סגן/ית מנהל אגף מבני ציבור במנהל תשתיות

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 154/2019
תאריך אחרון להגשה 25/11/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • בקרה על פרויקטי בינוי בעירייה על כל שלביהם: החל מבדיקות ההיתכנות, דרך תכנון, רישוי,  וביצוע ועד לקבלת טופס 4,5 ומסירה, הנגשה וחיזוק מבנים.
 • ניהול מנהלי פרויקטים חיצוניים – אשר מנהלים פרויקטים עבור העירייה ( פגישות, מעקב לו"ז, תקציב, איכות ביצוע ).
 • אחריות על הפעלת מערך האחזקה במבני ציבור
 • סיורים שוטפים באתרי הפרויקטים.
 • ניהול ופיקוח על מהנדסי מבני ציבור באגף, תחזוקה שוטפת, שיפוצים.
 • הנחייה מקצועית של גורמי היחידות השונות.
 • גיבוש וניהול צוות יועצים לכל פרויקט ( קבלת הצעות, אישור בוועדה, הזמנה, חשבונות ).
 • אישור ובדיקה של חשבונות יועצים, קבלנים.
 • פתרון בעיות הדורשות תיאום מול יחידות העירייה, גורמי חוץ.
 • תיאום, תכנון והכנת מכרזי קבלנים וספקים.
 • קביעת סטנדרט ומפרטי ביצוע עירוניים של מבני ציבור.
 • קבלת מבנה ציבור מחברות בת עירוניות.
 • השתתפות בישיבות עירוניות / חוץ עירוניות ככל שיידרש, וייצוג האגף מול גורמי חוץ. 
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה. 

​דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה/ אדריכלות או תכנון ערים. או הנדסאי או טכנאי רשום ע"פ הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2014 לעניין הנדסאי/ טכנאי מוסמך (בקישור זה​)
 • ניסיון מקצועי: עבור בעל/ת תואר אקדמי כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום ניהול פרויקטים בבנייה. עבור הנדסאי/ת רשום/ה: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הנ"ל. עבור טכנאי/ת רשום/ה: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הנ"ל. 
 • ניסיון של שנתיים לפחות בתיאום תכנון פרויקטים בבניה: ניהול יועצים ומתכננים. 
 • ניסיון ניהולי: שנתיים ניסיון בניהול צוות עובדים (שלושה עובדים לפחות) בכפיפות ישירה. 
 • ניסיון  בתכנון ובביצוע מבנים (מבני ציבור ומגורים)- יתרון. 
 • ניסיון בהוצאת היתרים, קבלת טופסי 4,5- יתרון.
 • ניסיון בעבודה מול רשויות- יתרון. 
 • ידע בתחזוקת מבנים ושיפוצים- יתרון.
 • יסודיות ואמינות.
 • זמינות לשעות עבודה רבות לעתים חריגות. 
 • יחסי אנוש טובים.
היקף משרה:  100%
כפיפות: מנהל אגף מבני ציבור
דירוג: מהנדסים/ הנדסאים, טווח דרגות: 41-43, או שכר בכירים (בכפוף לאישור משרד הפנים).
רמת התפקיד: סגן מנהל אגף


פרטים נוספים
 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

סגן/ית מנהל אגף מבני ציבור במנהל תשתיות

מספר מכרז:154/2019
תאריך אחרון להגשה:25/11/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • בקרה על פרויקטי בינוי בעירייה על כל שלביהם: החל מבדיקות ההיתכנות, דרך תכנון, רישוי,  וביצוע ועד לקבלת טופס 4,5 ומסירה, הנגשה וחיזוק מבנים.
 • ניהול מנהלי פרויקטים חיצוניים – אשר מנהלים פרויקטים עבור העירייה ( פגישות, מעקב לו"ז, תקציב, איכות ביצוע ).
 • אחריות על הפעלת מערך האחזקה במבני ציבור
 • סיורים שוטפים באתרי הפרויקטים.
 • ניהול ופיקוח על מהנדסי מבני ציבור באגף, תחזוקה שוטפת, שיפוצים.
 • הנחייה מקצועית של גורמי היחידות השונות.
 • גיבוש וניהול צוות יועצים לכל פרויקט ( קבלת הצעות, אישור בוועדה, הזמנה, חשבונות ).
 • אישור ובדיקה של חשבונות יועצים, קבלנים.
 • פתרון בעיות הדורשות תיאום מול יחידות העירייה, גורמי חוץ.
 • תיאום, תכנון והכנת מכרזי קבלנים וספקים.
 • קביעת סטנדרט ומפרטי ביצוע עירוניים של מבני ציבור.
 • קבלת מבנה ציבור מחברות בת עירוניות.
 • השתתפות בישיבות עירוניות / חוץ עירוניות ככל שיידרש, וייצוג האגף מול גורמי חוץ. 
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה. 

​דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה/ אדריכלות או תכנון ערים. או הנדסאי או טכנאי רשום ע"פ הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2014 לעניין הנדסאי/ טכנאי מוסמך (בקישור זה​)
 • ניסיון מקצועי: עבור בעל/ת תואר אקדמי כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום ניהול פרויקטים בבנייה. עבור הנדסאי/ת רשום/ה: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הנ"ל. עבור טכנאי/ת רשום/ה: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הנ"ל. 
 • ניסיון של שנתיים לפחות בתיאום תכנון פרויקטים בבניה: ניהול יועצים ומתכננים. 
 • ניסיון ניהולי: שנתיים ניסיון בניהול צוות עובדים (שלושה עובדים לפחות) בכפיפות ישירה. 
 • ניסיון  בתכנון ובביצוע מבנים (מבני ציבור ומגורים)- יתרון. 
 • ניסיון בהוצאת היתרים, קבלת טופסי 4,5- יתרון.
 • ניסיון בעבודה מול רשויות- יתרון. 
 • ידע בתחזוקת מבנים ושיפוצים- יתרון.
 • יסודיות ואמינות.
 • זמינות לשעות עבודה רבות לעתים חריגות. 
 • יחסי אנוש טובים.
היקף משרה:  100%
כפיפות: מנהל אגף מבני ציבור
דירוג: מהנדסים/ הנדסאים, טווח דרגות: 41-43, או שכר בכירים (בכפוף לאישור משרד הפנים).
רמת התפקיד: סגן מנהל אגף


פרטים נוספים

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​