מנהל/ת יחידת נכסים במחלקת מקרקעין

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 151/2019
תאריך אחרון להגשה 10/11/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • טיפול ומעקב שוטף  אחר נכסי העירייה לרבות סיורים שוטפים. 
 • תיעוד, מסירה וקבלה של נכסים עירוניים.
 • ריכוז והכנה של כל החומר המקצועי המובא בפני הוועדות השונות לרבות טיפול בהחלטות הוועדות השונות.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה. 

​דרישות התפקיד: 

 • השכלה: תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג (לרבות ע"פ הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך בקישור זה​ וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית בקישור זה​ )
 • ניסיון מקצועי בתחום המקרקעין של שנה לפחות, ניסיון מעל שנה יהווה יתרון. 
 • ניסיון בניהול נכסי רשות מקומית של שנה לפחות – יתרון.
 • ניסיון במתן שירות לקהל – יתרון 
 • ידע וניסיון בתוכנות אופיס.
 • היכרות עם תוכנות "קומפלוט" ומערכות מידע גיאוגרפי- יתרון.
 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה טובה בכתב ובע"פ.
 • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות.
כפיפות: מנהל מחלקת מקרקעין
היקף המשרה: 100%
דרוג: מח"ר /מנהלי ,טווח דרגות: 39-41 / 9-11 או חוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים)
רמת התפקיד: סגן מנהל מחלקה


פרטים נוספים
 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

מנהל/ת יחידת נכסים במחלקת מקרקעין

מספר מכרז:151/2019
תאריך אחרון להגשה:10/11/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • טיפול ומעקב שוטף  אחר נכסי העירייה לרבות סיורים שוטפים. 
 • תיעוד, מסירה וקבלה של נכסים עירוניים.
 • ריכוז והכנה של כל החומר המקצועי המובא בפני הוועדות השונות לרבות טיפול בהחלטות הוועדות השונות.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה. 

​דרישות התפקיד: 

 • השכלה: תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג (לרבות ע"פ הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך בקישור זה​ וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית בקישור זה​ )
 • ניסיון מקצועי בתחום המקרקעין של שנה לפחות, ניסיון מעל שנה יהווה יתרון. 
 • ניסיון בניהול נכסי רשות מקומית של שנה לפחות – יתרון.
 • ניסיון במתן שירות לקהל – יתרון 
 • ידע וניסיון בתוכנות אופיס.
 • היכרות עם תוכנות "קומפלוט" ומערכות מידע גיאוגרפי- יתרון.
 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה טובה בכתב ובע"פ.
 • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות.
כפיפות: מנהל מחלקת מקרקעין
היקף המשרה: 100%
דרוג: מח"ר /מנהלי ,טווח דרגות: 39-41 / 9-11 או חוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים)
רמת התפקיד: סגן מנהל מחלקה


פרטים נוספים

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד
להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​