עובד/ת סוציאלי/ת לצרכים מיוחדים

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 157/2019
תאריך אחרון להגשה 25/11/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד: 

 • עבודה עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם 
 • התערבות פרטנית ומערכתית: טיפול אישי, הדרכה הורית, תיווך למוסדות ולשירותים 
 • עבודה בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים בחולון.
 • ייזום ופיתוח תכניות ופרויקטים
 • קשרי עבודה עם מסגרות ושירותים שונים בקהילה
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר ראשון בעבודה סוציאלית
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
 • ניסיון בעבודה סוציאלית בתחום- יתרון
היקף משרה:  75% משרה
כפיפות: לראש צוות שיקום
דרוג: עו"ס, טווח דרגות: י'א-ט'
קיים מ"מ בתפקיד


פרטים נוספים
 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

עובד/ת סוציאלי/ת לצרכים מיוחדים

מספר מכרז:157/2019
תאריך אחרון להגשה:25/11/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד: 

 • עבודה עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם 
 • התערבות פרטנית ומערכתית: טיפול אישי, הדרכה הורית, תיווך למוסדות ולשירותים 
 • עבודה בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים בחולון.
 • ייזום ופיתוח תכניות ופרויקטים
 • קשרי עבודה עם מסגרות ושירותים שונים בקהילה
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר ראשון בעבודה סוציאלית
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
 • ניסיון בעבודה סוציאלית בתחום- יתרון
היקף משרה:  75% משרה
כפיפות: לראש צוות שיקום
דרוג: עו"ס, טווח דרגות: י'א-ט'
קיים מ"מ בתפקיד


פרטים נוספים

 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​