רכז/ת קהילה עירונית ליוצאי העדה האתיופית

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 160/2019
תאריך אחרון להגשה 25/11/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • רכז/ת הקהילה אחראי/ת על פיתוח תהליכים קהילתיים במרחב תוך הכרות מעמיקה של המרחב ותושביו והסוגיות המרכזיות המעסיקות אותם.
 • ביצוע מדיניות של מחלקת קליטה ועליה.
 • בנית תשתיות ויוזמות קהילתיות ליצירת קבוצות פעילים של התושבים.
 • ניהול אירועים קהילתיים.
 • איתור צרכים של יוצאי העדה.
 • אחריות על ניהול פעילות מבוגרים במרחב לרבות מתנדבים, מועדוני גמלאים ואוכלוסיות מיוחדות (בוגרות).
 • אחריות על ניהול פעילויות מבוגרים והבאתם להשתלבות בשוק העבודה בצורה מיטבית.
 • פיתוח שותפויות עם ארגונים וגיוס משאבים.
 • יצירת ממשקי עבודה עם גופים חברתיים ורווחה.
 • ניהול תקציב.
 • עבודה במסגרת תקציבית מוקפדת.
 • התמקצעות והשתפרות תמידיים.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תעודת בגרות או לחילופין תעודת סיום קורס מנהל שלטון מקומי. 
 • השכלה אקדמית- יתרון. 
 • ניסיון מוכח בעבודה קהילתית.
 • ניסיון בתכלול והפקה של אירועים קהילתיים. 
 • ידיעת השפה האמהרית 
 • ניסיון בהובלת תהליכים קבוצתיים ובפיתוח שותפויות ועבודה בין מגזרית-יתרון. 
 • יכולת לרתום תושבים ולהגיע איתם לשיח ולפעולה התנדבותית עבור הקהילה.
 •  יכולת ארגונית/לוגיסטית.
 •  גמישות מחשבתית ויצירתית וראייה מערכתית. 
היקף משרה:, 50% משרה . 
כפיפות: למנהל/ת בית העולה
דרוג: חינוך, נוער, חברה וקהילה,  
טווח דרגות: לפי השכלה. 
רמת התפקיד: מנהל/ת מדור


פרטים נוספים
 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

רכז/ת קהילה עירונית ליוצאי העדה האתיופית

מספר מכרז:160/2019
תאריך אחרון להגשה:25/11/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • רכז/ת הקהילה אחראי/ת על פיתוח תהליכים קהילתיים במרחב תוך הכרות מעמיקה של המרחב ותושביו והסוגיות המרכזיות המעסיקות אותם.
 • ביצוע מדיניות של מחלקת קליטה ועליה.
 • בנית תשתיות ויוזמות קהילתיות ליצירת קבוצות פעילים של התושבים.
 • ניהול אירועים קהילתיים.
 • איתור צרכים של יוצאי העדה.
 • אחריות על ניהול פעילות מבוגרים במרחב לרבות מתנדבים, מועדוני גמלאים ואוכלוסיות מיוחדות (בוגרות).
 • אחריות על ניהול פעילויות מבוגרים והבאתם להשתלבות בשוק העבודה בצורה מיטבית.
 • פיתוח שותפויות עם ארגונים וגיוס משאבים.
 • יצירת ממשקי עבודה עם גופים חברתיים ורווחה.
 • ניהול תקציב.
 • עבודה במסגרת תקציבית מוקפדת.
 • התמקצעות והשתפרות תמידיים.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תעודת בגרות או לחילופין תעודת סיום קורס מנהל שלטון מקומי. 
 • השכלה אקדמית- יתרון. 
 • ניסיון מוכח בעבודה קהילתית.
 • ניסיון בתכלול והפקה של אירועים קהילתיים. 
 • ידיעת השפה האמהרית 
 • ניסיון בהובלת תהליכים קבוצתיים ובפיתוח שותפויות ועבודה בין מגזרית-יתרון. 
 • יכולת לרתום תושבים ולהגיע איתם לשיח ולפעולה התנדבותית עבור הקהילה.
 •  יכולת ארגונית/לוגיסטית.
 •  גמישות מחשבתית ויצירתית וראייה מערכתית. 
היקף משרה:, 50% משרה . 
כפיפות: למנהל/ת בית העולה
דרוג: חינוך, נוער, חברה וקהילה,  
טווח דרגות: לפי השכלה. 
רמת התפקיד: מנהל/ת מדור


פרטים נוספים

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​