לבורנטים/ות מדעים לביה"ס על יסודיים שש שנתיים

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 158/2019
תאריך אחרון להגשה 25/11/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • הכנת מעבדות הלימוד לקראת השיעורים  .
 • אחראי/ת לארגון העבודה וחלוקתה בין הלבורנטים.
 • רכישת ציוד שוטף, ציוד חדש, חומרים.
 • ארגון ופיקוח על התחזוקה וסידור האינוונטר.
 • נוכחות במעבדה יחד עם מורה הכתה בזמן שהתלמידים מבצעים ניסויים.
 • בדיקת ניסויים חדשים וביצועם על פי הנחיות מרכז המקצוע.

דרישות התפקיד:

 • השכלה: בעל/ת תואר ממוסד אקדמי מוכר בתחום המדעים או תעודת טכנאי או הנדסאי בתחומי הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכימיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם.
 • שליטה בהפעלת ציוד, כלים ובשימוש בחומרים הקיימים במעבדות המדעים, המדע והטכנולוגיה בבתי הספר.
 • שליטה בהפעלת מחשב ושימוש בתוכנות אופיס ואינטרנט.
 • במידה ולא קיימת הכשרה לעבודה בבית הספר – התחייבות להשלמת קורס בהיקף של 60 שעות, מוכר ע"י משרד החינוך, בנושא בטיחות וסיוע טכני לפעילות במעבדת בית הספר ודרכי הפעלתו של ציוד מעבדה.
 • אישור על היעדר רישום פלילי בגין עבירות מין.
​היקף משרה: 100%
כפיפות : למנהל/ת ביה"ס.
דירוג: לבורנטים
טווח דרגות: 37-39 
מילוי מקום לשנה (לאחריו שיבוץ בבית ספר בהתאם לצרכים)


פרטים נוספים
 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

לבורנטים/ות מדעים לביה"ס על יסודיים שש שנתיים

מספר מכרז:158/2019
תאריך אחרון להגשה:25/11/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • הכנת מעבדות הלימוד לקראת השיעורים  .
 • אחראי/ת לארגון העבודה וחלוקתה בין הלבורנטים.
 • רכישת ציוד שוטף, ציוד חדש, חומרים.
 • ארגון ופיקוח על התחזוקה וסידור האינוונטר.
 • נוכחות במעבדה יחד עם מורה הכתה בזמן שהתלמידים מבצעים ניסויים.
 • בדיקת ניסויים חדשים וביצועם על פי הנחיות מרכז המקצוע.

דרישות התפקיד:

 • השכלה: בעל/ת תואר ממוסד אקדמי מוכר בתחום המדעים או תעודת טכנאי או הנדסאי בתחומי הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכימיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם.
 • שליטה בהפעלת ציוד, כלים ובשימוש בחומרים הקיימים במעבדות המדעים, המדע והטכנולוגיה בבתי הספר.
 • שליטה בהפעלת מחשב ושימוש בתוכנות אופיס ואינטרנט.
 • במידה ולא קיימת הכשרה לעבודה בבית הספר – התחייבות להשלמת קורס בהיקף של 60 שעות, מוכר ע"י משרד החינוך, בנושא בטיחות וסיוע טכני לפעילות במעבדת בית הספר ודרכי הפעלתו של ציוד מעבדה.
 • אישור על היעדר רישום פלילי בגין עבירות מין.
​היקף משרה: 100%
כפיפות : למנהל/ת ביה"ס.
דירוג: לבורנטים
טווח דרגות: 37-39 
מילוי מקום לשנה (לאחריו שיבוץ בבית ספר בהתאם לצרכים)


פרטים נוספים

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​