עובד/ת סמך/ עובד/ת שכונתי/ת לתוכנית משעו"ל

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 131/2019
תאריך אחרון להגשה 16/09/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • יצירת קשר והיכרות עם משפחות תושבות השכונה
 • הפניית בעיות לשירותים מטפלים וזירוז הטיפול בבעיות
 • טיפול בבעיות אסטטיות של השכונה
 • ארגון, וליווי פעילות בשכונה
 • השתתפות וסיוע בארגון אירועים שכונתיים כטיולים, מסיבות וכו'.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תעודת בגרות או לחילופין תעודת סיום קורס מנהל שלטון מקומי. 
 • ניסיון בפעילות ציבורית- יתרון. 
 • יכולת לעבוד בקבוצה. 
 • נדרשת גמישות בימי העבודה- יום אחד עבודת ערב. 
היקף משרה: 50% 
כפיפות: לראש צוות עבודה קהילתית והתנדבות או למרכז תוכנית משעו"ל
דרוג: מנהלי,  טווח דרגות: 6-8
משרה פרוייקטאלית (בכפוף למימון משרד הרווחה)פרטים נוספים
 
לפרטים נא לפנות ל-
 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

עובד/ת סמך/ עובד/ת שכונתי/ת לתוכנית משעו"ל

מספר מכרז:131/2019
תאריך אחרון להגשה:16/09/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • יצירת קשר והיכרות עם משפחות תושבות השכונה
 • הפניית בעיות לשירותים מטפלים וזירוז הטיפול בבעיות
 • טיפול בבעיות אסטטיות של השכונה
 • ארגון, וליווי פעילות בשכונה
 • השתתפות וסיוע בארגון אירועים שכונתיים כטיולים, מסיבות וכו'.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תעודת בגרות או לחילופין תעודת סיום קורס מנהל שלטון מקומי. 
 • ניסיון בפעילות ציבורית- יתרון. 
 • יכולת לעבוד בקבוצה. 
 • נדרשת גמישות בימי העבודה- יום אחד עבודת ערב. 
היקף משרה: 50% 
כפיפות: לראש צוות עבודה קהילתית והתנדבות או למרכז תוכנית משעו"ל
דרוג: מנהלי,  טווח דרגות: 6-8
משרה פרוייקטאלית (בכפוף למימון משרד הרווחה)לפרטים נא לפנות ל-

 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​