מפקח/ת רישוי עסקים

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 148/2019
תאריך אחרון להגשה 11/11/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • ​תכלול שירותי אגף רישוי עסקים והעירייה מול בעל העסק ונציגיו: מתן מידע כללי על התהליך, הנחיות הנוגעות לתכנית, קבלת בקשות לרישיון עסק ובדיקתן, בדיקת קיום תנאי תברואה בעסק בהתאם לחוק רישוי עסקים, החקיקה והמפרטים על פיו.
 • עריכת ביקורות ופיקוח על עסקים טעוני רישוי, בהתאם לתכנית עבודה וללוחות הזמנים הקבועים למסלולי הרישוי השונים בהתאם לרפורמה ברישוי עסקים, בדיקת התאמת העסק לתכנית, ובדיקת עמידה בתקנות הנגישות ואירועים טעוני רישוי.
 • קבלת קהל ומתן שירות לבעלי עסקים ולמגישי בקשות מטעמם.
 • ביצוע ביקורות בבתי עסק על בסיס יומי, מילוי דו"חות וחוות דעת מקצועיות, בהתאם לתכנית עבודה.
 • ניהול מעקב אחר חוות דעת גורמי הרישוי הקבועים בחוק, עמידה בקשר עם גורמי פנים וגורמי הרישוי השונים לצורך קידום הליכי הרישוי. 
 • מענה וטיפול בפניות ובתלונות הנוגעות לרישוי עסקים, כולל גיבוש תשובה לפונים והתמודדות עם עסקים, בתיאום עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.
 • המלצות בפני מנהל האגף לעניין הליכי אכיפה ומתן עדות בבית המשפט.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תעודת בגרות מלאה או לחילופין תעודת סיום קורס מנהל שלטון מקומי.
 • יתרון לבעלי תואר אקדמי מוכר בתחומי מדעי החיים, מדעי הטבע, מדעי הסביבה וגיאוגרפיה, או  לחילופין מהנדס/ת או הנדסאי/ת מוסמך/ת, עדיפות בתחום איכות הסביבה/ מזון. 
 • יתרון לבעל תעודת תברואן/ית מוסמך/ת.
 • ניסיון של שנה אחת לפחות בתחום- יתרון. 
 • ידע מקצועי בתחום רישוי עסקים, הכרת דיני התכנון והבנייה וקריאת תכניות ומפרטים טכניים- יתרון. 
 • היכרות עם הרפורמה ברישוי עסקים- יתרון. 
 • תעודת הסמכה כמורשה נגישות מתו"ס ומורשה נגישות שירות - יתרון. 
 • המפקח יחויב לסיים בהצלחה קורס רישוי עסקים שלבים א' וב' לא יאוחר משנתיים מתחילת מינוי. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.
 • שליטה בעבודה בסביבה ממוחשבת. 
 • יכולת עבודה בצוות, תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש טובים.
 • נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.
 • בעל/ת רכב פרטי ורישיון נהיגה בתוקף . 
 • אישור על היעדר רישום פלילי. 

היקף המשרה: 100% משרה. (מספר המשרות בהתאם לתקצוב)
כפיפות: למנהל אגף רישוי עסקים.
דירוג: מנהלי/ מח"ר/ הנדסאים/ מהנדסים,  
טווח דרגות: 6-9/ 36-39


פרטים נוספים
 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

מפקח/ת רישוי עסקים

מספר מכרז:148/2019
תאריך אחרון להגשה:11/11/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • ​תכלול שירותי אגף רישוי עסקים והעירייה מול בעל העסק ונציגיו: מתן מידע כללי על התהליך, הנחיות הנוגעות לתכנית, קבלת בקשות לרישיון עסק ובדיקתן, בדיקת קיום תנאי תברואה בעסק בהתאם לחוק רישוי עסקים, החקיקה והמפרטים על פיו.
 • עריכת ביקורות ופיקוח על עסקים טעוני רישוי, בהתאם לתכנית עבודה וללוחות הזמנים הקבועים למסלולי הרישוי השונים בהתאם לרפורמה ברישוי עסקים, בדיקת התאמת העסק לתכנית, ובדיקת עמידה בתקנות הנגישות ואירועים טעוני רישוי.
 • קבלת קהל ומתן שירות לבעלי עסקים ולמגישי בקשות מטעמם.
 • ביצוע ביקורות בבתי עסק על בסיס יומי, מילוי דו"חות וחוות דעת מקצועיות, בהתאם לתכנית עבודה.
 • ניהול מעקב אחר חוות דעת גורמי הרישוי הקבועים בחוק, עמידה בקשר עם גורמי פנים וגורמי הרישוי השונים לצורך קידום הליכי הרישוי. 
 • מענה וטיפול בפניות ובתלונות הנוגעות לרישוי עסקים, כולל גיבוש תשובה לפונים והתמודדות עם עסקים, בתיאום עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.
 • המלצות בפני מנהל האגף לעניין הליכי אכיפה ומתן עדות בבית המשפט.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תעודת בגרות מלאה או לחילופין תעודת סיום קורס מנהל שלטון מקומי.
 • יתרון לבעלי תואר אקדמי מוכר בתחומי מדעי החיים, מדעי הטבע, מדעי הסביבה וגיאוגרפיה, או  לחילופין מהנדס/ת או הנדסאי/ת מוסמך/ת, עדיפות בתחום איכות הסביבה/ מזון. 
 • יתרון לבעל תעודת תברואן/ית מוסמך/ת.
 • ניסיון של שנה אחת לפחות בתחום- יתרון. 
 • ידע מקצועי בתחום רישוי עסקים, הכרת דיני התכנון והבנייה וקריאת תכניות ומפרטים טכניים- יתרון. 
 • היכרות עם הרפורמה ברישוי עסקים- יתרון. 
 • תעודת הסמכה כמורשה נגישות מתו"ס ומורשה נגישות שירות - יתרון. 
 • המפקח יחויב לסיים בהצלחה קורס רישוי עסקים שלבים א' וב' לא יאוחר משנתיים מתחילת מינוי. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.
 • שליטה בעבודה בסביבה ממוחשבת. 
 • יכולת עבודה בצוות, תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש טובים.
 • נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.
 • בעל/ת רכב פרטי ורישיון נהיגה בתוקף . 
 • אישור על היעדר רישום פלילי. 

היקף המשרה: 100% משרה. (מספר המשרות בהתאם לתקצוב)
כפיפות: למנהל אגף רישוי עסקים.
דירוג: מנהלי/ מח"ר/ הנדסאים/ מהנדסים,  
טווח דרגות: 6-9/ 36-39


פרטים נוספים

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​