קול קורא-לעיצוב, ייצור והובלת מיצגים לעדלאידע שתתקיים בעיר חולון

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 17/2019
תאריך אחרון להגשה 21/11/2019 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​עיריית חולון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת גופים, אומנים ויוצרים  העומדים בתנאים המפורטים להלן, להתקשר עמה בהסכם להשתתף ביצירה, בהעמקה ופיתוח חווית העדלאידע לתושבי חולון ומחוצה לה ולהציע מיצגים ממונעים, מתנפחים ויצירות אומנות לעדלאידע שתתקיים בעיר חולון בפורים תש"פ (להלן: "השירותים").

כללי

 • ​מדי שנה מתקיימת בעיר חולון בחג פורים תהלוכה חגיגית וססגונית (להלן: "העדלאידע"). העדלאידע מתמקדת בכל שנה בנושא מרכזי שונה בהתאם להחלטת צוות חשיבה מיוחד שעוסק בנושא, כאשר השנה, לאור העובדה שהעיר חולון חוגגת 80 שנה, הוחלט, כי הנושא המרכזי יהיה "קרנבל יום הולדת".
 • בעדלאידע נוטלים חלק אלפי צועדים, ביניהם: תלמידי בית ספר, להקות, פעלולנים ואקרובטים, קבוצות נגנים ורקדנים וכן מיצגי ענק ססגוניים. 
 • העדלאידע הקרובה צפויה להתקיים ביום ג' 10.3.2020 וצפויים לקחת בה חלק כ-250,000 מבקרים מכל רחבי הארץ.
 • במסגרת זו, מזמינה העירייה אומנים ויוצרים להגיש הצעות ליצירה מקורית ו/או יצירות קיימות, למיצגים ממונעים, מתנפחים ויצירות אומנות בעלי קריצה פורימית, היתולית ומצחיקה, קומיקס וקריקטורה, אשר ישתלבו בתכנית האומנותית של העדלאידע.
 • על המציעים לייצר סקיצות של המיצגים, המתנפחים ויצירות האומנות תוך שמובהר, כי על המציעים להיות גם בעלי יכולת ייצור המיצג והובלתו למקום בו תתקיים העדאלידע.
 • המיצג/יצירת האומנות יהיו מותאמים לצעידה / גרירה / נסיעה לאורך מסלול של 2 ק"מ על אספלט (כביש).
 • ועדה מקצועית מיוחדת אשר חבריה יהיו: סמנכ"ל משאי אנוש ותרבות, מנהל מערך תרבות, מנהלת תחום אירועים, נציג חב' רשת קהילה ופנאי, המנהל האומנותי של העדליאדע-  תתכנס ותדון בסקיצות השונות ותבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לקריטריונים המפורטים להלן בס' 4, את הזוכים.
 • מצורף למסמך זה כנספח 1, המפרט הטכני הכללי של המיצגים, המתנפחים ויצירות האומנות תוך שיובהר, כי לאחר בחירת הזוכים, יומצאו להם על ידי העירייה מפרטים טכניים ספציפיים לביצוע בניית וייצור המיצגים/יצירות אומנות.​

תנאים להגשת פניה:​

 • על המבקש להתקשר עם העירייה בהסכם למתן השירותים הנדרשים להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - התשל"ו 1976.

אופן ההגשה ושאלות:

 • ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה בשני עותקים עד לתאריך 21.11.2019 בשעה 12:00 במסירה ידנית במערך המכרזים, בניין העירייה, רח' ויצמן 58, קומה ג', חדר 329.
 • לבירורים ניתן לפנות בדוא"ל:  haimm@Holon.muni.il​. בבקשה להבהרות ניתן לפנות עד ליום 7.11.2019 בשעה 12:00. 
פרטים נוספים
 
לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

קול קורא-לעיצוב, ייצור והובלת מיצגים לעדלאידע שתתקיים בעיר חולון

מספר מכרז:17/2019
תאריך אחרון להגשה:21/11/2019 12:00

תיאור

​עיריית חולון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת גופים, אומנים ויוצרים  העומדים בתנאים המפורטים להלן, להתקשר עמה בהסכם להשתתף ביצירה, בהעמקה ופיתוח חווית העדלאידע לתושבי חולון ומחוצה לה ולהציע מיצגים ממונעים, מתנפחים ויצירות אומנות לעדלאידע שתתקיים בעיר חולון בפורים תש"פ (להלן: "השירותים").

כללי

 • ​מדי שנה מתקיימת בעיר חולון בחג פורים תהלוכה חגיגית וססגונית (להלן: "העדלאידע"). העדלאידע מתמקדת בכל שנה בנושא מרכזי שונה בהתאם להחלטת צוות חשיבה מיוחד שעוסק בנושא, כאשר השנה, לאור העובדה שהעיר חולון חוגגת 80 שנה, הוחלט, כי הנושא המרכזי יהיה "קרנבל יום הולדת".
 • בעדלאידע נוטלים חלק אלפי צועדים, ביניהם: תלמידי בית ספר, להקות, פעלולנים ואקרובטים, קבוצות נגנים ורקדנים וכן מיצגי ענק ססגוניים. 
 • העדלאידע הקרובה צפויה להתקיים ביום ג' 10.3.2020 וצפויים לקחת בה חלק כ-250,000 מבקרים מכל רחבי הארץ.
 • במסגרת זו, מזמינה העירייה אומנים ויוצרים להגיש הצעות ליצירה מקורית ו/או יצירות קיימות, למיצגים ממונעים, מתנפחים ויצירות אומנות בעלי קריצה פורימית, היתולית ומצחיקה, קומיקס וקריקטורה, אשר ישתלבו בתכנית האומנותית של העדלאידע.
 • על המציעים לייצר סקיצות של המיצגים, המתנפחים ויצירות האומנות תוך שמובהר, כי על המציעים להיות גם בעלי יכולת ייצור המיצג והובלתו למקום בו תתקיים העדאלידע.
 • המיצג/יצירת האומנות יהיו מותאמים לצעידה / גרירה / נסיעה לאורך מסלול של 2 ק"מ על אספלט (כביש).
 • ועדה מקצועית מיוחדת אשר חבריה יהיו: סמנכ"ל משאי אנוש ותרבות, מנהל מערך תרבות, מנהלת תחום אירועים, נציג חב' רשת קהילה ופנאי, המנהל האומנותי של העדליאדע-  תתכנס ותדון בסקיצות השונות ותבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לקריטריונים המפורטים להלן בס' 4, את הזוכים.
 • מצורף למסמך זה כנספח 1, המפרט הטכני הכללי של המיצגים, המתנפחים ויצירות האומנות תוך שיובהר, כי לאחר בחירת הזוכים, יומצאו להם על ידי העירייה מפרטים טכניים ספציפיים לביצוע בניית וייצור המיצגים/יצירות אומנות.​

תנאים להגשת פניה:​

 • על המבקש להתקשר עם העירייה בהסכם למתן השירותים הנדרשים להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - התשל"ו 1976.

אופן ההגשה ושאלות:

 • ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה בשני עותקים עד לתאריך 21.11.2019 בשעה 12:00 במסירה ידנית במערך המכרזים, בניין העירייה, רח' ויצמן 58, קומה ג', חדר 329.
 • לבירורים ניתן לפנות בדוא"ל:  haimm@Holon.muni.il​. בבקשה להבהרות ניתן לפנות עד ליום 7.11.2019 בשעה 12:00. 

קובץ מצורף