עובד/ת ביקורת

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 153/2019
תאריך אחרון להגשה 18/11/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

תיאור התפקיד:

 • ​ביצוע ביקורת מול יחידות/תאגידי העירייה וכל גוף עירוני מבוקר, תוך ביצוע בקרה על ביצוען ואיכותן.
 • ליווי ופיקוח על מבקרים אחרים/יועצי ביקורת חיצוניים.
 • בחינת פעולות מאגרי מידע ונתונים ומערכות ממוחשבות בתחומי הביקורת השונים לשם הבטחת טוהר המידות.
 • ניהול והנחייה לעריכת ביקורות , כפי שיוטל ע"י הממונה.
 • הכנת טיוטה למבוקרים, קבלת התייחסות מבוקרים והכנת דוח מסכם.
 • ריכוז ומעקב אחר תיקון הליקויים שעלו מדוחות הביקורת.
 • הכנת דוחות ביקורת, גיבוש דוח ביקורת שנתי, כתיבה והכנה של דוחות ביקורת.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג (לרבות ע"פ הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך בקישור זה וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית בקישור זה)
 • עדיפות לתואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאים: כלכלה, משפטים או תואר אקדמי אחר בצרוף לימודי תעודה וביקורת, או תואר אקדמי בצרוף תעודת רו"ח בתוקף, או תואר אקדמי שני בביקורת.
 • ניסיון מקצועי: עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: שנת ניסיון אחת לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: מוניציפאלי, הבקרה, הביקורת.  עבור הנדסאי רשום: שתי שנות ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים: מוניציפאלי, הבקרה, הביקורת.  עבור טכנאי רשום: שלוש שנות ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים: מוניציפאלי, הבקרה, הביקורת.  
 • ניסיון מוכח בעריכת ביקורת של שנה אחת לפחות - יתרון
 • היכרות עם מערכות מידע, תחקור נתונים והכרות עם תוכנת האופיס.
 • יושר ואמינות, תקשורת בין אישית ויחסי אנוש טובים
 • יכולת עיבוד וניתוח נתונים
 • כושר ניסוח והבעה בע"פ ברמה גבוהה
 היקף משרה: 100% משרה 
כפיפות: למבקר העירייה.
דירוג: מח"ר, טווח דרגות: 39-41, או בחוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים)
רמת התפקיד: סגן מנהל מחלקהפרטים נוספים
 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

עובד/ת ביקורת

מספר מכרז:153/2019
תאריך אחרון להגשה:18/11/2019 15:00

תיאור

תיאור התפקיד:

 • ​ביצוע ביקורת מול יחידות/תאגידי העירייה וכל גוף עירוני מבוקר, תוך ביצוע בקרה על ביצוען ואיכותן.
 • ליווי ופיקוח על מבקרים אחרים/יועצי ביקורת חיצוניים.
 • בחינת פעולות מאגרי מידע ונתונים ומערכות ממוחשבות בתחומי הביקורת השונים לשם הבטחת טוהר המידות.
 • ניהול והנחייה לעריכת ביקורות , כפי שיוטל ע"י הממונה.
 • הכנת טיוטה למבוקרים, קבלת התייחסות מבוקרים והכנת דוח מסכם.
 • ריכוז ומעקב אחר תיקון הליקויים שעלו מדוחות הביקורת.
 • הכנת דוחות ביקורת, גיבוש דוח ביקורת שנתי, כתיבה והכנה של דוחות ביקורת.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג (לרבות ע"פ הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך בקישור זה וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית בקישור זה)
 • עדיפות לתואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאים: כלכלה, משפטים או תואר אקדמי אחר בצרוף לימודי תעודה וביקורת, או תואר אקדמי בצרוף תעודת רו"ח בתוקף, או תואר אקדמי שני בביקורת.
 • ניסיון מקצועי: עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: שנת ניסיון אחת לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: מוניציפאלי, הבקרה, הביקורת.  עבור הנדסאי רשום: שתי שנות ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים: מוניציפאלי, הבקרה, הביקורת.  עבור טכנאי רשום: שלוש שנות ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים: מוניציפאלי, הבקרה, הביקורת.  
 • ניסיון מוכח בעריכת ביקורת של שנה אחת לפחות - יתרון
 • היכרות עם מערכות מידע, תחקור נתונים והכרות עם תוכנת האופיס.
 • יושר ואמינות, תקשורת בין אישית ויחסי אנוש טובים
 • יכולת עיבוד וניתוח נתונים
 • כושר ניסוח והבעה בע"פ ברמה גבוהה
 היקף משרה: 100% משרה 
כפיפות: למבקר העירייה.
דירוג: מח"ר, טווח דרגות: 39-41, או בחוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים)
רמת התפקיד: סגן מנהל מחלקהפרטים נוספים

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​