עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנוער וצעירים בצוות התמכרויות

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 150/2019
תאריך אחרון להגשה 11/11/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • טיפול פרטני בבני נוער על רצף השימוש  במטרה לשפר את תפקודם האישי , והחברתי 
 • טיפול קבוצתי לבני נוער
 • מיומנות ביישוג 
 • בנייה, הנחייה וליווי קבוצות טיפוליות קצרות טווח
 • תכלול הקשר עם ההורים
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

​דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר ראשון בעבודה סוציאלית .
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • ניסיון מוכח בתחום עבודה עם בני נוער 
היקף משרה: 35%
כפיפות: לראש צוות התמכרויות
דירוג: עו"ס, טווח דרגות: י' - ח' 


פרטים נוספים
 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנוער וצעירים בצוות התמכרויות

מספר מכרז:150/2019
תאריך אחרון להגשה:11/11/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • טיפול פרטני בבני נוער על רצף השימוש  במטרה לשפר את תפקודם האישי , והחברתי 
 • טיפול קבוצתי לבני נוער
 • מיומנות ביישוג 
 • בנייה, הנחייה וליווי קבוצות טיפוליות קצרות טווח
 • תכלול הקשר עם ההורים
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

​דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר ראשון בעבודה סוציאלית .
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • ניסיון מוכח בתחום עבודה עם בני נוער 
היקף משרה: 35%
כפיפות: לראש צוות התמכרויות
דירוג: עו"ס, טווח דרגות: י' - ח' 


פרטים נוספים

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​