קול קורא-הודעה על כוונת עיריית חולון להתקשר עם "כל ישראל חברים" כספק יחיד להפעלת תכנית "סודקות את תקרת הזכוכית" קידום נערות למדעים (STEM )לתלמידות חטיבת הביניים והתיכון

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 15/2019
תאריך אחרון להגשה 22/09/2019 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז
 • ​​​בהתאם לתקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח-1987 מבקשת עיריית חולון להתקשר עם "כל ישראל חברים- אליאנס" כספק יחיד להפעלת תכנית העצמה לבנות במטרה לצמצם את הפערים בין בנים לבנות בתחומי המדעים והטכנולוגיה ולאפשר לבנות מפריפריה חברתית תעודת בגרות איכותית  שתהווה כרטיס כניסה ללימודים גבוהים ולהישגים אקדמיים ומקצועיים. 
 • בכוונת העירייה להתקשר עם "כל ישראל חברים- אליאנס" לתקופה של 3 שנים להפעלת התוכנית ב-4 בתי ספר, כאשר כל אחד מהצדדים ישא במימון התוכנית בסכום זהה של 180,000 ₪ לכל התקופה, לכל אחד מבתי הספר.​
 • רשאים לפנות לעיריית חולון עמותות או גופים נוספים בעלי יכולת וניסיון אשר עונים על כל הפרמטרים הבאים:

1. בעלי יכולת לספק מענים מקיפים בתחומי למידה, העשרה והעצמה של בנות נוער :

א. מסגרת לימודית הנותנת מענה לתגבור לימודי במתמטיקה ומדעים בקבוצות ובאופן פרטני. 
ב. השתלמויות וסדנאות לצוות החינוכי של ביה"ס להשבחת כישורי הוראה בתחומי המדע. 
ג. השתתפות בלתי מוגבלת של מספר הבנות בתכנית.
ד. הפעלת סדנאות לנערות להעצמה אישית ומגדרית. 
ה. חשיפת הבנות המשתתפות בתכנית  למודלים נשיים לחיקוי והשראה. 
ו. אימוץ הבנות על ידי מתנדבות מחברות הייטק מגוונות ומובילות.
ז. ליווי אישי וקבוצתי של הבנות בתכנית.
ח. פעילות חוץ בית ספרית – סיורי העשרה.
ט. ליווי רכזי מתמטיקה בבתי הספר על ידי מוסד אקדמי.

2.ניסיון של 4 שנים לפחות בהפעלת תכניות דומות הכוללות: תגבור לימודי במסגרת לימודית, תגבור לימודי פרטני וקבוצתי, טיפוח והעשרה באמצעות סדנאות, השתלמויות מורים וניסיון  בעבודה מול חברות הייטק ושילוב בנות בפרויקטים בחברות. 

3. בעלי נכונות לשאת במימון חלקי של התוכנית בהיקף דומה לזה של העירייה.
 • הפניות יעשו בכתב בלבד באמצעות מייל למלכה סיבוני malkas@holon.muni.il​ גם בשאלות או הבהרות.
 • לכל פניה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה לרבות שם מלא, כתובת וטלפון וכן אסמכתאות בדבר יכולת וניסיון כאמור לעיל.
 • מועד אחרון להגשת פניות יום 22.9.2019 עד השעה 12:00
פרטים נוספים
 
לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

קול קורא-הודעה על כוונת עיריית חולון להתקשר עם "כל ישראל חברים" כספק יחיד להפעלת תכנית "סודקות את תקרת הזכוכית" קידום נערות למדעים (STEM )לתלמידות חטיבת הביניים והתיכון

מספר מכרז:15/2019
תאריך אחרון להגשה:22/09/2019 12:00

תיאור

 • ​​​בהתאם לתקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח-1987 מבקשת עיריית חולון להתקשר עם "כל ישראל חברים- אליאנס" כספק יחיד להפעלת תכנית העצמה לבנות במטרה לצמצם את הפערים בין בנים לבנות בתחומי המדעים והטכנולוגיה ולאפשר לבנות מפריפריה חברתית תעודת בגרות איכותית  שתהווה כרטיס כניסה ללימודים גבוהים ולהישגים אקדמיים ומקצועיים. 
 • בכוונת העירייה להתקשר עם "כל ישראל חברים- אליאנס" לתקופה של 3 שנים להפעלת התוכנית ב-4 בתי ספר, כאשר כל אחד מהצדדים ישא במימון התוכנית בסכום זהה של 180,000 ₪ לכל התקופה, לכל אחד מבתי הספר.​
 • רשאים לפנות לעיריית חולון עמותות או גופים נוספים בעלי יכולת וניסיון אשר עונים על כל הפרמטרים הבאים:

1. בעלי יכולת לספק מענים מקיפים בתחומי למידה, העשרה והעצמה של בנות נוער :

א. מסגרת לימודית הנותנת מענה לתגבור לימודי במתמטיקה ומדעים בקבוצות ובאופן פרטני. 
ב. השתלמויות וסדנאות לצוות החינוכי של ביה"ס להשבחת כישורי הוראה בתחומי המדע. 
ג. השתתפות בלתי מוגבלת של מספר הבנות בתכנית.
ד. הפעלת סדנאות לנערות להעצמה אישית ומגדרית. 
ה. חשיפת הבנות המשתתפות בתכנית  למודלים נשיים לחיקוי והשראה. 
ו. אימוץ הבנות על ידי מתנדבות מחברות הייטק מגוונות ומובילות.
ז. ליווי אישי וקבוצתי של הבנות בתכנית.
ח. פעילות חוץ בית ספרית – סיורי העשרה.
ט. ליווי רכזי מתמטיקה בבתי הספר על ידי מוסד אקדמי.

2.ניסיון של 4 שנים לפחות בהפעלת תכניות דומות הכוללות: תגבור לימודי במסגרת לימודית, תגבור לימודי פרטני וקבוצתי, טיפוח והעשרה באמצעות סדנאות, השתלמויות מורים וניסיון  בעבודה מול חברות הייטק ושילוב בנות בפרויקטים בחברות. 

3. בעלי נכונות לשאת במימון חלקי של התוכנית בהיקף דומה לזה של העירייה.
 • הפניות יעשו בכתב בלבד באמצעות מייל למלכה סיבוני malkas@holon.muni.il​ גם בשאלות או הבהרות.
 • לכל פניה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה לרבות שם מלא, כתובת וטלפון וכן אסמכתאות בדבר יכולת וניסיון כאמור לעיל.
 • מועד אחרון להגשת פניות יום 22.9.2019 עד השעה 12:00