רכז/ת תעסוקה למרכז מית"ר (מסגרת לבני נוער במצבי ניתוק וסיכון)

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 155/2019
תאריך אחרון להגשה 18/11/2019 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • קידום, הקניה והטמעה של התפיסה העסקית, תעסוקתית ויצרנית בקרב אנשי הצוות והחניכים במיזם התעסוקתי. 
 • פיתוח והובלה של מיזמים עסקיים.
 • אחריות על סקר שוק, פיתוח מוצרים, מיתוג, שיווק ומכירות.
 • הגדלת היקף הייצור במרחבי התעסוקה.
 • מעקב ובקרה אחר פעילות בני הנוער במרחב התעסוקה.
 • בניית קשר עסקי עם הרשות המקומית, מוסדות וארגונים בקהילה. 
 • שותפויות עם גורמים בקהילה לקידום תחום התעסוקה.
 • תכלול התוכנית למסוגלות תעסוקתית בקרב בני נוער.
 • איתור מעסיקים לצורך שילוב בני נוער.
 • ליווי ומעקב אחר השתלבות בני הנוער בתעסוקה.
 • עבודה מול הפיקוח בתחומי העיסוק.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר ראשון מוכר ע"י המל"ג. 
 • ניסיון של שנתיים לפחות בתחום העסקי / שיווקי. 
 • ניסיון של שנתיים לפחות ביזמות וניהול פרויקטים, עדיפות לבעלי ניסיון בפרויקטים חברתיים – יתרון. 
 • עבודה עם נוער בסיכון – יתרון
 • ניידות
 • שליטה מלאה במחשב וביישומי אופיס. 
​היקף משרה: 75% 
כפיפות: למנהלת מרכז מית"ר
דירוג: מח"ר/ חינוך, נוער, חברה וקהילה, טווח דרגות: 38-40/ לפי השכלה
רמת התפקיד: מנהל מדור


פרטים נוספים
 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

רכז/ת תעסוקה למרכז מית"ר (מסגרת לבני נוער במצבי ניתוק וסיכון)

מספר מכרז:155/2019
תאריך אחרון להגשה:18/11/2019 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • קידום, הקניה והטמעה של התפיסה העסקית, תעסוקתית ויצרנית בקרב אנשי הצוות והחניכים במיזם התעסוקתי. 
 • פיתוח והובלה של מיזמים עסקיים.
 • אחריות על סקר שוק, פיתוח מוצרים, מיתוג, שיווק ומכירות.
 • הגדלת היקף הייצור במרחבי התעסוקה.
 • מעקב ובקרה אחר פעילות בני הנוער במרחב התעסוקה.
 • בניית קשר עסקי עם הרשות המקומית, מוסדות וארגונים בקהילה. 
 • שותפויות עם גורמים בקהילה לקידום תחום התעסוקה.
 • תכלול התוכנית למסוגלות תעסוקתית בקרב בני נוער.
 • איתור מעסיקים לצורך שילוב בני נוער.
 • ליווי ומעקב אחר השתלבות בני הנוער בתעסוקה.
 • עבודה מול הפיקוח בתחומי העיסוק.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר ראשון מוכר ע"י המל"ג. 
 • ניסיון של שנתיים לפחות בתחום העסקי / שיווקי. 
 • ניסיון של שנתיים לפחות ביזמות וניהול פרויקטים, עדיפות לבעלי ניסיון בפרויקטים חברתיים – יתרון. 
 • עבודה עם נוער בסיכון – יתרון
 • ניידות
 • שליטה מלאה במחשב וביישומי אופיס. 
​היקף משרה: 75% 
כפיפות: למנהלת מרכז מית"ר
דירוג: מח"ר/ חינוך, נוער, חברה וקהילה, טווח דרגות: 38-40/ לפי השכלה
רמת התפקיד: מנהל מדור


פרטים נוספים

 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​