחריות לבניית מערך ההכשרות והתעסוקה במית"ר (במידה ולא קיים רכז תעסוקה במרכז)
 • אחריות לכל מערך ההתנדבות במית"ר: גיוס השמת חניכים כמתנדבים בקהילה.
 • אחריות לקיום שיחות עם הצוות ועם הנערים על פי הצורך.
 • אחריות לנושא הביקור הסדיר במית"ר כולל ביקורי בית.
 • השתתפות בפעילויות וישיבות במית"ר ומחוצה לו.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד: 

 • השכלה: תעודת בגרות או לחילופין תעודת סיום קורס מנהל שלטון מקומי.
 • תואר ראשון בתחום מדעי החברה/חינוך/ קידום נוער- יתרון. 
 • ניסיון מקצועי מוכח בעבודה עם נוער למשך שנתיים לפחות.
 • יכולת הפעלת מרחב מקצועי .
 • התחייבות למינימום יומיים עבודה אחה"צ וערב.
היקף משרה: 100% 
כפיפות: למנהלת מרכז מית"ר.
דירוג: מח"ר/ חינוך, חברה, קהילה ונוער, טווח דרגות: 38-40/ לפי השכלה


פרטים נוספים

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד
להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​