קצין/ת ביקור סדיר

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 159/2019
תאריך אחרון להגשה 25/11/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • איתור תלמידים/ות על סף נשירה או שנשרו מהמערכת הלימודית וטיפול בהם. 
 • קשר עבודה שוטף עם בעלי תפקידים בבית הספר ובקהילה למניעת הנשירה ולקידום תהליכים להתמדה.
 • התערבות ברמת הפרט והמערכת לקידום מענה ותמיכה בתלמידים בסכנת נשירה ונושרים-בהלימה לחוזר מנכ"ל בנושא.
 • פגישות עם התלמיד והוריו.
 • השתתפות בוועדות רב מקצועיות לטיפול במניעת נשירה.
 • ביצוע ואכיפת חוק לימודים חובה.
 • דיווח, מעקב ועדכון שוטף לגבי התלמידים/ות המטופלים באמצעות מערכת ממוחשבת.
 • אחריות על תכנית למניעת נשירה של המחלקה לביקור סדיר.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג (לרבות ע"פ הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 1/2014  לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך בקישור זה וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית  בקישור זה)
 • בעל/ת תעודת הוראה 
 • ניסיון מקצועי: עבור בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית: 3 שנות ניסיון לפחות בהוראה בחינוך הפורמלי או 5 שנות ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי. עבור הנדסאי/ת רשום/ה: 4 שנות ניסיון לפחות בהוראה בחינוך הפורמלי או 6 שנות ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי. עבור טכנאי/ת רשום/ה: 5 שנות ניסיון לפחות בהוראה בחינוך הפורמלי או 7 שנות ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי
 • ניסיון בעבודה עם בני נוער בסיכון- יתרון. 
 • אישור על היעדר רישום פלילי והיעדר עבירות מין. 
​היקף משרה: 80% משרה 
כפיפות: למנהלת יחידת ביקור סדיר
דרוג: חינוך, נוער, חברה וקהילה, 
טווח דרגות: בהתאם להשכלה
בתפקיד קיים מ"מ


פרטים נוספים
 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

קצין/ת ביקור סדיר

מספר מכרז:159/2019
תאריך אחרון להגשה:25/11/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • איתור תלמידים/ות על סף נשירה או שנשרו מהמערכת הלימודית וטיפול בהם. 
 • קשר עבודה שוטף עם בעלי תפקידים בבית הספר ובקהילה למניעת הנשירה ולקידום תהליכים להתמדה.
 • התערבות ברמת הפרט והמערכת לקידום מענה ותמיכה בתלמידים בסכנת נשירה ונושרים-בהלימה לחוזר מנכ"ל בנושא.
 • פגישות עם התלמיד והוריו.
 • השתתפות בוועדות רב מקצועיות לטיפול במניעת נשירה.
 • ביצוע ואכיפת חוק לימודים חובה.
 • דיווח, מעקב ועדכון שוטף לגבי התלמידים/ות המטופלים באמצעות מערכת ממוחשבת.
 • אחריות על תכנית למניעת נשירה של המחלקה לביקור סדיר.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג (לרבות ע"פ הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 1/2014  לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך בקישור זה וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית  בקישור זה)
 • בעל/ת תעודת הוראה 
 • ניסיון מקצועי: עבור בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית: 3 שנות ניסיון לפחות בהוראה בחינוך הפורמלי או 5 שנות ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי. עבור הנדסאי/ת רשום/ה: 4 שנות ניסיון לפחות בהוראה בחינוך הפורמלי או 6 שנות ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי. עבור טכנאי/ת רשום/ה: 5 שנות ניסיון לפחות בהוראה בחינוך הפורמלי או 7 שנות ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי
 • ניסיון בעבודה עם בני נוער בסיכון- יתרון. 
 • אישור על היעדר רישום פלילי והיעדר עבירות מין. 
​היקף משרה: 80% משרה 
כפיפות: למנהלת יחידת ביקור סדיר
דרוג: חינוך, נוער, חברה וקהילה, 
טווח דרגות: בהתאם להשכלה
בתפקיד קיים מ"מ


פרטים נוספים

 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​