מנהל/ת מחלקת קיימות באגף אדריכלות ותכנון עיר

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 123/2018
תאריך אחרון להגשה 23/07/2018 15:00
סוג מכרז מכרזי משאבי אנוש
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​תיאור התפקיד:

 • תכנון, פיתוח ויישום תכניות עבודה עירוניות לקידום העיר חולון כעיר ירוקה ובת קיימא בקרב גורמי העירייה כגון, תשתיות, תנועה, חינוך, תפעול וכד'.
 • הובלת ההסברה וחינוך התושבים בנושא הקיימות, ברמה האסטרטגית בדגש על תחום ההתחדשות העירונית ונגזרותיה.
 • ייזום, קידום וניהול פרויקטים בתחום הקיימות.
 • קידום המדיניות התכנונית בנושאי סביבה וקיימות, משלב התכנון המתארי ועד לתכניות מפורטות.
 • יישום תחום הקיימות בעבודת אגף אדריכלות ותכנון עיר.
 • קידום עקרונות הקיימות במרחב הפתוח – מרחב ציבורי, טבע עירוני, יירוק העיר וכדו'.
 • ניהול והטמעת תכניות הקיימות העירוניות הנגזרות מאמנת האקלים וברית ערים לאיכות חיים וסביבה בפורום 
 • ה-15, כגון: הפחתת פליטות גזי חממה, התייעלות אנרגטית, צמצום הצריכה וכדומה. 
 • טיפול ומענה לקולות קוראים בתחום הקיימות.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה. 
   

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: קיימות/ איכה"ס/ מדעי הסביבה/ מדעי החיים/ הנדסת סביבה/ גיאוגרפיה/ אדריכלות/ אדריכלות נוף/ תכנון ערים. 
 • תואר שני בתחומים הנ"ל- יתרון. 
 • ניסיון מקצועי: 4 שנות ניסיון לפחות בתחומי הקיימות.
 • ניסיון בהובלת תהליכים סביבתיים או מקיימים בארגון גדול (במגזר הציבורי או הפרטי).
 • ניסיון ברשות מקומית או במשרד ממשלתי בתחום הרלוונטי- יתרון. 

 • היקף משרה: 100%
 • כפיפות: לאדריכל העיר 
 • דירוג: מח"ר /מהנדסים, טווח דרגות: 40-42, או חוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים).​


פרטים נוספים
 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; תמונת פספורט; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש לשלוח במעטפה סגורה בציון מספר המכרז, באמצעות הדואר ו/או במסירה אישית למשרדי העירייה, אגף משאבי אנוש (עבור רפרנטית מכרזי כ"א, טלפון: 03-5027211), רחוב וייצמן 58 חולון, מיקוד 5837309. טפסי שאלון למועמד/ת למשרה ניתן להוריד מאתר האינטרנט העירוני http://www.holon.muni.il. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד​


לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

מנהל/ת מחלקת קיימות באגף אדריכלות ותכנון עיר

מספר מכרז:123/2018
תאריך אחרון להגשה:23/07/2018 15:00

תיאור

​תיאור התפקיד:

 • תכנון, פיתוח ויישום תכניות עבודה עירוניות לקידום העיר חולון כעיר ירוקה ובת קיימא בקרב גורמי העירייה כגון, תשתיות, תנועה, חינוך, תפעול וכד'.
 • הובלת ההסברה וחינוך התושבים בנושא הקיימות, ברמה האסטרטגית בדגש על תחום ההתחדשות העירונית ונגזרותיה.
 • ייזום, קידום וניהול פרויקטים בתחום הקיימות.
 • קידום המדיניות התכנונית בנושאי סביבה וקיימות, משלב התכנון המתארי ועד לתכניות מפורטות.
 • יישום תחום הקיימות בעבודת אגף אדריכלות ותכנון עיר.
 • קידום עקרונות הקיימות במרחב הפתוח – מרחב ציבורי, טבע עירוני, יירוק העיר וכדו'.
 • ניהול והטמעת תכניות הקיימות העירוניות הנגזרות מאמנת האקלים וברית ערים לאיכות חיים וסביבה בפורום 
 • ה-15, כגון: הפחתת פליטות גזי חממה, התייעלות אנרגטית, צמצום הצריכה וכדומה. 
 • טיפול ומענה לקולות קוראים בתחום הקיימות.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה. 
   

דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: קיימות/ איכה"ס/ מדעי הסביבה/ מדעי החיים/ הנדסת סביבה/ גיאוגרפיה/ אדריכלות/ אדריכלות נוף/ תכנון ערים. 
 • תואר שני בתחומים הנ"ל- יתרון. 
 • ניסיון מקצועי: 4 שנות ניסיון לפחות בתחומי הקיימות.
 • ניסיון בהובלת תהליכים סביבתיים או מקיימים בארגון גדול (במגזר הציבורי או הפרטי).
 • ניסיון ברשות מקומית או במשרד ממשלתי בתחום הרלוונטי- יתרון. 

 • היקף משרה: 100%
 • כפיפות: לאדריכל העיר 
 • דירוג: מח"ר /מהנדסים, טווח דרגות: 40-42, או חוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים).​


פרטים נוספים

 • ​הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
 • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 • על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; תמונת פספורט; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
 • את ההצעות יש לשלוח במעטפה סגורה בציון מספר המכרז, באמצעות הדואר ו/או במסירה אישית למשרדי העירייה, אגף משאבי אנוש (עבור רפרנטית מכרזי כ"א, טלפון: 03-5027211), רחוב וייצמן 58 חולון, מיקוד 5837309. טפסי שאלון למועמד/ת למשרה ניתן להוריד מאתר האינטרנט העירוני http://www.holon.muni.il. 
 • העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה. 
 • בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד​להגשת מועמדות לחץ/י כאן.​​​​