מנהל/ת יחידת פיקוח אגף שפ"ע

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 132/2019
תאריך אחרון להגשה 23/09/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • פיקוח על הפעלת הקבלנים המועסקים תחת האגף בהתאם לחוזים, בדגש לאיכות העבודה, עמידה בלוח הזמנים, מתן השירות וכו'.
 • פיקוח על הפעלת מערך פינוי האשפה העירוני, בדגש לאיכות העבודה, עמידה בלוח הזמנים, מתן השירות וכו'.
 • מעקב אחר מימוש ואיכות ביצוע העבודה על פי תכנית העבודה ומשימות בלתי מתוכננות ובקרה על ביצוע העבודה ואיכותה בפועל.
 • אחראי לריכוז פניות ודרישות בתחום ההדברה לתכנון עבודה, הכנת סידור עבודה בהתאם לסדרי עדיפויות כולל בקרת שטח לאיכות הביצוע ועמידה בהנחיות המחייבות.
 • ביצוע בקרה ע"פ הוראות הבטיחות המחייבות.
 • עבודה מול מוקד ההפעלה ובדיקת המענה לפניות התושב, בדגש לאיכות המענה מול מבצעי העבודה תוך עמידה בנורמות השירות המוגדרות.
 • ביצוע אכיפה בהתאם לתנאי המכרזים.
 • ביצוע בקרה אחר כלל כלי הרכב (עירייה וקבלן) באמצעות המערכות הממוחשבות.
 • כל נושא בהתאם להוראות כל דין ועל פי הנחיות מנהל האגף.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: 12 שנות לימוד- חובה.
 • ניסיון מוכח של שנה לפחות בפיקוח וניהול קבלנים. 
 • ניסיון בתחום התברואה- יתרון.
 • יכולות במתן שירות ורמת תקשורת בינאישית טובה. 
 • עבודה תחת לחץ ,עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
 • כושר ביטוי בכתב ובע"פ.
 • אמינות ויושרה.
 • רישיון נהיגה בתוקף.
 • ידע במחשב ובתוכנות אופיס.
 • תיתכן עבודה בימי ו' וערבי חג.
היקף משרה: 100%  
כפיפות: למנהל אגף שפ"ע
דרוג : מנהלי /מח"ר  טווח דרגות:  9-11/39-41   
רמת התפקיד: סגן מנהל מחלקה 


פרטים נוספים
 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

מנהל/ת יחידת פיקוח אגף שפ"ע

מספר מכרז:132/2019
תאריך אחרון להגשה:23/09/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • פיקוח על הפעלת הקבלנים המועסקים תחת האגף בהתאם לחוזים, בדגש לאיכות העבודה, עמידה בלוח הזמנים, מתן השירות וכו'.
 • פיקוח על הפעלת מערך פינוי האשפה העירוני, בדגש לאיכות העבודה, עמידה בלוח הזמנים, מתן השירות וכו'.
 • מעקב אחר מימוש ואיכות ביצוע העבודה על פי תכנית העבודה ומשימות בלתי מתוכננות ובקרה על ביצוע העבודה ואיכותה בפועל.
 • אחראי לריכוז פניות ודרישות בתחום ההדברה לתכנון עבודה, הכנת סידור עבודה בהתאם לסדרי עדיפויות כולל בקרת שטח לאיכות הביצוע ועמידה בהנחיות המחייבות.
 • ביצוע בקרה ע"פ הוראות הבטיחות המחייבות.
 • עבודה מול מוקד ההפעלה ובדיקת המענה לפניות התושב, בדגש לאיכות המענה מול מבצעי העבודה תוך עמידה בנורמות השירות המוגדרות.
 • ביצוע אכיפה בהתאם לתנאי המכרזים.
 • ביצוע בקרה אחר כלל כלי הרכב (עירייה וקבלן) באמצעות המערכות הממוחשבות.
 • כל נושא בהתאם להוראות כל דין ועל פי הנחיות מנהל האגף.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: 12 שנות לימוד- חובה.
 • ניסיון מוכח של שנה לפחות בפיקוח וניהול קבלנים. 
 • ניסיון בתחום התברואה- יתרון.
 • יכולות במתן שירות ורמת תקשורת בינאישית טובה. 
 • עבודה תחת לחץ ,עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
 • כושר ביטוי בכתב ובע"פ.
 • אמינות ויושרה.
 • רישיון נהיגה בתוקף.
 • ידע במחשב ובתוכנות אופיס.
 • תיתכן עבודה בימי ו' וערבי חג.
היקף משרה: 100%  
כפיפות: למנהל אגף שפ"ע
דרוג : מנהלי /מח"ר  טווח דרגות:  9-11/39-41   
רמת התפקיד: סגן מנהל מחלקה 


פרטים נוספים

 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד
להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​