עובד/ת סוציאלי/ת לבתי ספר

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 152/2019
תאריך אחרון להגשה 18/11/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • עבודה עם מספר בתי ספר בעיר.
 • בניית מתווה עבודה עם כל בית ספר לנתינת מענים מותאמים לצרכים.
 • עבודה פרטנית, קבוצתית ותיווכית . כמו כן, עבודה עם צוות בית הספר.
 • עבודה משותפת עם עובדי מינהל הרווחה והשירותים חברתיים ועם גורמים בקהילה.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

​דרישות התפקיד:

 • תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • תואר שני-יתרון.
 • ניסיון בעבודה עם משפחות ,ילדים ובני נוער. 
 • ניסיון בעבודה מערכתית עם בתי ספר- יתרון
 • נדרשת גמישות, יוזמה, יכולת לעבודה בשיתופי פעולה ובעבודת צוות. 
​היקף משרה: 75% משרה.
כפיפות: למנהלת אגף הרווחה, או מי מטעמה.
דרוג: עו"ס, טווח דרגות: י"א-ט'


פרטים נוספים
 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

עובד/ת סוציאלי/ת לבתי ספר

מספר מכרז:152/2019
תאריך אחרון להגשה:18/11/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • עבודה עם מספר בתי ספר בעיר.
 • בניית מתווה עבודה עם כל בית ספר לנתינת מענים מותאמים לצרכים.
 • עבודה פרטנית, קבוצתית ותיווכית . כמו כן, עבודה עם צוות בית הספר.
 • עבודה משותפת עם עובדי מינהל הרווחה והשירותים חברתיים ועם גורמים בקהילה.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

​דרישות התפקיד:

 • תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • תואר שני-יתרון.
 • ניסיון בעבודה עם משפחות ,ילדים ובני נוער. 
 • ניסיון בעבודה מערכתית עם בתי ספר- יתרון
 • נדרשת גמישות, יוזמה, יכולת לעבודה בשיתופי פעולה ובעבודת צוות. 
​היקף משרה: 75% משרה.
כפיפות: למנהלת אגף הרווחה, או מי מטעמה.
דרוג: עו"ס, טווח דרגות: י"א-ט'


פרטים נוספים

 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​