מהנדס/ת מערך הניקוז והתיעול העירוני

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 04/2020
תאריך אחרון להגשה 20/01/2020 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד​:

 • טיפול בתכנון ואחזקה של מערכות מי נגר עירוניות לצורך מניעת הצפות והשארת מי תהום בתחום עירוני.
 • ניהול ועדכון תוכנית אב לתיעול וניקוז עירוני. 
 • קביעת הנחיות הנדסיות בנושא נגר עילי והטמעתם בפרויקטים. 
 • אחריות על תחנות מדידת מי גשם ועל תחנה מטאורולוגית .
 • טיפול שוטף בהליכי תכנון הנדסי , תב"עות, היתרי בניה .
 • אישורי טפסי אכלוס .
 • ייצוג בבתי משפט.
 • ניהול פרויקטים בתחום ניקוז מי גשם .
 • תיאום מול גורמי חוץ- מנהל התכנון, רשות המים, תאגיד עירוני, משרד החקלאות ועוד.
 • מתן מענה בתחום הניקוז לתושבים .
 • הובלת טיפול באירועי גשם בתחומי העיר.
 • ניהול צוותי תכנון
 • הכנת ת"ע שנתית לתחום הניקוז.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר בהנדסה אזרחית ממוסד אקדמי מוכר, באחת או יותר מההתמחויות הבאות: ניהול הבניה, קרקע וביסוס, קונסטרוקציה, תחבורה.  
 • תואר שני והתמחות בתחום ההידרולוגיה – יתרון
 • רישום בפנקס המהנדסים וההנדסאים בתחום הנדסה אזרחית
 • ניסיון מקצועי: עבור בעל/ת תואר אקדמי כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום תכנון וניהול פרויקטי ניקוז/ ניהול מערכות מי נגר עילי/ תכנון כבישים משולב ניקוז/ מערכות מים וביוב עירוניות וכד' עבור הנדסאי/ת רשום/ה: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הנ"ל. 
 • ניסיון ניהולי: שנתיים ניסיון בניהול צוות עובדים (שלושה עובדים לפחות) בכפיפות ישירה. 
 • ניסיון עבודה מול גורמים סטטוטוריים.
 • ידע בתוכנות מחשב ,בנארית פרו .
 • רישיון נהיגה בתוקף .
 • נכונות לעבודה מאומצת מעבר לשעות עבודה רגילות.
 • יכולת עמידה בתנאי לחץ וטיפול במספר נושאי במקביל.
 • יצוגיות, יוזמה, יצירתיות במתן פתרונות ויחסי אנוש טובים.
היקף המשרה:  100%
כפיפות: מנהל אגף תשתיות
דירוג: מהנדסים/ הנדסאים, טווח דרגות: 41-43, או שכר בכירים (בכפוף לאישור משרד הפנים).
רמת התפקיד: סגן מנהל אגף


פרטים נוספים
 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה.  
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 •  בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

מהנדס/ת מערך הניקוז והתיעול העירוני

מספר מכרז:04/2020
תאריך אחרון להגשה:20/01/2020 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד​:

 • טיפול בתכנון ואחזקה של מערכות מי נגר עירוניות לצורך מניעת הצפות והשארת מי תהום בתחום עירוני.
 • ניהול ועדכון תוכנית אב לתיעול וניקוז עירוני. 
 • קביעת הנחיות הנדסיות בנושא נגר עילי והטמעתם בפרויקטים. 
 • אחריות על תחנות מדידת מי גשם ועל תחנה מטאורולוגית .
 • טיפול שוטף בהליכי תכנון הנדסי , תב"עות, היתרי בניה .
 • אישורי טפסי אכלוס .
 • ייצוג בבתי משפט.
 • ניהול פרויקטים בתחום ניקוז מי גשם .
 • תיאום מול גורמי חוץ- מנהל התכנון, רשות המים, תאגיד עירוני, משרד החקלאות ועוד.
 • מתן מענה בתחום הניקוז לתושבים .
 • הובלת טיפול באירועי גשם בתחומי העיר.
 • ניהול צוותי תכנון
 • הכנת ת"ע שנתית לתחום הניקוז.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה. 

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר בהנדסה אזרחית ממוסד אקדמי מוכר, באחת או יותר מההתמחויות הבאות: ניהול הבניה, קרקע וביסוס, קונסטרוקציה, תחבורה.  
 • תואר שני והתמחות בתחום ההידרולוגיה – יתרון
 • רישום בפנקס המהנדסים וההנדסאים בתחום הנדסה אזרחית
 • ניסיון מקצועי: עבור בעל/ת תואר אקדמי כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום תכנון וניהול פרויקטי ניקוז/ ניהול מערכות מי נגר עילי/ תכנון כבישים משולב ניקוז/ מערכות מים וביוב עירוניות וכד' עבור הנדסאי/ת רשום/ה: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הנ"ל. 
 • ניסיון ניהולי: שנתיים ניסיון בניהול צוות עובדים (שלושה עובדים לפחות) בכפיפות ישירה. 
 • ניסיון עבודה מול גורמים סטטוטוריים.
 • ידע בתוכנות מחשב ,בנארית פרו .
 • רישיון נהיגה בתוקף .
 • נכונות לעבודה מאומצת מעבר לשעות עבודה רגילות.
 • יכולת עמידה בתנאי לחץ וטיפול במספר נושאי במקביל.
 • יצוגיות, יוזמה, יצירתיות במתן פתרונות ויחסי אנוש טובים.
היקף המשרה:  100%
כפיפות: מנהל אגף תשתיות
דירוג: מהנדסים/ הנדסאים, טווח דרגות: 41-43, או שכר בכירים (בכפוף לאישור משרד הפנים).
רמת התפקיד: סגן מנהל אגף


פרטים נוספים

 • הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש להגיש דרך הקישור מטה.  
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 •  בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחדלהגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​